Xem mẫu

  1. Thủ tục hành chính Xuất bản-Cục Xuất bản Tên thủ tục : Cấp giấy phép nhập khẩu máy photocopy màu Cơ quan thực hiện : Cục Xuất bản Nội dung : Thủ tục Cấp Giấy phép nhập khẩu máy photo màu - Cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 105/2007/NĐ-CP và Thông tư 04/2008/TT-BTTTT - Trình tự thực hiện: - Nộp hồ sơ đến Cục Xuất bản , số 10 đường Thành, Hà Nội - Nhận kết quả sau 7 ngày làm việc (nếu không câp phép có văn bản trả lời nêu rõ lý do) - Trực tiếp tại trụ sở của Cục Xuất bản - Cách thức thực hiện; - Qua hệ thống bưu chính-chuyển phát - Công văn xin nhập khẩu ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, mục đích sử dụng và tên, ký hiệu của máy photocopy màu. - Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy tờ xác nhận tư cách - Thành phần, số lượng hồ sơ: pháp nhân của cơ quan, tổ chức xin nhập khẩu máy. - Ca-ta-lô của máy. - Quy chế quản lý và sử dụng máy của cơ quan, tổ chức Số lượng hồ sơ: 01 bộ - Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ - Đối tượng thực hiện thủ tục hành Tổ chức chính: a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Xuất bản b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc - Cơ quan thực hiện thủ tục hành phân cấp thực hiện (nếu có): chính: c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Xuất bản d) Cơ quan phối hợp (nếu có): - Kết quả thực hiện thủ tục hành Giấy phép chính: - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành phẩm - Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09/7/2008 của Bộ chính: Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 105
nguon tai.lieu . vn