Xem mẫu

  1. Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Lào đối với phương tiện vận tải thương mại (trừ phương tiện của các đơn vị vận tải thuộc Bộ GTVT có trụ sở tại thành phố Hà Nội và các đơn vị thuộc Cục Đường bộ Việt Nam) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí 50.000đồng/01 phương tiện Thông tư số 76/2004/TT-BTC ng... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép liên vận Việt Lào
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải nghị Giải quyết thủ Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ và 2. tục cấp Giấy phép Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt-Lào của doanh nghiệp kèm theo 1. danh sách phương tiện vận tải đăng ký tham gia vận tải quốc tế Việt - Lào 2. Tờ khai đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho mỗi phương tiện Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các đơn vị kinh doanh vận tải 3. (bản phôtô có công chứng)
  3. Thành phần hồ sơ 4. Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (bản phôtô ) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (bản 5. phôtô) 6. Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đề nghị cấp phép (bản phôtô) Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (bản phôtô 7. ) Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt Thông tư số 17/2005/TT- 1. Lào BGTVT... Tờ khai đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt Thông tư số 17/2005/TT- 2. - Lào BGTVT...
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không