Xem mẫu

  1. Cấp Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp Lĩnh vực thống kê:Hóa chất Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Công Thương Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Tên bước Mô tả bước 1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công
  2. Tên bước Mô tả bước Thương) - 25 Ngô Quyền 2. Cục kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc, Cục thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp để hoàn chỉnh hồ sơ 3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục thẩm định nội dung hồ sơ, trường hợp cần thiết, thẩm tra thực tế. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 07 ngày làm việc, Cục cấp Giấy phép cho doanh nghiệp. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Cục trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp, nêu rõ lý do không cấp phép 4. Doanh nghiệp nhận Giấy phép trực tiếp tại Cục hoặc bằng đường bưu điện Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp
  3. Thành phần hồ sơ 2. Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 3. Bản sao hợp lệ Quyết định hoặc giấy phép thành lập doanh nghiệp 4. Bản sao hợp lệ Đăng ký kinh doanh 5. - Tài liệu chứng minh việc đảm bảo các điều kiện kinh doanh đối với hàng hoá, dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh của doanh nghiệp gồm có: + Danh sách trích ngang toàn bộ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công nhân có liên quan trực tiếp đến công tác sản xuất, bảo quản, vận chuyển và kinh doanh cung ứng VLNCN + Hồ sơ của Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phó phòng, ban, cán bộ chuyên trách kỹ thuật an toàn của doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc, gồm (Bản khai lý lịch cá nhân, Bằng tốt nghiệp, Giấy chứng nhận đã qua học tập và kiểm tra kiến thức về quản lý, kinh doanh cung ứng VLNCN, Quy phạm an toàn về bảo quản, vận chuyển và sử dụng VLNCN) + Bảng kê khai hệ thống kho tàng, bến cảng, nhà xưởng của từng cơ sở kinh doanh, biên bản xác nhận cho phép đưa công trình vào sử dụng + Danh sách các phương tiện vận tải chuyên dùng và Bản sao hợp lệ Giấy phép lưu hành. + Phương án xử lý về môi trường và phòng chống cháy nổ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc thoả thuận + Giấy chứng nhận của cơ quan Tiêu chuẩn chất lượng đo lường nhà nước
  4. Thành phần hồ sơ cấp phép hoạt động cho các cơ sở thí nghiệm VLNCN (nếu có) Số bộ hồ sơ: 01 bộ Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Tổ chức kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp phải là Nghị định số doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, được Thủ tướng 39/2009/NĐ-CP Chính phủ giao nhiệm vụ theo đề nghị của Bộ Công ng... Thương và Bộ Quốc phòng 2. Địa điểm kho chứa, bến cảng, nơi tiếp nhận bốc dỡ Nghị định số vật liệu nổ công nghiệp phải đảm bảo các điều kiện về 39/2009/NĐ-CP an ninh trật tự, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với ng... các công trình, đối tượng cần bảo vệ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và quy định liên quan 3. Hệ thống phân phối và đảm bảo chất lượng cho khách Nghị định số hàng có cơ sở vật chất kỹ thuật phù hợp với nhiệm vụ, 39/2009/NĐ-CP quy mô kinh doanh; đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và cung
  5. Nội dung Văn bản qui định cấp dịch vụ nổ mìn của thị trường ng... 4. Kho chứa, thiết bị bốc dỡ, phương tiện vận chuyển, Nghị định số thiết bị, dụng cụ phục vụ kinh doanh phải được thiết 39/2009/NĐ-CP kế, xây dựng phù hợp với quy mô và đặc điểm hoạt ng... động kinh doanh, thoả mãn các yêu cầu quy định tại Mục 6 Nghị định này; trường hợp không có kho, phương tiện vận chuyển, phải có hợp đồng thuê bằng văn bản với các tổ chức được phép bảo quản, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp 5. Lãnh đạo quản lý, công nhân, người phục vụ liên quan Nghị định số đến kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp phải đáp ứng 39/2009/NĐ-CP các yêu cầu về an ninh, trật tự; có trình độ chuyên ng... môn tương xứng với vị trí, chức trách đảm nhiệm, được huấn luyện về kỹ thuật an toàn, phòng cháy, chữa cháy, ứng phó sự cố trong các hoạt động liên quan đến kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp