Xem mẫu

  1. Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với trường hợp thay đổi thời hạn. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường quận – huyện. Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn nơi tổ chức, các nhân tọa lạc. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tất cả
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp giấy 100.000 Quyết định số 96/2007/QĐ- 1. phép đồng/giấy UBND... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). 2. Bước 2 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: •Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
  3. Tên bước Mô tả bước •Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại hoặc bổ sung cho kịp thời Nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 3. Bước 3 thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và sáng thứ bảy) Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị thay đổi thời hạn giấy phép (theo mẫu). 2. Giấy phép đã được cấp (bản chính). Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định của nhà nước tại 3. thời điểm đề nghị gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép
  4. Thành phần hồ sơ Báo cáo việc thực hiện các quy định về khai thác, sử dụng nước dưới đất 4. trong giấy phép (theo mẫu). Đề án thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước trong trường hợp đề nghị 5. điều chỉnh nội dung giấy phép. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất của tổ chức cá nhân xin phép theo quy định pháp luật đất đai tại nơi 6. đặt công trình khai thác hoặc văn bản thỏa thuận cho phép sử dụng đất có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. 7. Cấu trúc giếng khoan trong trường hợp thay đổi cấu trúc giếng. Số bộ hồ sơ: 02 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy Thông tư 02/2005/TT- 1. phép khai thác nước dưới đất BTNMT, ng...
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Hướng dẫn lập báo cáo tình hình thực hiện giấy Thông tư 02/2005/TT- 2. phép khai thác nước dưới đất BTNMT, ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn