Xem mẫu

  1. Thủ tục hành chính Xuất bản-Cục Xuất bản Tên thủ Cấp Giấy phép in gia công cho nước ngoài sản phẩm không phải là xuất tục : bản phẩm đối với cơ sở in của cơ quan, tổ chức ở Trung ương Cơ quan Cục Xuất bản thực hiện : Nội dung : Thủ tục Cấp Giấy phép in gia công cho nước ngoài sản phẩm không phải là xuất bản phẩm đối với cơ sở in của cơ quan, tổ chức ở Trung ương - Cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Nghị định 105/2007/NĐ-CP - Nộp hồ sơ đến Cục Xuất bản, số 10 Đường Thành, Hà - Trình tự thực hiện: Nội. - Nhận kết quả sau 7 ngày làm việc (nếu không câp phép có văn bản trả lời nêu rõ lý do) Trực tiếp tại trụ sở của Cục Xuất bản - - Cách thức thực hiện; Qua hệ thống bưu chính – chuyển phát - - Đơn xin cấp giấy phép ghi rõ tên cơ sở in; tên, quốc tịch của tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt in, tên sản phẩm đặt in gia công; số lượng in, cửa khẩu xuất. - Thành phần, số lượng hồ sơ: - 02 bản sao mẫu sản phẩm đặt in. - Bản sao có công chứng giấy phép hoạt động in hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số lượng hồ sơ: 01 bộ - Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ - Đối tượng thực hiện thủ tục hành Tổ chức chính: a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Cục Xuất bản - Cơ quan thực hiện thủ tục hành b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): chính: c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Xuất bản d) Cơ quan phối hợp (nếu có): - Kết quả thực hiện thủ tục hành Giấy phép chính: - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và Đang xây dựng Thông tư ban hành mẫu đơn đề nghị đính kèm): - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm chính:
nguon tai.lieu . vn