Xem mẫu

  1. Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý đối với cơ sở mới thành lập của tổ chức, cá nhân Thông tin Lĩnh vực thống kê:Phòng, chống tệ nạn xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Lao động - Thương binh và xã hội Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không quy định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp tỉnh Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan Quản lý khám, chữa bệnh cấp tỉnh Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước - Cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bước 1: Tiếp nơi đặt trụ sở chính của cơ sở cai nghiện. 1. nhận hồ sơ - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải viết phiếu tiếp nhận hồ sơ (Mẫu số 4) - Trong thời hạn 30 ngày làm việc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế thẩm tra hồ sơ và gửi kết quả thẩm tra cùng hồ sơ đếnd Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội). Bước 2: - Trong thời hạn 30 ngày làm việc Cục Phòng, chống tệ nạn Thẩm định hồ 2. xã hội phối hợp với Cục Quản lý, khám chữa bệnh - Bộ Y tế sơ và ra quyết thẩm định hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh định và Xã hội xem xét, quyết định cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý cho cơ sở cai nghiện ma tuý cho cơ sở cai nghiện ma tuý. Nếu không cấp giấy phép cho cơ sở cai nghiện thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 3. Giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý được cấp ( mẫu số 5) Bước 3: Trả cho cơ sở cai nghiện, 01 bản để lưu tại Cục Phòng, chống tệ
  3. Tên bước Mô tả bước kết quả nạn xã hội, 01 bản lưu tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy (Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư Thông tư liên tịch số 15/2004/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 12/11/2004). 2. Hồ sơ cá nhân của người đứng tên xin thành lập cơ sở cai nghiện, bao gồm: - Sơ yếu lý lịch cá nhân có ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm và xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đề nghị cấp Giấy phép hoạt 1. động cai nghiện ma túy đăng ký hộ khẩu thường trú (Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư Thông tư liên tịch số 15/2004/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 12/11/2004); - Bản sao hợp pháp các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ; - Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để làm việc do cơ sở khám, chữa bệnh cấp huyện trở lên cấp. 3. Tài liệu chứng minh đảm bảo đủ các điều kiện của từng nội dung: Điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe; Giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; Lao động trị liệu, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng và chống tái nghiện;
  4. Thành phần hồ sơ Thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện, phục hồi; 4. Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề, đối với các cơ sở cai nghiện hoạt động theo nội dung: Điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe hoặc Thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện, phục hồi; 5. ý kiến bằng văn bản của UBND tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của cơ sở cai nghiện. Số bộ hồ sơ: 03 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn xin cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy Thông tư số (Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư Thông tư liên 1. 15/2004/TTLT- tịch số 15/2004/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày BLĐT... 12/11/2004). Sơ yếu lý lịch cá nhân có ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm và xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn Thông tư số nơi người đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện 2. 15/2004/TTLT- ma túy đăng ký hộ khẩu thường trú (Mẫu số 2 ban BLĐT... hành kèm theo Thông tư Thông tư liên tịch số 15/2004/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 12/11/2004);
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề khám, Thông tư số 1. chữa bệnh điều trị cắt cơn, giải độc, phục hồi sức 15/2004/TTLT-BLĐT... khỏe
nguon tai.lieu . vn