Xem mẫu

  1. Thủ tục hành chính Xuất bản-Cục Xuất bản Cấp Giấy phép đặt văn phòng đại diện nhà xuất bản nước ngoài tại Tên thủ tục : Việt Nam Cơ quan thực Cục Xuất bản hiện : Nội dung : Thủ tục Cấp Giấy phép đặt văn phòng đại diện nhà xuất bản nước ngoài tại Việt Nam - Nhà xuất bản nước ngoài chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Luật Xuất bản số 30/2004/QH11 - Nộp hồ sơ đến Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn - Trình tự thực hiện: Du, Hà Nội - Nhật kết quả sau 30 ngày , nếu không được cấp phép sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do. - Cách thức thực hiện; - Trực tiếp tại trụ sở của Bộ - Đơn xin đặt văn phòng đại diện ghi rõ mục đích, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động, trụ sở, tên người đứng đầu văn phòng đại diện và cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp - Thành phần, số lượng hồ sơ: luật Việt Nam. - Văn bản xác nhận tư cách pháp nhân của nhà xuất bản nước ngoài do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước ngoài Số lượng hồ sơ: 01 bộ - Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ - Đối tượng thực hiện thủ tục hành Tổ chức chính: a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thực hiện thủ tục hành b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): chính: c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Xuất bản d) Cơ quan phối hợp (nếu có): - Kết quả thực hiện thủ tục hành Giấy phép chính: - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có vàĐơn xin phép đặt văn phòng đại diện nhà xuất bản nước đề nghị đính kèm): ngoài tại Việt Nam - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Luật số 30/2004/QH11 thông qua ngày 03/12/2004 quy định về xuất bản - Quyết định 31/2006/QĐ-BVHTT ngày 01/3/2006 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành cuả Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban chính: hành mẫu giấy phép, đơn xin phép, giấy xác nhận đăng ký, tờ khai nộp lưu chiểu sử dụng trong hoạt động xuất bản
nguon tai.lieu . vn