Xem mẫu

  1. Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Thủy lợi Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan phối hợp (nếu có): Công ty Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:
  2. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Phòng Thủy lợi Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (số 176 Hai Bà Trưng, quận 1, TPHCM), thời gian từ 7g30-11g30 và từ 13g-17g 2. Bước 2 vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu. Khi nhận hồ sơ, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ: - Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ghi biên nhận hồ sơ cho
  3. Tên bước Mô tả bước người nộp. - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ. Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Phòng Thủy lợi Chi cục Thủy 3. Bước 3 lợi và Phòng chống lụt bão, thời gian từ 7g30-11g30 và từ 13g- 17g vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi 1. theo mẫu; Tuỳ từng hoạt động cụ thể mà tổ chức, cá nhân xin phép phải có văn bản sau: - Hồ sơ kỹ thuật đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các 2. tài liệu liên quan khác đối với các hoạt động:  + Xây dựng công trình mới hoặc nâng cấp công trình đã có;  + Khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất; khoan, đào thăm dò, thi công
  4. Thành phần hồ sơ công trình khai thác nước dưới đất; khoan, đào thăm dò, khai thác khoáng sản và khoan, đào thăm dò, khai thác vật liệu xây dựng;  + Xây dựng kho, bến, bãi bốc dỡ; tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện;  + Xây dựng chuồng trại chăn thả gia súc, nuôi trồng thuỷ sản;  + Chôn phế thải, chất thải;  + Xây dựng các công trình ngầm, bao gồm: đường ống dẫn dầu, cáp điện, cáp thông tin, đường ống cấp thoát nước. - Dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và các tài liệu liên quan khác đối với các hoạt động: Khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh, dịch vụ; - Chứng nhận về tải trọng, kích thước của xe cơ giới đối với các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới, trừ các trường hợp:  + Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật;  + Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi;  + Xe cơ giới đi qua công trình thuỷ lợi kết hợp đường giao thông công cộng có tải trọng, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thuỷ lợi; - Bản sao công chứng hộ chiếu nổ mìn và các tài liệu kỹ thuật liên quan đối với các hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác.
  5. Thành phần hồ sơ 3. Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép; Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của 4. công trình thuỷ lợi; Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ 5. công trình thuỷ lợi; Văn bản thoả thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng 6. đất hợp pháp; Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các hoạt động phải đánh giá 7. tác động môi trường theo quy định của pháp luật. Số bộ hồ sơ: 03 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
  6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm Quyết định số 1. vi bảo vệ công trình thủy lợi. 55/2004/QĐ-BNN... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn