Xem mẫu

  1. Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ Thông tin Lĩnh vực thống kê:Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Văn bản không quy định. Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy giới thiệu
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Đơn đề nghị thăm viếng mộ của thân nhân có xác nhận nơi 1. Bước 1 cư trú của UBND xã. Giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở lao động Thương binh và Xã 2. Bước 2 hội hoặc giấy xác nhận mộ của cơ quan quản lý nghĩa trang. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội căn cứ vào đơn đề nghị của thân nhân liệt sĩ, giấy báo tin mộ hoặc xác nhận 3. Bước 3 mộ trong nghĩa trang để cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ (1 lần/năm) Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị thăm viếng mộ của thân nhân có xác nhận nơi cư trú của
  3. Thành phần hồ sơ UBND xã. Giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở lao động Thương binh và Xã hội hoặc 2. giấy xác nhận mộ của cơ quan quản lý nghĩa trang. Số bộ hồ sơ: Văn bản không quy định. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn