Xem mẫu

  1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện việc đăng ký phương tiện của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đó Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Tuỳ điều kiện cụ thể của từng địa phương, Sở Giao thông vận tải báo cáo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phân cấp cho cơ quan quản lý giao thông cấp dưới thực hiện việc đăng ký phương tiện Cơ quan phối hợp (nếu có): không có Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí đăng Thông tư số ký phương 1. 70.000 đồng 47/2005/TT-BTC tiện thuỷ ng... nội địa + Miễn lệ phí trước bạ đối với phương tiện thuỷ nội địa (bao gồm cả tàu cá) không có động cơ trọng tải toàn phần đến 15 tấn hoặc phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 mã Lệ phí trước Nghị định số 176/ 2. lực hoặc phương tiện có sức chở đến 12 bạ 1999/ NĐ -... người; + Mức thu: 1% giá trị tài sản chịu lệ phí trước bạ theo giá thị trường trong nước tại thời điểm tính lệ phí trước bạ ( đối với các loại phương tiện còn lại). Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy đăng ký
  3. Các bước Tên bước Mô tả bước Chủ phương tiện nộp hồ sơ đăng ký phương tiện lần đầu tại cơ Nộp hồ 1. quan đăng ký phương tiện nơi chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc sơ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Giải Cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký 2. quyết phương tiện Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện: + Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa; + 02 ảnh 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi; 1. + Hoá đơn nộp lệ phí trước bạ đối với phương tiện thuộc diện phải nộp thuế trước bạ; + Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm;
  4. Thành phần hồ sơ - Giấy tờ xuất trình để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra: + Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm; + Giấy phép hoặc tờ khai phương tiện nhập khẩu theo quy định của pháp luật đối với phương tiện được nhập khẩu; + Hợp đồng mua, bán phương tiện hoặc hợp đồng đóng mới phương tiện, đối 2. với phương tiện thuộc diện đăng kiểm; + Giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam, đối với phương tiện nước ngoài hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam đối với cá nhân nước ngoài; + Hợp đồng cho thuê tài chính, đối với trường hợp tổ chức cho thuê tài chính đề nghị được đăng ký phương tiện tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của bên thuê. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Quyết định số 1. Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa 15/2008/QĐ-BGTV...
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTV... Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện Quyết định số 19/2005/ 2. thuỷ nội địa không thuộc diện phải đăng ký QĐ - B... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn