Xem mẫu

  1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện, nhưng thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tải các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện việc đăng ký phương tiện của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đó Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Tuỳ điều kiện cụ thể của từng địa phương, Sở Giao thông vận tải báo cáo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phân cấp cho cơ quan quản lý giao thông cấp dưới thực hiện việc đăng ký phương tiện Cơ quan phối hợp (nếu có): không có Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí đăng Thông tư số ký phương 1. 70.000 đồng 47/2005/TT-BTC tiện thuỷ ng... nội địa - Lệ phí trước bạ. + Miễn lệ phí trước bạ đối với phương tiện thuỷ nội địa (bao gồm cả tàu cá) không có động cơ trọng tải toàn phần đến 15 tấn hoặc phương tiện có động cơ Lệ phí trước tổng công suất máy chính đến 15 mã Nghị định số 176/ 2. bạ lực hoặc phương tiện có sức chở đến 12 1999/ NĐ -... người. + Mức thu: 1% giá trị tài sản chịu lệ phí trước bạ theo giá thị trường trong nước tại thời điểm tính lệ phí trước bạ ( đối với các loại phương tiện còn lại) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy đăng ký
  3. Các bước Tên bước Mô tả bước Chủ phương tiện nộp hồ sơ đăng ký lại phương tiện tại cơ quan Nộp hồ 1. đăng ký phương tiện nơi chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi sơ đăng ký hộ khẩu thường trú Giải Cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký 2. quyết phương tiện Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện: + Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa; + 02 ảnh 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi; 1. + Hồ sơ đăng ký phương tiện còn dấu niêm phong của cơ quan đăng ký phương tiện cũ; + Hoá đơn nộp lệ phí trước bạ đối với phương tiện thuộc diện phải nộp thuế trước bạ.
  4. Thành phần hồ sơ - Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm. - Giấy tờ phải xuất trình để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra: + Hợp đồng mua, bán phương tiện hoặc quyết định điều chuyển phương tiện của cơ quan có thẩm quyền; 2. + Trường hợp chủ phương tiện là tổ chức, cá nhân nước ngoài đứng tên đăng ký lại phương tiện thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam; + Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa Quyết định số 1. (Mẫu số 3 Quyết định số 15/2008/ QĐ – BGTVT 15/2008/QĐ-BGTV... ngày 29/8/2008 của Bộ Giao thông vận tải.)
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ Quyết định số 2. nội địa không thuộc diện đăng kiểm 19/2005/ QĐ - B... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn