Xem mẫu

  1. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê:Dạy nghề Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Dạy nghề Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ 1. đăng ký hoạt động dạy nghề tại Sở LĐTBXH nơi trường đặt trụ sở chính Sở LĐTBXH tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký hoạt động 2. dạy nghề Sở LĐTBXH cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy 3. nghề Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề 2. - Bản sao giấy phép đầu tư hoặc quyết định thành lập trung tâm
  3. Thành phần hồ sơ - Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo 3. các nghề đăng ký hoạt động - Bảo sao quy chế trung tâm đã được Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố 4. trực thuộc trung ương nơi trường/trung tâm có trụ sở chính phê duyệt 5. - Chương trình dạy nghề đối với những nghề đăng ký hoạt động 6. - Giấy tờ chứng minh các điều kiện đảm bảo Số bộ hồ sơ: văn bản không quy định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Quyết định số 1. Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề 72/2008/QĐ-BLĐT...
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo Quyết định số 2. cho hoạt động đào tạo các nghề đăng ký hoạt 72/2008/QĐ-BLĐT... động Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định * Đối với các nghề trình độ sơ cấp nghề Có cơ sở vật chất, thiết bị phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học Quyết định số sinh quy đổi; diện tích phòng học thực hành tối 1. 72/2008/QĐ- thiểu đạt 2,5 m2/ 01 học sinh quy đổi BLĐT... Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ
  5. Nội dung Văn bản qui định hữu cho nghề được tổ chức đào tạo Có đủ chương trình dạy nghề theo quy định Riêng các nghề ngành y, dược; nghề lái xe cơ giới đường bộ, lái tàu sông, tàu biển, tàu hoả; nghề vệ sĩ phải có văn bản của Bộ chuyên ngành xác nhận đủ điều kiện đảm bảo đào tạo các nghề đó
nguon tai.lieu . vn