Xem mẫu

  1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đăng ký lần đầu cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp đăng ký, biển 150.000 đ/lần 1. số: cấp Thông tư số 76/2004/TT-BTC ng... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng và biển số Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải nghị Giải quyết thủ Sở GTVT tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục cấp Giấy chứng 2. tục nhận đăng ký cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai cấp đăng ký xe máy chuyên dùng (bản chính) Tờ khai Hải quan đối với xe máy chuyên dùng nhập khẩu hoặc Phiếu kiểm 2. tra xuất xưởng đối với xe máy chuyên dùng sản xuất lắp ráp trong nước (bản chính) 3. Hoá đơn tài chính Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng Quyết định số 4381/2001/QĐ-BG...
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Người làm thủ tục đăng ký phải xuất trình giấy Quyết định số 1. chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra 4381/2001/QĐ-BG...
  5. MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ. ( Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT – BGTVT ngày 24 tháng 6 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ảnh 2x3 cm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Kính gửi: ........................……….. Tên tôi là:……….......………………………………………………..……......... Sinh ngày:…………tháng…….năm …… Nơi cư trú:……………………………………….......………………………...... Số giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu)…………………………………. Ngày cấp:………………..…………..Nơi cấp:……………………………….....
  6. Hiện tôi đã có Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ do..................................cấp, đổi, cấp lại; số Chứng chỉ:...............cấp ngày.....tháng.....năm ......... Lý do xin đổi, cấp lại:………......……......................................................... Đề nghị.........…………..đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ để điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. NGƯỜI LÀM ĐƠN ………, ngày…… tháng…….năm 20…. (Ký tên, ghi rõ họ và tên) * Xin gửi kèm theo: - 03 ảnh màu cỡ 2x3 mới chụp không quá 6 tháng kiểu CMND; - Bản photocopy giấy CMND hoặc hộ chiếu; có bản chính để đối chiếu.
nguon tai.lieu . vn