Xem mẫu

  1. Cấp Giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo do Sở Giao thông vận tải tỉnh/thành phố thực hiện Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tải Tỉnh/Thành phố Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chức năng thuộc Sở Giao thông vận tải Tỉnh/Thành phố Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong phạm vi 05 ngày làm việc sau khi kết thúc kiểm tra Đối tượng thực hiện:Tất cả
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Tính theo biểu phí quy định tại Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC Phí kiểm Quyết định số 1. ngày 24/01/2003 và Quyết định số tra 101/2008/QĐ-BTC... 101/2008/QĐ-BTC ngày 11/11/2008 Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC... 50.000 đồng/01 giấy chứng nhận; Lệ phí cấp Thông tư số 100.000 đồng/01 giấy chứng nhận 2. giấy chứng 102/2008/TT-BTC đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi nhận n... (không bao gồm xe cứu thương) Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
  3. Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ - Tổ chức, cá nhân cải tạo xe cơ giới nộp hồ sơ đề nghị 1. đề nghị tại Sở Giao thông vận tải Tỉnh/Thành phố - Sở Giao thông vận tải Tỉnh/Thành phố tiếp nhận hồ sơ, Giải quyết 2. kiểm tra hồ sơ, kiểm tra phương tiện tại cơ sở cải tạo và thủ tục cấp Giấy chứng nhận Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị của cơ sở cải tạo (bản chính) 2. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở
  4. Thành phần hồ sơ cải tạo (đối với lần đầu nộp hồ sơ) 3. Hồ sơ thiết kế đã được thẩm định (bản chính) 4. Biên bản nghiệm thu xuất xưởng (KCS) của cơ sở cải tạo (bản chính) Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Tiêu chuẩn 22TCN Đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn tương ứng với 1. 307-06, phươ... các loại phương tiện giao thông cơ giới đường
  5. Nội dung Văn bản qui định bộ: 22TCN-307-06; 22TCN-302-06; 22TCN- 327-05 Tiêu chuẩn 22TCN 302-06, Phươ... Tiêu chuẩn Phương tiện cơ giớ... Đáp ứng tiêu chuẩn về kích thước phương tiện Tiêu chuẩn 22TCN 2. giao thông cơ giới đường bộ: 22TCN-275-05 275 - 05, Ph... Đáp ứng quy định về kiểu loại phương tiện giao Quyết định số 3. thông cơ giới đường bộ theo quyết định 4597/2001/QĐ-BG... 4597/2001/QĐ-BGTVT, ngày 28/12/2001 Đáp ứng quy định về phạm vi kiểm tra và cấp Quyết định số 4. Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật 15/2005/QĐ-
  6. Nội dung Văn bản qui định và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo tại mục BGTV... 4.4 Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng GTVT
nguon tai.lieu . vn