Xem mẫu

  1. Cấp Chứng thư số Lĩnh vực thống kê:mại điện tử Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Công Thương Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục TMĐT và CNTT Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục TMĐT và CNTT Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:10 ngày làm việc kể từ khi có đầy đủ hồ sơ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Chứng thư số Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Cá nhân/tổ chức có nhu cầu được cấp Chứng thư số nộp bộ hồ sơ theo yêu cầu cho Cục TMĐT và CNTT, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; 2. Bước 2 Cán bộ có trách nhiệm triển khai việc tạo gói thông tin chứng thực và cập nhật dữ liệu chứng thực số; 3. Bước 3 Cục phân phối chứng thực số: chuyển giao thiết bị, khóa bí mật, hướng dẫn sử dụng cho thuê bao;
  2. Tên bước Mô tả bước 4. Bước 4 Thu nhận phản hồi của thuê bao. Thành phần hồ sơ 1. Giấy đề nghị cấp chứng thư số theo mẫu Phụ lục số 1 (Quyết định số 40/2008/QĐ-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) 2. Bản sao hợp lệ quyết định thành lập của tổ chức quản lý thuê bao (*) đối với hồ sơ đề nghị cấp chứng thư số lần đầu (không áp dụng đối với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương) Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Mẫu Giấy đề nghị cấp chứng thư số Quyết định số 40/2008/QĐ-BCT... Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Là doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam Quyết định số 40/2008/QĐ-BCT...
  3. Nội dung Văn bản qui định 2. Có khả năng trang bị các thiết bị kỹ thuật, tổ chức và duy trì hoạt động Quyết định số phù hợp với hệ thống giao dịch điện tử của Bộ Công Thương 40/2008/QĐ-BCT... 3. Người đại diện theo pháp luật hiểu biết pháp luật về chữ ký số và dịch vụ Quyết định số chứng thực chữ ký số 40/2008/QĐ-BCT...