Xem mẫu

  1. Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2). Thông tin Lĩnh vực thống kê: Xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:
  2. 10 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định 200.000 đồng/chứng 1. giá xây dựng. chỉ. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
  3. Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận của Phòng Quản lý năng lực hành nghề xây dựng - Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh (số 60 Trương Định, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh). Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần. Khi nhận hồ sơ đăng ký cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước 2. Bước 2 ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh (Dự án nhóm B, C), Sở Xây dựng kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ: * Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, đầy đủ thì viết biên nhận hẹn ngày trả kết quả cho người nộp. * Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn đương sự hoàn thiện hồ sơ. Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận của Phòng Quản lý năng lực hành nghề xây dựng - Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh (số 60 Trương Định, phường 7, quận 3, thành phố 3. Bước 3 Hồ Chí Minh). Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần. Hồ sơ
  4. Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng có xác nhận của Uỷ ban 1. nhân dân cấp xã (xã, phường, thị trấn) nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi làm việc; Hai (2) ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp 2. chứng chỉ; Bản sao có chứng thực các văn bằng, giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi 3. dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, Bản sao chứng minh nhân nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp 4. chứng chỉ; Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn 5. quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư. Số bộ hồ sơ: 01
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây Quyết định số 1. dựng. 06/2008/QĐ-BXD... Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong Quyết định số 2. họat động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng 06/2008/QĐ-BXD... công trình. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Điều kiện: a) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm Quyết định số 1. quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách 06/2008/QĐ-BXD... nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù; b) Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế-kỹ thuật, kỹ thuật do tổ chức hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và
  6. Nội dung Văn bản qui định đang thực hiện các công việc có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; c) Có giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng theo qui định của Bộ Xây dựng; d) Có 10 năm liên tục tham gia lập, quản lý chi phí xây dựng. đ) Đã trực tiếp thực hiện ít nhất 5 công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (trong số các công việc số 1, 2, 5, 6, 7 và 8) quy định tại điều 3 của quy chế cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-BXD của dự án quan trọng quốc gia hoặc dự án nhóm A.
nguon tai.lieu . vn