Xem mẫu

  1. Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y Thông tin Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày Chi cục Thú y nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Cấp chứng chỉ hành nghề thú y 50.000 đồng / Quyết định số 1. lần lần 08/2005/QĐ-BGDĐ... Kiểm tra điều kiện cơ sở để cấp 250.000 đồng Quyết định số 2. chứng chỉ hành nghề thú y / lần. 08/2005/QĐ-BGDĐ... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Cá nhân có nhu cầu chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định. Liên hệ nộp hồ sơ tại Chi cục Thú y thành phố, số 151 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 11: 2. Bước 2 - Thời gian nhận hồ sơ: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 sáng và từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 chiều, thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. - Khi nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ và hợp
  3. Tên bước Mô tả bước lệ của các giấy tờ trong hồ sơ. - Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ra biên nhận hồ sơ và hẹn ngày nhận kết quả. - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn người có nhu cầu hoàn thiện hồ sơ. Chi cục Thú y kiểm tra, thẩm định điều kiện vệ sinh thú y của cơ sở về bằng cấp chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe, điều kiện vệ sinh thú y cơ sở, trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ thú y. 3. Bước 3 - Trường hợp cơ sở đạt yêu cầu thì lập biên bản kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y. - Trường hợp cơ sở không đạt yêu cầu thì lập biên bản làm việc ghi nhận các trường hợp không đạt. Căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận hồ sơ, cá nhân có nhu cầu hoặc người đại diện theo pháp luật đến Chi cục Thú y thành phố để nhận kết quả, thời gian từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 sáng và từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 chiều, thứ hai đến thứ sáu hàng tuần: 4. Bước 4 - Trường hợp cơ sở đạt yêu cầu thì nhận chứng chỉ hành nghề thú y. - Trường hợp cơ sở không đạt yêu cầu thì nhận công văn trả lời của Chi cục và toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
  4. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y; 2. Bản sao văn bằng chuyên môn (có sao y bản chính); 3. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận chính quyền địa phương); 4. Giấy khám sức khỏe (có xác nhận của cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên); 5. Hai ảnh màu 4 x 6; Đối với người nước ngoài, ngoài những điều kiện nêu trên còn phải có lý lịch 6. tư pháp được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Người hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y tối Thông tư số 1. thiểu phải có bằng trung cấp thú y, trung cấp chăn 37/2006/TT-BNN nuôi thú y. ng... Địa điểm hành nghề thú y tại địa chỉ không thuộc Nghị định số 2. quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân: bổ sung Hợp 90/2006/NĐ-CP n... đồng thuê nhà. Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của Nghị định số 3. Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và chỉ 33/2005/NĐ-CP ng... được hành nghề trong phạm vi phù hợp với quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.