Xem mẫu

  1. Cấp chứng chỉ chất lượng giống đối với bò đực để sản xuất tinh lỏng cho cơ sở chăn nuôi bò đực giống trên địa bàn của tỉnh, thành phố Thông tin Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ CHí Minh. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống Cây trồng - Vật nuôi. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống Cây trồng - Vật nuôi. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:
  2. Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ Các bước Tên bước Mô tả bước Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp lệnh giống vật nuôi và Quyết định số 66/2005/QĐ-BNN ngày 31/10/2005 của 1. Bước 1 Bộ Nông nghiệp về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng bò đực giống.. Nộp hồ sơ tại phòng tiếp nhận hồ sơ Sở Nông nghiệp và PTNT TP.HCM (176 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM). - Giờ: + Buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; 2. Bước 2 + Buổi chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ 00. - Ngày: từ thứ hai đến thứ sáu. Khi nhận hồ sơ, bộ phận tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:
  3. Tên bước Mô tả bước + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp. + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ. Nhận kết quả giải quyết hồ sơ cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi bò đực giống tại phòng tiếp nhận hồ sơ Sở Nông nghiệp và PTNT TP.HCM (176 Hai Bà Trưng, Phường 3. Bước 3 Đakao, Quận 1, TP.HCM). - Giờ: + Buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; + Buổi chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ 00. - Ngày: từ thứ hai đến thứ sáu. Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Đơn xin đăng ký cấp giấy chứng chỉ cho cơ sở chăn nuôi bò đực giống sản 1. xuất tinh lỏng .
  4. Thành phần hồ sơ - Các văn bản, chứng từ liên quan: Sổ theo dõi lý lịch con giống, sổ theo dõi chất lượng tinh, phiếu kiểm dịch thú y, tiêm phòng, chứng chỉ chất lượng 2. giống do cơ quan quản lý nhà nước ngành nông nghiệp có thẩm quyền cấp; Đơn xin khảo nghiệm tinh bò giống; Đơn xin khảo nghiệm môi trường pha loãng tinh bò. - Ảnh từng cá thể bò đực giống sử dụng để sản xuất tinh lỏng của cơ sở yêu 3. cầu được cấp chứng chỉ chất lượng giống (cỡ 9x12). Số bộ hồ sơ: 01 bộ. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn xin khảo nghiệm môi trường pha loãng Quyết định số 1. tinh bò (phụ lục 3). 66/2005/QĐ-BNN... Quyết định số 2. Đơn xin khảo nghiệm tinh bò giống (phụ lục 4). 66/2005/QĐ-BNN...
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định - Trong thời gian sản xuất tinh lỏng, bò đực giống phải được theo dõi và kiểm tra định kỳ 03 tháng một lần chỉ tiêu tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (K). Mỗi lần khai thác tinh phải kiểm tra các chỉ tiêu: màu sắc, mùi, lượng xuất tinh (V), hoạt lực của tinh trùng (A), nồng độ tinh trùng (C). Kết quả kiểm tra chất lượng tinh dịch phải được ghi chép đầy đủ, chính xác vào sổ sách, biểu mẫu theo quy định. Quyết định số 1. - Việc sản xuất, pha chế, kiểm tra chất lượng, bảo tồn, 66/2005/QĐ-BNN... phân phối, vận chuyển và vệ sinh thú y tinh dịch bò phải tuân thủ theo các quy định tại Quy trình kỹ thuật thụ tinh nhân tạo bò do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. Bao bì đựng tinh lỏng phải được dán nhãn ghi rõ giống; số hiệu bò đực giống; cơ sở sản xuất; ngày sản xuất. - Cơ sở nuôi bò đực giống phải thực hiện: Điều 8, 9, 10, 11, 12, 13 của Quyết định này.