Xem mẫu

  1. Cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư, Giám sát thi công xây dựng công trình. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề 200.000 đồng/ Thông tư 43/2003/TT- 1. giám sát thi công xây dựng công chứng chỉ. BTC ngày... trình: Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Cá nhân phải trực tiếp đi nộp hồ sơ tại Bộ phận nhận – trả hồ sơ của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh (số 60 Trương Định, phường 7, quận 3, Tp. HCM). Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7 2. Bước 2 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần. Khi nhận hồ sơ đăng ký cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề Kỹ sư, Kiến trúc sư, Giám sát thi công xây dựng công trình, Sở Xây
  3. Tên bước Mô tả bước dựng kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ. * Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, đầy đủ thì viết biên nhận hẹn trả kết quả cho người nộp. * Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn đương sự hoàn thiện hồ sơ. Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận nhận – trả hồ sơ của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh (số 60 Trương Định, 3. Bước 3 phường 7, quận 3, Tp. HCM). Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Có đơn xin cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề nộp tại Sở Xây dựng, nơi đã 1. cấp chứng chỉ hành nghề cũ; 2. 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong năm xin đăng ký;
  4. Thành phần hồ sơ 3. Chứng chỉ cũ; Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bản kê khai kinh nghiệm liên quan đến 4. nội dung xin bổ sung hành nghề có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Số bộ hồ sơ: 2 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư số 12/2009/TT- 1. Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề; BXD ng... Bản khai kinh nghiệm công tác liên quan đến nội Thông tư số 12/2009/TT- 2. dung xin bổ sung hành nghề BXD ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
  5. Nội dung Văn bản qui định Chứng chỉ hành nghề được cấp lại trong các trường hợp sau: - Chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng; Thông tư số 12/2009/TT- 1. - Chứng chỉ cũ bị rách, nát; BXD ng... - Chứng chỉ bị mất; - Chứng chỉ bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi đã hết thời hạn thu hồi. Thông tư số 12/2009/TT- 2. Có đủ hồ sơ theo quy định BXD ng... Không vi phạm các quy định trong hoạt động Thông tư số 12/2009/TT- 3. xây dựng và pháp luật có liên quan. BXD ng...
nguon tai.lieu . vn