Xem mẫu

  1. Cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng 3 trở xuống Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp (nếu có): không có Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp đổi bằng thuyền 50.000 Thông tư số 47/2005/TT- 1. trưởng, máy trưởng đồng BTC ng... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Bằng
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp bằng thuyền trưởng, 1. sơ máy trưởng tại Sở Giao thông vận tải địa phương Giải Sở Giao thông vận tải xem xét tính hợp lệ của hồ sơ theo quy 2. quyết định làm căn cứ để cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản kiểm điểm tập sự 2. 03 ảnh màu cỡ 3 x 4 3. Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu 4. Giấy chứng nhận sức khỏe do trung tâm y tế hoặc bệnh viện đa khoa cấp
  3. Thành phần hồ sơ huyện trở lên cấp Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung học chuyên 5. nghiệp, chuyên ngành điều khiển tầu thuỷ, máy tầu thuỷ Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Bản kiểm điểm tập sự đề nghị cấp bằng thuyền Công văn số 1712/ 1. trưởng, bằng máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa CĐS - TCCB... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Người đã hoàn thành chương trình đào tạo nghề Quyết định số 1. thuyền trưởng hạng 3, hoặc máy trưởng hạng 3, sau 19/2008/QĐ-BGT... khi hoàn thành thời gian tập sự đủ 6 tháng trở lên, nộp
  4. Nội dung Văn bản qui định đủ hồ sơ theo quy định để được cấp bằng thuyền trưởng hạng 3, máy trưởng hạng 3 Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp được đào tạo theo nghề điều khiển tầu thuỷ hoặc nghề máy tầu thuỷ, sau khi hoàn thành thời Quyết định số 2. gian tập sự theo chức danh thuyền trưởng hạng 3 hoặc 19/2008/QĐ-BGT... máy trưởng hạng 3 đủ 6 tháng trở lên, nộp đủ hồ sơ theo quy định, để được cấp bằng thuyền trưởng hạng 3, máy trưởng hạng 3
nguon tai.lieu . vn