Xem mẫu

  1. Canh lá sa kê Sa kê có nhi u mi n Tây Nam B , trái sa kê khi n u chính là món ăn chơi khá thú v c a mi t vư n. Bên c nh ó, ngư i ta cũng chú ý t i công d ng ch a b nh t r , thân, lá,…c a nó. Th c hi n: Minh L c. nh: Qu c Cư ng Sa kê thu c h dâu t m, qu to gi ng như qu mít t n , tròn ho c hình tr ng. Qu sa kê m c thành t ng chùm, ư c dùng ch bi n ra nhi u món ăn ngon. Thư ng ngư i ta thái m ng sa kê thành t ng lát nh rán v i m , bơ ăn ngon như ăn bánh mì ho c dùng h m n u cà ri, c bi t là món “ki m” thư ng ư c ngư i dân lưu v c sông Mê Công ưa dùng trong nh ng ngày gi ch p, ình ám, có v beo béo c a nư c c t d a. Sa kê còn ư c xay thành b t ch bi n nhi u món ăn thư ng ngày như làm thành pho mát, bánh ng t, n u v i tôm, cá tr n, hay g o. Theo ông y, r sa kê có tính làm d u, tr ho và có tác d ng sát trùng, dùng tr b nh hen và các ch ng r i lo n d dày, au răng, b nh v da r t t t. V cây sa kê dùng tr gh ; nh a cây ư c dùng pha loãng tr tiêu ch y và l ; còn lá sa kê tươi thì ư c dùng v i lá u tươi, giã v i vôi p tr nh t. Dân gian dùng lá sa
  2. kê ch a phù th ng, viêm gan vàng da b ng cách n u lá tươi u ng. Ngoài ra, lá sa kê ph i h p v i m t s v thu c khác s tr ư c m t s b nh như: tr b nh gút, s i th n, ti u ư ng, huy t áp cao… i v i b nh ti u ư ng thì món “Canh lá sa kê” n u chung u b p, t i, u ph non là m t bài thu c có công d ng hi u qu và r t mát. ây là món canh dùng tr b nh cho ngư i ti u ư ng typ 2. Canh lá sa kê Nguyên li u: - ½ lá sa kê - 2 trái ub p -5 t i - 1 mi ng u ph non - Mu i Th c hi n: - Lá sa kê, u b p, t i non r a s ch. Lá sa kê thái s i, u b p x t khúc
  3. - u ph bóp nát ho c c t mi ng vuông v a ăn - B t n i nư c lên b p, i nư c sôi già cho u ph và u b p vào, kho ng 2 phút sau cho ti p lá sa kê, t i vào, nêm mu i cho v a ăn, nh c xu ng ngay - Dùng nóng v i cơm.
nguon tai.lieu . vn