Xem mẫu

  1. Cắm mốc bàn giao ranh đất ngoài thực địa cho chủ đầu tư Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cơ quan phối hợp (nếu có): Chủ đầu tư; Đơn vị đo đạc; Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi có đất. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
  2. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Biên bản bàn giao cột mốc. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Khu phố 2. Bước 2 7, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
  3. Tên bước Mô tả bước . Nhận kết quả tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Khu 3. Bước 3 phố 7, thị trấn Củ Chi, hyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Quyết định giao đất hoặc thuê đất của Ủy ban nhân dân thành phố. 2. Bản vẽ hiện trạng, vị trí khu đất. Số bộ hồ sơ: 1 bộ. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
  4. Không
nguon tai.lieu . vn