Xem mẫu

  1. Cài đặt hệ điều hành hàng loạt máy trong mạng Lan với công nghệ RIS của Windows Ở đây hệ điều hành máy server có thể là Windows 2000 server hoặc 2003 server, còn máy client có thể là Win 2000 Pro hoặc winxp pro. Ở đây tôi chọn hệ điều hành máy server là win2000server và máy client là Windows 2000Pro A. Chuẩn bị trên máy server - Cài đặt Windows 2000 Server, tiếp đến cài đặt Active Directory (Vào Start/Run, gõ DCPROMO rồi Enter) để biến máy server này thành DC (Domain Controller). - Cài đặt DHCP server (DHCP này có nhiệm vụ tự động cung cấp các địa chỉ IP khác nhau cho client khi có yêu cầu). - Cài đặt DNS server (Một khi có địa chỉ IP rồi, client sẽ tìm kiếm một AD domain controller bằng cách tra cứu vào danh bạ DNS). - Xem dịch vụ RIS đã được cài đặt trên server chưa (vào control panel, chọn add/remove programs>add/remove windows components, chọn vào mục Remote Installation Service nếu chưa chọn). B. Xây dựng RIS Chú ý rằng RIS chỉ có thể xây dựng hình ảnh cho ổ đĩa C(ổ đĩa chứa hệ điều hành). - Simple I386-based installation: 1. Tạo thư mục WINRIS dùng để chứa tập tin ảnh cài đặt Windows 2000 Pro, sau đó tiến hành share cho mọi người quyền sử dụng (WINRIS nằm trên phân vùng khác ổ C và phải là hệ thống file NTFS, ở đây ta chọn ổ D). 2. Vào Start/run, gõ RISETUP>OK. 3. Hộp thoại Remote Installation Service setup wizard xuất hiện, bấm Next, chỉ đến thư mục WINRIS đã tạo ở bước 1, bấm next 4. Bấm chọn Respond to client computers requesting service (service sẽ trả lời cho client khi client yêu cầu dịch vụ)>Next 5. Chỉ đường dẫn tới nguồn cài đặt Windows 2000 Pro VD: F:\I386. Ở đây F: là ổ đĩa CD rom. Bấm next 2 lần 6. Nhập thông tin mô tả về hình ảnh của Windows 2000 Pro , bấm next 7. Xem lại thông tin đã thiết đặt, nếu đồng ý bấm finish, hệ thống sẽ bắt đầu tạo hình ảnh cài đặt. 8. Sau khi hoàn tất việc tạo RIS ở bước 7, bạn tiến hành kiểm tra xem RIS server này đã
  2. sẵn sàng phục vụ chưa. Vào Start/run, gõ DSA.MSC bấm ok, hộp thoại Active Directory users and computers xuất hiện. Ở khung bên trái chọn Domain Controllers, tiếp dến bấm phải vào tên máy server (Server name) ở khung bên phải, chọn Properties>Remote Install>verify server>Next. Nếu không thấy báo lỗi gì thì RIS server này đã sẵn sàng làm việc. Đến đây xem như đã hoàn tất việc tạo hình ảnh Windows 2000 Pro nhưng đơn thuần chỉ có hệ điều hành. Để thêm ứng dụng vào thì thực hiện tiếp phần sau. - Complete system image with minimal setup interaction (tạo một hình ảnh theo dạng RIPREP): 1. Đầu tiên bạn cần tạo một client mẫu có cài đặt mọi ứng dụng cần thiết lên đó, nhớ rằng tất cả các ứng dụng đó phải nằm ở ổ đĩa C, ổ đĩa chứa hệ điều hành 2. Đăng nhập vào client mẫu với một tài khoản quản trị viên miền( máy client mẫu này phải gia nhập vào miền). 3. Vào start>Run, gõ \\IP\Winris\Admin\I386\Riprep.exe (Ip: Địa chỉ IP máy server), bấm OK 4. Hộp thoại Remote Installation Preparation wizard xuất hiện, bấm next, gõ vào tên hoặc địa chỉ IP của máy server, xong bấm next. 5. Tiếp đến nhập tên thư mục chứa hình ảnh (ở đây là RIPREP), bấm next. 6. Mô tả hình ảnh dạng RIPREP, ví dụ gõ “Windows 2000 Pro và ứng dụng”.,bấm next, rồi bấm tiếp next 2 lần. 7. Ở bước này, hệ thống sẽ chuyển những thông tin từ máy mẫu lên máy server. Sau khi hệ thống đã hoàn tất việc chuyển những thông tin cần thiết lên server, chương trình sẽ thông báo cho bạn biết là RIPREP đã hoàn thành. Đóng cửa sổ thông báo này lại, đồng thời máy mẫu yêu cầu bạn khởi động lại. Tiếp đến hệ thống sẽ yêu cầu bạn cài đặt lại hệ điều hành ở máy client mẫu nhằm khôi phục lại hệ thống. Bạn sẽ được hướng dẫn khai báo một số thông số như bản quyền, tên người dùng, tổ chức, chọn tên máy… như là một trình cài đặt bình thường. Tuy nhiên quá trình cài đặt diễn ra rất nhanh (bạn không cần phải chèn đĩa cài đặt vào). C. Cài đặt hình ảnh RIS lên máy client -Trước khi cài đặt cho máy client bạn phải đảm bảo rằng card mạng phải hỗ trợ bootrom theo chuẩn PXE, nếu card mạng không hỗ trợ , bạn phải tạo đĩa mềm khởi động như sau: Truy cập vào thư mục chứa hình ảnh của RIS ở máy server: D:\WINRIS\Admin\I386, bấm đôi vào file Rbfg.exe. Hộp thoại Windows 2000 Remote Boot disk generator xuất hiện, bấm create disk để tạo. - Tiến hành cài đặt: 1. Khởi động máy trạm cần cài đặt, chọn hệ thống khởi động từ đĩa mềm ở phần trên nếu card mạng không hỗ trợ. Bấm F12 để khởi động từ mạng, bấm F12 lần nữa khi có yêu cầu, khi đó xuất hiện màn hình chào mừng và bấm enter. 2. Nhập user là Administrator và password nếu có, tên domain, xong bấm Enter. 3. Ở bước này sẽ liệt kê các hình ảnh có thể dùng được và các lời mô tả ở phần simpleI386-based installation và complete system with minimal interaction. Chọn xong bấm Enter. 4. Một cảnh báo xuất hiện cho biết toàn bộ dữ liệu trên đĩa sẽ bị xóa, nếu đồng ý thì bấm
  3. enter để cài đặt, đến đây chương trình sẽ cài đặt giống như cài đặt windows bình thường. Sau khi kết thúc bước 4 bạn có thể chuyển sang client khác và làm lại từ bước 1 đến 4. Nguồn: softvnn.com Tác giả: aloneman
nguon tai.lieu . vn