Xem mẫu

  1. Cách thực hiện: Bước 1: Vào Start > Run, gõ cmd vào ô Open rồi nhấn Enter. Bước 2: Nhập vào dòng lệnh sau trên giao diện của cdm: subst [ký hiệu ổ đĩa ảo]: [đường dẫn thư mục liên kết]. Bước 3: Nhấn Enter. Trong đó: [ký hiệu ổ đĩa ảo]: Là ký hiệu của ổ đĩa do bạn tự đặt nhưng không được trùng với các ký tự ổ đĩa đã có trong máy. [đường dẫn thư mục liên kết]: Là đường dẫn đến thư mục gốc trên máy, thư mục này sẽ được “ánh xạ” vào [ký hiệu ổ đĩa ảo]. Ví dụ: Bạn có một thư mục tên là Sounds & Cursors nằm trong d:\Software\Sounds & Cursors và bạn muốn tạo một ổ đĩa ảo có tên là w: để liên kết nhanh đến thư mục Sounds & Cursors thì câu lệnh sẽ như sau: subst w: d:\Software\”Sounds & Cursors” Lưu ý: Các kí tự trong [đường dẫn thư mục liên kết] phải được đặt liền nhau không được có khoảng trắng, nếu tên thư mục có khoảng trắng thì bạn phải đặt chúng trong dấu nháy kép " ". Khi không muốn dùng ổ đĩa ảo này nữa thì bạn có thể xóa (tắt) ổ đĩa ảo này bằng câu lệnh subst w: /d (w: là tên ổ đĩa ảo do bạn đặt khi tạo, còn d: là ổ đĩa cứng chứa thư mục gốc) > nhấn Enter. Chúc bạn thành công với những ổ đĩa ảo đầy thú vị của mình!