Xem mẫu

  1. Cách sử dụng Favorites để lưu địa chỉ của các trang web Favorites là một chức năng có trong trình duyệt web Internet Explorer, nó giúp người sử dụng ghi nhớ lại địa chỉ của các trang web mà mình ưa thích. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách sử dụng và quản lý chức năng Favorites trong Internet Explorer. Cách lưu địa chỉ trang web vào Favorites:  Mở trang web bằng trình duyệt và truy cập Menu Favorites -> Add to Favorites.  Đặt tên cho địa chỉ này hoặc giữ nguyên tên của nó và nhấn Ok để đồng ý, địa chỉ sẽ được lưu tại thư mục gốc Favorites.
  2.  Nếu muốn lưu vào thư mục con thì chọn Create in, sẽ xuất hiện một cửa sổ bên dưới, chọn thư mục muốn lưu địa chỉ hoặc nhấn vào New Folder để tạo thêm thư mục mới.  Thông thường Favorites chỉ lưu địa chỉ để mở trang web mà thôi, trong trường hợp muốn lưu luôn cả phần nội dung của trang web thì đánh dấu chọn Make available offline, sau này có thể xem lại trang web này mà không cần kết nối Internet. Quản lý Favorites:  Trong cửa sổ của trình duyệt web, truy cập vào Menu Favorites -> Organize Favorites.
  3.  Trong đó sẽ có các nút chức năng giúp tạo thêm thư mục mới (Create Folder), di chuyển (Move to Folder) để sắp xếp các địa chỉ cùng loại chung với nhau, đặt tên lại (Rename) cho dễ nhớ hoặc xóa (Delete) các địa chỉ không cần thiết. Sao lưu các địa chỉ trong Favorites:  Sao lưu các địa chỉ này bằng cách truy cập vào Start -> Run.
  4.  Nhập chữ favorites vào và nhấn Ok để mở thư mục này ra.  Thư mục Favorites sẽ xuất hiện trong Explorer, chỉ cần chép (copy) các tập tin trong này vào thư mục trên ổ dĩa khác.  Sau khi cài mới Windows, phục hồi lại bằng cách chép các địa chỉ trở lại thư mục Favorites là được.
  5. Lưu ý:  Một số trình duyệt web khác cũng có chức năng Favorites nhưng được đặt tên là Bookmarks.  Có thể copy các địa chỉ vào thư mục Favorites của các máy khác để sử dụng.
nguon tai.lieu . vn