Xem mẫu

  1. Cách lau và làm s ch lens c a máy DSLR B n s h u m t chi c máy nh DSLR. Lens c a b n có b i và nh ng v t b n. Các b c nh b x u i r t khó ch u. Nhưng b n l i không dám t mình lau r a vì s làm xư c lens. tôi s giúp b n làm s ch lens như m i. B n nên lau r a lens thư ng xuyên (nhưng không c n quá thư ng xuyên) như là m t cách b o trì máy. Quá trình này c n c n th n nhưng b n không c n ph i s hãi. Th i i m t t nh t lau r a lens là khi nó b t ub b n– ng t o thói quen lau lens hàng ngày, b n s ch làm cho lens d h ng hơn. B t c khi nào lau lens, b n có th c n m t vài m o nh và ơn gi n dư i ây: S d ng b l c UV ho c kính l c Nh ng ngư i s h u máy DSLR c n lưu ý v n này. V i m i lo i lens b n có b n c n cân nh c vi c mua thêm b l c UV ho c kính l c. Luôn luôn g n
  2. các kính l c này v i lens. Ngoài ch c năng gi m b t tia UV chúng còn giúp b o v lens c a b n kh i b xư c hay th m chí rơi v . i u ó cũng có nghĩa b n ôi khi ch c n lau r a b l c thay vì ph i lau lens (tr phi b i rơi vào lens). Luôn nh r ng máy nh i v i b l c s cho ra nhi u ki u nh ch t lư ng khác nhau – n u b n s h u lo i lens t ti n thì cũng nên u tư vào m t b l c x n. Lens hood cũng có tác d ng b o v lens kh i va p hay tr y xư c. Hãy thư ng xuyên s d ng nó. B l c “hi sinh” b o v lens Ch t lau r a lens chuyên d ng H u h t các c a hàng máy nh u có bán ch t l ng chuyên lau r a lens, b n cũng r t nên mua lo i hóa ch t này. Nó giúp b n lo i b các d u vân hay và các v t b n khác mà không l i v t lau trên lens hay b l c. Nh r ng b n không c n dùng quá nhi u ch t t y r a trong m t l n r a – thư ng ch là m t hay hai gi t lau v i khăn m m, h u như các v t b n ub ánh tan. Th m m t chút ch t lau r a vào v i ho c khăn khô s t t hơn là nh tr c ti p lên lens.
  3. Cách khác – Nhi u nhi p nh gia cho r ng ơn gi n ch c n hà hơi lên lens r i lau v i m t m nh v i thì t t hơn là hóa ch t c h i. Ho c b n có th hà hơi lên lens sau ó dùng ch t lau r a cho nh ng v t b n c ng u. Khăn lau Nh vài gi t nư c t y r a lên m t chi c khăn m m. B n cũng có th dùng gi y m ng khi lau không làm xư c lens. Khăn lau ch ư c dùng m t l n và nên v t i ngay sau khi s d ng. ng s d ng gi y thư ng – lo i gi y ó c ng và s làm xư c lens c a b n.
  4. ng th i H u h t các c a hàng máy nh u bán ng th i v i nhi u ch ng lo i. Khi s d ng d ng c này trong máy nh, b n c n h t s c c n th n (b n có th th i c b i vào trong máy). D ng c th i r t h u ích khi làm s ch máy t bên ngoài – bao g m c lens. Trư c khi s d ng ng th i b n hãy bóp nó vài l n lo i b b i bám bên trong d ng c . Ch i Trong trư ng h p máy nh có quá nhi u b i, ch i quét là m t công c h u ích. Ch n ch i quét v i có s i t t và m m tránh làm xư c lens. Tương t b n cũng nên u tư vào m t cây bút quét lens chuyên d ng v i u ch i có th co rút và ch t lư ng t t hơn.
  5. Silica Gel (ch t ch ng m) Cho vài túi ch ng m dư i áy túi gn máy nh. Các túi ch ng m s hút m trong túi gi cho lens và máy DSLR luôn khô ráo và s ch s . Thư ng xuyên b túi ch ng m cũ và thay th b ng các túi m i t ư c hi u qu t t nh t.
nguon tai.lieu . vn