Xem mẫu

  1. Cách khôi phục lại hệ điều hành Window cũ sau khi đã cài đặt Window Vista Bài này mô tả cách khôi phục cài đặt Windows trước trên máy tính để thay thế sự cài đặt Window Vista hiện thời. Để làm điều này, bạn phải sử dụng cửa sổ lệnh, và phải nhập những lệnh đặc biệt tại dấu nhắc lệnh để đổi tên và di chuyển các thư mục giữa các phiên bản Window khác nhau. Bài này dành cho người mới bắt đầu sử dụng máy tính và cả những người thường xuyên sử dụng máy tính. Nếu in bài viết này ra giấy bạn sẽ thấy dễ dàng hơn khi thực hiện các bước dưới đây. Các bước khôi phục lại hệ điều hành Window sau khi đã cài đặt Window Vista Bước 1: Kiểm tra xem thư mục Window.OLD và không gian đĩa trên ổ cứng có còn hay không 1. Kích Start , rồi kích Computer. 2. Tại trình đơn View, kích Details. 3. Tại cột Free Space, dưới phần Hard Disk Drives chú ý xem còn bao nhiêu không gian đĩa tại ổ Local Disk (C:). 4. Tại Hard Disk Drives, kích đúp Local Disk (C:), và kiểm tra xem thư mục Windows.OLD có còn hay không.
  2. Quan trọng: nếu thư mục Windows.OLD không còn, bạn không thể thực hiện các bước trong bài này để khôi phục hệ điều hành Window đối với máy tính này. 5. Kích phải chuột vào thư mục Windows.OLD. 6. Windows Vista sẽ xác định kích cỡ thư mục sau vài giây. Xác định liệu thư mục Windows.OLD có nhỏ hơn không gian trống tại Local Disk (C:) trong bước 2 hay không. Chú ý: Nếu thư mục Window.OLD có dung lượng lớn gấp hai lần dung lượng Local Disk (C:) trống thì bạn không thể khôi phục lại cài đặt Window trước. Bước 2: Bắt đầu quá trình khôi phục Window 1. Cho đĩa cài đặt Windows Vista vào ổ DVD rồi khởi động lại máy tính. 2. Nhấn một nút bất kì khi được nhắc khởi động từ đĩa. 3. Tại cửa sổ Install Windows, chọn ngôn ngữ, thời gian, đơn vị tiền tệ, phương pháp nhập bàn phím hay các phương pháp nhập khác, sau đó kích Next. 4. Tại cửa sổ Install Windows, kích Repair your computer. 5. Tại cửa sổ System Recovery Options, chọn phiên bản hệ điều hành Windows Vista bạn muốn sửa chữa và kích Next. 6. Tại cửa sổ System Recovery Options, kích Command Prompt. Cửa sổ Command Prompt mở, và hiển thị dấu nhắc. Dấu nhắc là nơi bạn nhập các lệnh được miêu tả trong bước sau. Bước 3: Đổi tên các thư mục Windows Vista Chú ý khi bạn nhập một hay nhiều lệnh tại dấu nhắc trong các bước sau rồi ấn ENTER, bạn có thể sẽ nhận được thông báo sau: The system cannot find the file specified. (Hệ thống không thể tìm thấy file này) Khi nhận được thông điệp này, chuyển sang bước tiếp theo rồi nhập lệnh trong bước tiếp theo.
  3. Nhập các lệnh sau tại dấu nhắc: 1. Nhập lệnh sau rồi kích ENTER: c: 2. Nhập lệnh sau rồi kích ENTER: ren Windows Windows.Vista 3. Nhập lệnh sau rồi kích ENTER: ren "Program Files" "Program Files.Vista" 4. Nhập lệnh sau rồi kích ENTER: ren "Users" "Users.Vista" 5. Nhập lệnh sau rồi kích ENTER: ren "Documents and Settings" "Documents and Settings.Vista" Bước 4: Copy và di chuyển nội dung của thư mục Windows.OLD Nhập các lệnh sau tại dấu nhắc lệnh: 1. Nhập lệnh sau rồi kích ENTER: move /y c:\windows.old\windows c: 2. Nhập lệnh sau rồi kích ENTER: move /y "c:\windows.old\program files" c: Nhập một trong những lệnh sau tại dấu nhắc lệnh tùy từng trường hợp. Nếu bản Window cài trước đó là Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, hay Microsoft Windows 2000 Nhập lệnh sau rồi kích ENTER: move /y "c:\windows.old\documents and settings" c: Nếu bản Window cài trước đó là phiên bản khác của Windows Vista
  4. Nhập lệnh sau rồi kích ENTER: move /y c:\windows.old\users c: Bước 5: Khôi phục sector khởi động cho Window cài trước đó Nhập một trong những lệnh sau tại dấu nhắc lệnh tùy từng trường hợp. Chú ý: D: biểu thị ổ DVD trong các lệnh sau. Nếu ổ DVD trên máy tính được biểu thị bằng kí tự khác như E: thì hãy dùng kí tự này thay vào dòng lệnh. Nếu bản Window cài trước đó là Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, hay Microsoft Windows 2000 Nhập lệnh sau rồi kích ENTER: D:\boot\bootsect /nt52 c: Nếu bản cài Window trước đó là phiên bản khác của Windows Vista Nhập lệnh sau rồi kích ENTER: D:\boot\bootsect /nt60 c: Bước 6: Khôi phục tập tin Boot.ini cho phiên bản Windows XP hoặc Windows 2000 Chú ý: Chỉ thực hiện các bước này nếu bản cài đặt trước là Windows XP hoặc Windows 2000. Nhập các lệnh sau tại dấu nhắc lệnh: 1. Nhập lệnh sau rồi kích ENTER: c: 2. Nhập lệnh sau rồi kích ENTER: attrib boot.ini.saved -s -h –r 3. Nhập lệnh sau rồi kích ENTER: ren"boot.ini.saved""boot.ini"
  5. 4. Nhập lệnh sau rồi kích ENTER: attrib boot.ini +s +h +r Bước 7: Đóng cửa sổ Command Prompt, và kích Restart 1. Nhập lệnh sau tại dấu nhắc lệnh rồi kích ENTER: Exit 2. Kích Restart. Bản cài đặt Window trước đó đã được phục hồi.