Xem mẫu

  1. CÁCH KÊ ĐƠN THUỐC (Kỳ 4) * Trong điều trị các bệnh lý do nội nhân, các bệnh nội thương gây nên: - Trong nhóm này, vai trò của các vị thuốc được xác lập theo luật ngũ hành sinh khắc rất chặt chẽ như thuốc chữa bệnh chứng Thận âm hư phải có vị thuốc bổ Can âm và vị thuốc tả Can, Tâm hỏa; thuốc chữa chứng Tâm dương hư luôn có vị thuốc bổ Thận dương và Tỳ dương. Những ví dụ về cách tập hợp vị thuốc trong điều trị những bệnh lý do nội nhân, các bệnh nội thương gây nên. - Bài thuốc Lục vị chữa chứng Thận âm hư: Vai trò các vị thuốc
  2. Tên vị thuốc Tác dụng QUÂN Thục địa Sơn thù Bổ Thận âm Bổ Can Thận âm THẦN Hoài sơn Phục linh
  3. Bổ ÂM (kiện Tỳ sinh tân hậu thiên) TÁ Đơn bì Trạch tả Phục linh Tả Can hỏa Thanh tiết Bàng quang - Bài thuốc Chân vũ thang chữa chúng Tỳ Thận dương hư: Vai trò các vị thuốc Tên vị thuốc
  4. Tác dụng QUÂN Phụ tử Hồi dương cứu nghịch, bổ hỏa trợ dương QUÂN Bạch thược Dưỡng huyết, liễm âm, lợi tiểu, nhuận gan THẦN Can khương
  5. Ôn dương tán hàn, hồi dương thông mạch THẦN Bạch truật Kiện Vị, hòa trung, táo thấp TÁ Phục linh Bổ Tỳ, định Tâm