Xem mẫu

  1. CÁCH KÊ ĐƠN THUỐC (Kỳ 3) c. Chú ý đến phương pháp Đóng Mở trong điều trị: - Nếu người có chứng âm hư sinh nội nhiệt thì thuốc bổ âm làm Quân và thuốc tiết nhiệt sẽ làm Thần. - Hoặc ở bệnh nhân tiêu chảy và tiểu ít thì thuốc cầm tiêu chảy sẽ là Quân và thuốc lợi thủy sẽ làm Thần (lợi thủy để chỉ tả). d. Chú ý đến giai đoạn bệnh (dành cho các bệnh truyền nhiễm): - Ở giai đoạn khởi phát thì tà khí ở phần Vệ, nên các thuốc có tác dụng phát hãn sẽ làm Quân.
  2. - Ở giai đoạn toàn phát tà khí và chính khí đấu tranh quyết liệt, lúc đó phải giữ vững chính khí trừ tà khí, thì thuốc bổ chính khí sẽ là Quân, thuốc trừ tà khí sẽ là Thần. - Ở giai đoạn hồi phục thì chính khí bị hao tổn, do đó thuốc bổ chính khí sẽ làm Quân. e. Chú ý đến nguyên nhân gây bệnh: * Trong điều trị các bệnh lý do ngoại nhân gây nên (Phong, Hàn, Thử, Thấp, Táo, Hỏa) - Vai trò của các vị thuốc trong trường hợp này được chú ý đến luật âm dương. Việc phối hợp thuốc tập trung giải quyết chủ chứng (chứng trạng chủ yếu của bệnh lý ấy). Nguyên do bệnh ngoại cảm là bệnh mới mắc, bệnh chưa diễn tiến lâu dài nên chưa có điều kiện làm rối loạn các công năng tạng phủ khác theo qui luật ngũ hành. Những ví dụ về cách tập họp vị thuốc trong bệnh lý do ngoại nhân gây nên. - Điều trị chứng Quyết âm nhiệt quyết: Pháp trị: Tư âm thanh nhiệt. Bài thuốc kinh điển: Hoàng liên A giao thang.
  3. Vai trò các vị thuốc Tên vị thuốc Tác dụng QUÂN A giao Bạch thược Tư âm THẦN TÁ Hoàng liên
  4. Hoàng cầm Thanh nhiệt - Điều trị chứng Quyết âm hàn quyết. Pháp trị: Hồi dương ôn lý. Bài thuốc kinh điển: Tứ nghịch thang. Vai trò các vị thuốc Tên vị thuốc Tác dụng QUÂN Phụ tử Hồi dương ôn lý
  5. THẦN Can khương Hồi dương - ôn lý TÁ SỨ Cam thảo
nguon tai.lieu . vn