Xem mẫu

 1. N hóm :7   Thành  ên:M aiThị    an vi     Tâm Đ            guyễn  ị  Tr          N Th Thu  ang              ng  uỳnh  nh          Đỗ Đặ Q A
 2. M ục ục: l 1. Đăng kí 2. Đăng nhập 3. Viết bài mới 4. Trả lời bài viết 5. Thay đổi thông tin tài khoản   a. Thay đổi email và mật khẩu   b. Thay đổi các thông tin khác   c. Thay đổi chữ kí   d. Thay đổi hình đại diện   
 3. 1.Đăng    kí  Để đăng kí, ta vào diễn đàn cần đăng kí, nhấn vào nút “Đăng kí”
 4. 1.Đăng    kí  Sau khi nhấn “Đăng kí” sẽ xuất hiện cửa sổ yêu cầu xác nhận các  điều khoản (nội quy). 
 5. 1.Đăng    kí  Sau khi nhấn “Đăng kí” sẽ xuất hiện cửa sổ yêu cầu nhập các thông  tin:
 6. 1.Đăng    kí
 7. 1.Đăng    kí
 8. 1.Đăng    kí  Sau khi đăng kí thành công sẽ có cửa sổ thông báo:
 9. 2.Đăng  ập   nh  Vào trang chủ, nhập tên tài khoản và mật khẩu vào ô:
 10. 2.Đăng  ập   nh  Sau khi đăng nhập thành công sẽ xuất hiện hộp thoại thông báo đăng  nhập thành công:
 11. 3.Tạo  ủ    ới   ch đề m  Chọn box cần đăng bài rồi nhấn vào “Bài mới”
 12. 3.Tạo  ủ    ới   ch đề m  Xuất hiện ô nhập tiêu đề bài viết và nội dung bài viết. Nhập xong nội  dung ta chọn “Gửi đề tài mới”
 13. 3.Tạo  ủ    ới   ch đề m  Sau khi gửi bài thành công, ta có thể thấy bài đó nằm ở trên cùng của  box đó:
 14. 4.Tr  ờibàivi t   ảl     ế  Để trả lời bài biết, ta kéo xuống phía cuối rồi trả lời vào mục “Trả lời  nhanh” 
 15. 4.Tr  ờibàivi t   ảl     ế  Bài viết sẽ xuất hiện trên trang:
 16.   đổ  hông i t   ản. 4.Thay  it tn àikho A. Thay đổi email và mật khẩu. Trên trang chủ, nhấn vào “Tài khoản cá nhân”:
 17.   đổ  hông i t   ản. 4.Thay  it tn àikho A. Thay đổi email và mật khẩu. Trên trang cá nhân, nhấn chọn “Sửa thông tin”
 18.   đổ  hông i t   ản. 4.Thay  it tn àikho A. Thay đổi email và mật khẩu. Trên cửa sổ “Thông Tin Cần Thiết” ta nhấn chọn “Sửa email và passwords”
 19.   đổ  hông i t   ản. 4.Thay  it tn àikho A. Thay đổi email và mật khẩu. Trên cửa sổ “Thông Tin Cần Thiết” ta nhấn chọn “Sửa email và passwords”
 20.   đổ  hông i t   ản. 4.Thay  it tn àikho B. Thay đổi các thông tin khác: Để thay đổi thông tin ngày sinh, thuộc tính ẩn/hiện ngày sinh và địa chỉ nhà.