Xem mẫu

 1. Cách bấm dây RJ45
 2. cable • UTP Cat 5
 3. Đầu bấm cáp Rj 45
 4. Hub /Switch
 5. Cách bấm dây
 6. • Cam lá lơ nâu • Sọc trước trơn sau • 1236
 7. Cách bấm dây 1gbps
 8. Dây thẳng- dây chéo • Dây thẳng là dây 2 đầu cùng chuẩn hoặc T568A hoặc T568B • Dây chéo thì một đầu chuẩn T568A một đầu chuẩn T568B
 9. Cách kết nối thiết bị T568 A :sọc lá, lá,sọc cam, lơ biển, sọc lơ biển, cam,sọc nâu,nâu T568B :sọc cam, cam,sọc lá, lơ biển, sọc lơ biển, lá,sọc nâu,nâu I II Computer, Hub, router Switch, Chỉ quan tâm 4 dây thứ 1,2,3,6 Cùng họ thiết bị thì chéo Khác họ thiết bị thì thẳng
 10. Cách bấm
 11. Cách bấm tiếp theo
 12. Cách bấm tiếp theo
 13. ``