Xem mẫu

  1. Các tùy chọn mở rộng khi khởi động Vista Cách thực hiện: - Khởi động hoặc khởi động lại máy của bạn. - Ấn F8 từ bàn phím vài lần trước khi logo Windows xuất hiện. Sau đây là các tùy chọn của bạn: 1. Repaire your computer: Một danh sách các công cụ phục hồi hệ thống của bạn sẽ xuất hiện.Bạn có thể sử dụng chúng để sữa chữa các vấn đề lúc khởi động, chuẩn đoán hoặc phục hồi hệ thống.Lựa chọn này chỉ xuất hiện khi các công cụ được cài đặt trên ổ cứng của bạn. 2. Safe Mode: Khởi động Vista với những cài đặt tối thiểu về drivers và dịch vụ. 3. Safe Mode with Networking: Khởi động Vista ở Safe mode và bao gồm thêm drivers về mạng và các dịch vụ cần thiết để truy cập Internet hoặc các máy tính khác trong hệ thống. 4. Safe Mode with Command Prompt: Khởi động Vista ở Safe mode với cửa sổ lệnh console thay vì giao diện Windows thông thường.Để thoát, ấn tổ hơp phím Ctrl+Alt+Delete hoặc Exit và Enter. 5. Enable Boot Logging: Tạo một tập tin tên là ntbtlog.txt, trong đó có danh sách tất cả các drivers đã được cài đặt trong quá trình khởi động. 6. Enable Low Resolution Video: Khởi động Vista có dùng đến video driver và dùng độ phân giải thấp và tốc độ refresh đã được điều chỉnh.Bạn có thể sử dụng lựa chọn này để cài đặt lại các điều chỉnh màn hình của bạn, hoặc để sử dụng màn hình TV với máy tính của bạn. 7. Last Know Good Configuration (advanced): Khởi động Vista với registry và các điều chỉnh driver lần cuối cùng hoạt động hiệu quả nhất. 8. Directory Services Restore Mode: Khởi động mảng điều khiển chính của Vista kèm theo Active Ditectory, nhớ đó mà thư mục dịch vụ có thể phục hồi.Lựa chọn này dành cho những bạn chuyên ngành IT 9. Debugging Mode: Khởi động Vista trong chế độ Advanced Troubleshooting, dành cho những bạn chuyên ngành IT và quản trị hệ thống. 10. Disable Automatic Restart on System Failure: Tránh cho Vista không bị khởi động lại tự động nếu có lỗi của Vista.Lựa chọn này sử dụng khi Vista bị kẹt khi có lỗi và phải
  2. khởi động lại hệ thống lặp đi lặp lại nhiều lần. 11. Disable Driver Signature Enforcement: Cho phép các drivers không xác nhận được sử dụng. 12. Start Windows Normally: Khởi động Vista bình thường
nguon tai.lieu . vn