Xem mẫu

 1. http://vbqppl.moj.gov.vn/law/vi/1981_to_1990/1985/198506/198506220001 Văn bản quy phạm pháp luạt từ năm 1945 đến nay. http://www.customs.gov.vn/Lists/HoTroTrucTuyen/TaoCauHoi.aspx hỏi về thủ tục cấp phép xuất khẩu và thuế xuất khẩu. http://www.vcci.com.vn/tu-van-phap-luat/hỏi về thủ tục cấp phép xuất khẩu và thuế xuất khẩu. http://www.trade.hochiminhcity.gov.vn/policy_answer.jsp?id=536&lang=vi hoi dap ve thu tuc xnk Nội dung: Vướng mắc của Doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Từ ngày 14/03/2006 Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày 14/02/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 04/04/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành. Theo đó: Các Doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức sản xuất kinh doanh và dịch vụ thực hiện thủ tục đăng ký để được cấp mã số thuế (gọi tắt là mã số thuế) tại Chi cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (dưới đây gọi tắt là tỉnh). Tại đó Doanh nghiệp sẽ khai TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ. Mục 7 trên tờ khai này là mục ĐĂNG KÝ XUẤT NHẬP KHẨU. Nếu xác nhận là CÓ thì MÃ SỐ THUẾ của Doanh nghiệp sẽ tự động được chuyển sang cho cơ quan Hải quan. Doanh nghiệp sẽ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu bình thường với MÃ SỐ THUẾ trên. Trường hợp ngược lại, Doanh nghiệp phải đến Cục thuế tỉnh để điều chỉnh lại. Doanh nghiệp có thể tham khảo các văn bản quy phạm pháp luật trên tại mục THƯ VIỆN VĂN BẢN trên Website Hải quan tại địa chỉ: www.customs.gov.vn để biết thông tin chi tiết. Tổng cục Hải quan thông báo để Doanh nghiệp biết./. Trân trọng! trang cho thuê tài chính: http://www.sacombank-sbl.com.vn/index.php? module=news&action=news&type=2&id=31&menu_id=2 Thuê vận hành là gì? Cho thuê vận hành là hình thức cho thuê tài s ản, theo đó Bên thuê sử dụng tài sản cho thuê của Bên cho thuê trong một thời gian nhất định và sẽ trả lại tài sản đó cho Bên cho thuê khi kết thúc thời hạn thuê tài sản. Bên cho thuê giữ quyền sở hữu tài s ản cho thuê và nhận tiền cho thuê theo hợp đồng cho thuê. Dịch vụ Cho thuê vận hành cho thuê các loại tài sản nào? Tất cả các loại máy móc, phương tiện vận chuyển và các động sản khác thuộc quyền sở hữu của SBL.
 2. Các đối tượng nào có thể tham gia dịch vụ Cho thuê vận hành? Tất cả các cá nhân và doanh nghiệp được thành l ập theo luật định như: DNNN, DN có vốn đầu tư nước ngoài, Công ty Cổ phần, Công ty TNHH, DN Tư nhân, Hộ kinh doanh cá thể, Cơ sở sản xuất, cá nhân. Thời gian tối thiểu cho một Hợp đồng cho thuê vận hành? Tuỳ từng loại tài sản cho thuê, tuy nhiên đối với phương tiện vận chuyển thì thời gian cho thuê vận hành tối thiểu là 2 năm. Khách hàng có cần đặt cọc hay ký cược khi tham gia dịch vụ Cho thuê vận hành không? Theo quy định hiện nay của Sacombank-SBL, khách hàng phải nộp tiền đặt cọc trước thời điểm ký kết hợp đồng Cho thuê vận hành theo tỷ lệ cụ thể mà Sacombank-SBL ban hành trong từng thời kỳ. Và số tiền đặt cọc này nhằm đảm bảo việc giao kết và thực hiện hợp đồng Cho thuê vận hành giữa Sacombank-SBL và khách hàng. Quy định bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa tài sản thuê trong suốt quá trình thuê vận hành như thế nào? Việc bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản thuê sẽ được thực hiện tại các đơn vị do SBL chỉ định. Toàn bộ các chi phí liên quan đến bảo trì, bảo dương, sửa chữa tài sản cho thuê trong suốt quá trình th ực hiện hợp đồng Cho thuê vận hành sẽ do bên khách hàng chịu. Thuê tài chính là gì? Cho thuê tài chính là hoạt động tín dụng trung và dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc thiết bị, phương tiên vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê giữa Bên cho thuê là các tổ chức tín dụng phi ngân hàng và Bên thuê là khách hàng. • Bên cho thuê cam kết mua máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác theo yêu cầu của Bên thuê và nắm quyền sở hữu đối với các tài sản thuê trong suốt quá trình thuê. • Bên thuê được sử dụng tài sản thuê, thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê đã được hai bên thoả thuận và không được hủy bỏ hợp đồng thuê trước thời hạn. Khi kết thúc thời hạn thuê, Bên thuê được chuyển quyền sở hữu, mua lại hoặc tiếp tục
 3. thuê lại tài sản đó theo các điều kiện đã được hai bên thoả thuận. Các loại hình tổ chức cá nhân nào có thể thuê tài chính? Tất cả các doanh nghiệp được thành lập theo luật định như: DNNN, DN có vốn đầu tư nước ngoài, Công ty Cổ phần, Công ty TNHH, DN Tư nhân, Hộ kinh doanh cá thể, Cơ sở sản xuất, cá nhân. Những chủng loại thiết bị nào khách hàng có thể thuê tài chính? Máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ, phương tiện vận tải, thiết bị thi công cơ giới … Thời hạn thuê tối thiểu và tối đa? Thông thường từ 13 tháng đến 60 tháng. Thủ tục và thời gian thẩm định hồ sơ bao lâu? Trung bình trong khoảng thời gian t ừ 3 đến 10 ngày, tuỳ thuộc vào bộ hồ sơ khách hàng cung cấp đầy đủ; dự án lớn, nhỏ; cự ly khoảng cách. Thuê tài chính có yêu cầu Tài sản thế chấp cầm cố làm đảm bảo không? Thông thường, thuê tài chính không yêu cầu có tài sản thế chấp, cầm cố. Tỷ lệ vốn tham gia tối thiểu của khách hàng là bao nhiêu? Thông thường từ 15% đến 30%/Tổng trị giá tài sản thuê. Đồng tiền sử dụng trong Cho thuê tài chính? Việt Nam đồng (VND) hoặc ngoại tệ (USD) Chi phí thuê có được coi là chi phí hợp lý không? Tất cả các chi phí thuê đều là chi phí hợp lý theo luật định. Có phải mua bảo hiểm cho thiết bị thuê không? Ai thanh toán phí bảo hiểm? Tất cả các tài sản thuê tài chính đều phải mua bảo hiểm trong suốt thời hạn thuê, phí bảo hiểm có thể được thanh toán bởi Bên thuê hoặc Sacombank Leasing. Đối với khách hàng thuê xe, khi kết thức thời hạn thuê chuyển quyền sở hữu có phải đóng thuế trước bạ
 4. không? Theo quy định của pháp luật hiện nay trong cho thuê tài chính, tất cả các phương tiện vận chuyển thông qua hình thức thuê tài chính chỉ đóng phí trước bạ lần đầu, khi kết thúc thời hạn thuê chuyển quyền sở hữu từ bên Cho thuê sang bên Thuê không phải đóng phí trước bạ. Người thuê có thể thanh lý Hợp đồng cho thuê trước thời hạn không? Theo quy định của pháp luật, hợp đồng cho thuê tài chính là hợp đồng không hủy ngang. Tuy nhiên, hợp đồng cho thuê tài chính có thể được chấm dứt trước khi kết thúc thời hạn cho thuê trong trường hợp bên Cho thuê chấp thuận để bên Thuê thanh toán toàn bộ tiền thuê trước thời hạn ghi tại hợp đồng cho thuê tài chính. Trong trường hợp thuê tài chính, Bên thuê có được hưởng các chính sách ưu đãi như đối với đầu tư trực tiếp không? Thuế đối với máy móc, thiết bị, các phương tiện vận chuyển và các động sản khác mà công ty cho thuê tài chính mua trong nước hoặc nhập khẩu để cho thuê được áp dụng như trường hợp Bên thuê trực tiếp mua hoặc nhập khẩu các tài sản này. Cho thuê vận hành: Giải pháp tài chính hữu hiệu cho doanh nghiệp Thời gian gần đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cho phép các thuê tài chính và một vài ngân hàng triển khai hoạt đ ộng cho thuê v ậ giải pháp hữu hiệu hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhất là các doanh nghi để nâng cao khả năng cạnh tranh khi hội nhập. Cho thuê vận hành là hình thức cho thuê hoạt động, t ức cho thuê tài hạn nhất định (thời gian thuê chỉ chiếm một phần trong khoảng thời của tài sản) và sẽ trả lại bên cho thuê khi kết thúc thời gian thuê tài s thuê giữ quyền sở hữu tài sản cho thuê và nhận tiền cho thuê theo h thỏa thuận. Tại Việt Nam, hình thức cho thuê vận hành đã t ồn tại t ừ rất lâu nh ưn các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, chưa đáp ứng nhu cầu ngày cà các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trước đây, hình thức cho thuê ch ủ yế thuận thuê giữa chủ sở hữu những thiết bị không sử dụng đến. Hiện nay các tài sản được sử dụng để thuê vận hành phần lớn là má sản xuất, phương tiện vận tải, thiết bị văn phòng, thậm chí c ả văn p … Cho thuê vận hành được xem là công cụ tài chính hữu hi ệu giúp các giảm thiểu các chi tiêu tài chính. Theo Công ty cho thuê tài chính II (A vận hành tài sản còn mang lại cho doanh nghiệp những l ợi thế về cô chi phí quản lý... Khi thuê vận hành tài sản, bên đi thuê ch ỉ ph ải tr ả t tư ở mức thấp, các khoản thuế và phí liên quan đến thi ết bị sẽ đ ược
 5. tiền thuê và trả dần trong suốt thời gian thuê. Do không phải khấu hao tài sản trong suốt thời gian s ử dụng hữu d ụ như khi mua tài sản, thuê vận hành giúp doanh nghi ệp dễ dàng hạch hồi chi phí của từng dự án riêng biệt. Theo các chuyên gia tài chính, thị trường cho thuê vận hành là m ột t năng nhưng vẫn chưa được các tổ chức tín dụng khai thác đúng mứ những yêu cầu thực tế của doanh nghiệp, ACLII cho biết sẽ l ựa chọ hình tài sản thích hợp để đầu tư cho thuê vận hành. Doanh nghiệp có thể tiết kiệm vốn đầu tư để làm vốn lưu động nhưn dụng tài sản có công nghệ mới, kỹ thuật tiên tiến và phù h ợp với nhu Cho thuê tài chính: Loại hình dịch vụ cần được khuyến khích phát triển Cho thuê tài chính (CTTC) được xem là giai đoạn phát tri ển cao của hoạt đ ộng tín d ụng thuê mua và được đánh giá là một hình thức mới để đầu tư vốn vào tài sản sản xuất. Với những ưu thế nổi bật như hạn chế rủi ro, tiết kiệm chi phí, thủ tục tương đối đơn gi ản, không ph ải th ế ch ấp ... CTTC ngày nay đang là một loại hình kinh doanh dịch vụ được ưa chuộng trên thế gi ới, nh ất là ở các n ước phát tri ển. Mặc dù ra đời chưa lâu nhưng hoạt động CTTC của chúng ta đã có nh ững b ước phát tri ển đáng k ể. CTTC thực sự là một kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng đ ược đánh giá là khá h ữu hi ệu t ạo đi ều kiện thu hút vốn cho các đơn vị sản xuất kinh doanh, nhất là đối với các DN v ừa và nh ỏ. Quy mô ho ạt động kinh doanh CTTC phát triển khá nhanh và tăng trưởng vượt b ậc qua các năm. Có một điều rất đáng khuyến khích là trong hoạt động kinh doanh của mình các công ty CTTC th ường không có sự phân biệt đối xử với các thành phần kinh tế khác nhau, đ ối t ượng CTTC ch ủ yếu là các DN ngoài quốc doanh; các DN đi thuê còn được hưởng l ợi ích t ừ các thành t ựu khoa h ọc k ỹ thu ật tiên ti ến; được hưởng các dịch vụ tư vấn miễn phí và những thông tin cần thi ết khác t ừ nh ững nhà cung c ấp d ịch vụ. Theo đánh giá chung hoạt động CTTC trong thời gian qua đã d ần m ở rộng quy mô đ ối t ượng cho thuê và thành phần khách hàng tham gia, doanh số cho thuê ngày một tăng cao, ch ất l ượng ho ạt đ ộng CTTC tương đối tốt, tỷ lệ nợ quá hạn ở mức cho phép, lợi nhuận năm sau tăng h ơn năm tr ước... Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được hoạt động CTTC ở Vi ệt Nam hiện nay còn tồn tại một số vấn đề sau: Thứ nhất là việc quy định nguồn vốn huy động còn có những bất cập. Theo đó pháp luật Vi ệt Nam quy định số vốn đầu tư cho các DN đi vay không được vượt quá 30% vốn điều lệ của công ty. Trên th ực t ế những quy định này đang gây cản trở cho hoạt động kinh doanh của các công ty CTTC. B ởi vì v ới quy định như trên phần lớn việc đầu tư chỉ dừng lại ở các DN có quy mô vừa và nhỏ. Việc huy động đ ược nguồn vốn cũng như khả năng tích luỹ của các công ty CTTC là rất khó khăn trong khi đó vi ệc phát hành giấy tờ có giá để huy động vốn gần như không thực hiện được vì phải có sự đ ồng ý c ủa Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Thứ hai, hoạt động CTTC của chúng ta hiện nay còn phát tri ển khá manh mún ch ưa có đ ịnh h ướng chiến lược phát triển trong tương lai, trong đó vấn đề nhu cầu thị trường ch ưa đ ược t ập trung nghiên cứu làm ảnh hưởng đến chính sách huy động vốn. Không những thế hoạt động thuê mua ở Việt Nam cho đến nay còn khá đơn điệu, lãi suất chưa thực sự hấp dẫn và phần l ớn các công ty CTTC đ ều ch ưa thành lập được hệ thống các chi nhánh. Điều đó cũng gi ải thích t ại sao tuy ra đ ời t ừ kho ảng năm 1997 nhưng đến nay cả nước mới chỉ có 9 công ty CTTC. Thứ ba, phải kể đến hạn chế rất phổ biến hiện nay đó là các công ty CTTC ch ưa thiết l ập đ ược m ột mối quan hệ sâu rộng đến các cơ sở cung ứng máy móc, thiết bị...Và đội ngũ cán b ộ c ủa công ty còn thiếu những chuyên gia giỏi nắm vững những khoa học công nghệ m ới tiên tiến, đi ều này s ẽ làm công ty mất đi tính chủ động khi tham gia thị trường. Thứ tư, việc phân biệt giữa giao dịch CTTC và các giao dịch cho thuê thông thường khác (cho thuê v ận hành) chưa thật sự rõ ràng. Hoạt động CTTC là hình thức tín d ụng trung và dài h ạn thông qua h ợp đồng CTTC, còn hợp đồng cho thuê vận hành là hình th ức tín d ụng ng ắn hạn thông qua h ợp đ ồng cho
 6. thuê tài sản. Nếu hợp đồng cho thuê tài sản nào không đáp ứng đ ược yêu c ầu c ủa CTTC thì đ ược xem là hợp đồng cho thuê vận hành. (Theo quy định của quốc tế và Mục 6- "Thuê tài s ản" của Chuẩn m ực kế toán Việt Nam). Với quy định như vậy hợp đồng cho thuê vận hành của các công ty CTTC ch ịu s ự quản lý của NHNN còn có rất nhiều các DN khác cho thuê vận hành tài s ản có giá trị r ất l ớn nh ưng l ại không chịu sự quản lý như trên. Thứ năm, vấn đề quyền được thu hồi tài sản khi bên thuê vi ph ạm h ợp đ ồng cũng là m ột trong nh ững vấn đề gây nhiều bàn cãi. Trên thực tế quyền này gần như không th ể th ực hiện đ ược vì bên thuê thường không chịu giao tài sản, nếu không có sự hỗ trợ của các cơ quan thi hành pháp lu ật. Vi ệc bán tài sản cho bên thứ ba lại phải được sự đồng ý của Bộ Thương mại và như vậy nảy sinh vấn đề truy thu thuế nhập khẩu? Liệu có nghịch lý không khi mà chủ s ở hữu lại không có quyền định đoạt đ ối v ới tài sản của mình? Một vấn đề nữa thường được nhắc đến hiện nay chính là vấn đề quáng cáo, tuyên truy ền cho các công ty CTTC. Có thể nói mặc dù đã xuất hiện ở Việt Nam từ khoảng năm 1997 đến nay nhưng nhìn chung các công ty CTTC còn khá mới mẻ ở thị trường Việt Nam. Trên thị trường Vi ệt Nam hi ện nay r ất nhi ều DN cần vốn để đổi mới công nghệ, mua sắm máy móc thiết bị...nhưng thay vì đ ến các công ty tài chính để tìm sự giúp đỡ thì các DN này lại tìm đến ngân hàng để vay vốn m ặc dù ở đây th ủ t ục r ất ch ặt ch ẽ và điều kiện để được vay vốn khó hơn rất nhiều. Thực trạng trên một mặt là do thói quen khó thay đ ổi của các DN ở Việt Nam nhưng một phần quan trọng là do hoạt động kinh doanh CTTC ch ưa đ ược tuyên truyền phổ biến và quảng cáo rộng rãi ở Việt Nam. Đặc biệt pháp luật Việt Nam hiện nay chỉ quy định đối tượng CTTC là các máy móc...và các động sản khác chứ chưa quy định đối tượng cho thuê là các bất động sản. Đi ều này trái v ới thông l ệ qu ốc t ế và nhu cầu của thị trường, vì thế chúng ta cần nhanh chóng nghiên c ứu và đi ều ch ỉnh nh ững quy đ ịnh này. Để khắc phục những tồn tại trên bên cạnh việc đẩy mạnh việc tuyên truyền, quảng cáo thì quan tr ọng hơn chúng ta phải nhanh chóng hoàn thiện môi trường pháp lý đ ể các công ty CTTC có th ể tham gia th ị trường liên ngân hàng, tiếp xúc với các nhà đầu t ư nước ngoài, và s ớm có nh ững hoạt đ ộng thi ết th ực nhằm tiến tới thành lập Hiệp hội CTTC tại Việt Nam. Cho thuê tài chính là một hoạt động tín dụng trung và dài h ạn thông qua vi ệc cho thuê máy móc, thi ết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở h ợp đ ồng giữa bên thuê và bên cho thuê. Bên cho thuê cam kết mua máy móc thiết bị, phương tiện vận chuy ển và các đ ộng s ản khác theo yêu cầu của bên thuê và nắm giữ quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê. Bên thuê s ử d ụng tài s ản thuê và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê đã tho ả thu ận. Khi k ết thúc th ời h ạn thuê bên thuê đ ược quyền lựa chọn mua lại tài sản hoặc tiếp tục thuê. (Điều 1- Ngh ị định 16) Sắm ôtô qua dịch vụ cho thuê tài chính Theo đó, đối với các khách hàng có nhu cầu ôtô, Sacombank-Leasing có thể cung cấp vốn đến khoảng 80% giá trị của xe. Đối tượng khách hàng chính mà công ty nhắm đến là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có nhu cầu mở rộng phát triển sản xuất nhưng không đủ vốn hoặc không đủ tài sản để thế chấp vay ngân hàng. Cho thuê tài chính là hình thức tín dụng trung dài hạn để đầu tư tài sản, khoản tiền khách hàng phải trả trước tương đối thấp so với giá trị của tài sản, như vậy các công ty cho thuê tài chính dễ gặp rủi ro. Tuy dịch vụ cho thuê tài chính đã có mặt ở Việt Nam cả chục năm nay, khái niệm này vẫn còn khá mới mẻ đối với nước ta và số dư nợ của ngành cho thuê tài chính hiện còn rất khiêm tốn. Sacombank-Leasing cho hay, để đối mặt với khó khăn này công ty đã và đang rất tích cực tiếp xúc
 7. với các định chế tài chính lớn như IFC, FMO, Eximbank Hoa Kỳ… để hợp tác hay huy động thêm nguồn vốn, nhằm phục vụ nhu cầu phát triển của doanh nghiệp Việt Nam. Hiện nay ở Việt Nam đã có 10 công ty cho thuê tài chính, trong đó có những công ty với cả chục năm kinh nghiệm ở Việt Nam như Công ty liên doanh cho thuê tài chính quốc tế VILC, các công ty cho thuê tài chính thuộc Ngân hàng Ngoại thương, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn... Sacombank- Leasing là công ty cho thuê tài chính đầu tiên thuộc khối ngân hàng thương mại cổ phần. Trên thế giới, dịch vụ cho thuê tài chính rất phổ biến, đặc biệt đối với các doanh nghiệp mới và doanh nghiệp nhỏ, mỏng vốn và khó vay ngân hàng. Nguyên tắc khá đơn giản: công ty cho thuê tài chính sẽ cấp vốn để mua thiết bị, công ty s ử dụng thiết bị trả tiền dần trong vài năm hay chục năm, và chỉ chính thức sở hữu thiết bị khi đã trả xong số tiền mua. Một số công ty lớn cũng sử dụng dịch vụ này, để tối ưu hóa việc sửa dụng vốn, đồng thời có một số điều khoản về tính lãi hay tính khấu hao có thể giúp người sử dụng được giảm thuế một cách hợp pháp. Tuy nhiên, cho đến nay các công ty cho thuê tài chính ở Việt Nam chỉ tập trung mạnh nhất vào ôtô. Một chuyên gia trong ngành cho biết: ôtô có giấy tờ sở hữu rõ ràng, dễ thu hồi và dễ bán lại trong trường hợp người thuê không trả tiền. Còn đối với những thiết bị khác, rủi ro rất cao nếu khách hàng không trả tiền. Đây cũng là một điểm yếu trong việc thực thi pháp luật ở Việt Nam, và thiệt thòi chính thuộc về các doanh nghiệp mới, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khi họ không tiếp cận được dịch vụ cho thuê tài chính. ( Theo VNN ) Sản phẩm - Dịch vụ - Cho thuê tài chính thông thường Cho thuê tài chính là hoạt động tín dụn phương tiên vận chuyển và các động sản k tổ chức tín dụng phi ngân hàng và Bên thu • Bên cho thuê cam kết mua máy mó theo yêu cầu của Bên thuê và nắm thuê. • Bên thuê được sử dụng tài sản thu
 8. bên thoả thuận và không được hủy thuê, Bên thuê được chuyển quyền điều kiện đã được hai bên thoả thu Giới thiệu về Sacombank
 9. Nghiệp vụ CTTC - Nội dung cơ bản Cho thuê tài chính là hoạt động tín dụng trung và dài hạn thông bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hợp đồn bên thuê. Bên cho thuê cam kết mua máy móc, thi ết bị, ph ương ti ện v theo yêu cầu của bên thuê và nắm giữ quyền sở hữu đối với các tài s sản thuê và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê đã đ ược ha hạn thuê, bên thuê được quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê hoặc tiế thoả thuận trong hợp đồng cho thuê tài chính http://www.saga.vn/Taichinh/Thitruong/Nganhang/4680.sagahttp://www.saga.vn/Taichinh/Thitru ong/Nganhang/4680.saga TRANG CHO THUÊ TAI CHINH http://www.saga.vn/Taichinh/Thitruong/Nganhang/4680.saga Thuê tài chính và những điều doanh nghiệp cần biết ( Bình chọn: 10    ­­  Thảo luận: 4 ­­  Số lần đọc: 23519) Khi thị trường tài chính Việt nam chưa thật sự phát triển thì vấn đề về vốn cho hoạt động của doanh nghiệp luôn là một bài toán làm đau đầu các nhà quản trị. Thực tế cho thấy việc đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị ở các doanh nghiệp sản xuất là một đòi hỏi bức thiết trong bối cảnh hội nhập để nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như năng suất lao động, giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Phần lớn các trang thiết bị của nhiều doanh nghiệp đã lạc hậu từ 2-3 thế hệ so với các nước tiên tiến. Song muôn thuở nan giải vẫn là câu hỏi: lấy vốn ở đâu? Hiện nay lượng vốn dài hạn đầu tư cho các dự án này ở các doanh nghiệp Việt nam là hết sức khiêm tốn. Kênh tài trợ quen thuộc vẫn là đi vay ở các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp mới ra đời không có đủ tài sản đảm bảo cũng như uy tín thì việc tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng quả là khó khăn. Trong những trường hợp như vậy, đi thuê tài chính có thể là một giải pháp tối ưu. Vậy thật ra thuê tài chính khác gì với thuê thông thường mà nó lại có khả năng là một kênh tín dụng hữu hiệu cho doanh nghiệp? Chúng ta biết rằng khi doanh nghiệp cần mua sắm trang thiết bị sản xuất có thể sử dụng hình thức thuê tài sản. Nếu hợp đồng thuê tài sản gần như kéo dài suốt vòng đời hữu ích của nó và không thể hủy ngang hoặc chỉ được hủy ngang khi doanh nghiệp đã bồi thường thỏa đáng cho bên cho thuê thì gọi là thuê tài chính. Ngược lại, thuê tài sản trong thời gian ngắn, và có thể hủy ngang tùy theo ý muốn chủ quan của doanh nghiệp đi thuê gọi là thuê hoạt động (thuê thông thường). Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì một giao dịch được gọi là thuê tài chính phải thoả mãn một trong những điều kiện: - Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê được chuyển quyền sở hữu tài sản thuê hoặc được tiếp tục thuê theo sự thoả thuận của hai bên. - Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê được quyền ưu tiên mua tài sản thuê theo giá danh nghĩa thấp hơn giá trị thực tế của tài sản thuê tại thời điểm mua lại; - Thời hạn cho thuê một loại tài sản ít nhất phải bằng 60% thời gian cần thiết để khấu hao tài sản thuê; - Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng cho thuê tài chính, ít nhất phải tương đương với giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng Do đó cho thuê tài chính thực ra là một hình thức cấp tín dụng. Khi một hợp đồng thuê tài chính được ký kết, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp được cấp một khoản vốn. Khoản vốn này có được do doanh nghiệp không phải bỏ tiền ra mua tài sản mà vẫn có tài sản sử dụng lâu dài cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì đáng lẽ ra, có thể doanh nghiệp đã phải đi vay một số vốn tương đương giá trị tài sản trong hợp đồng thuê trả cho công ty cho thuê tài chính bao gồm cả vốn gốc và lãi. Các hình thức của thuê tài chính. Nếu máy móc, trang thiết bị do chính doanh nghiệp lựa chọn và thỏa thuận với công ty cho thuê để mua tài sản đúng nhãn hàng mình cần thì hình thức đó gọi là thuê trực tiếp. Ngoài ra, thuê tài chính còn có một hình thức khá phổ biến
 10. trong lĩnh vực bất động sản nữa là hình thức bán và thuê lại (Sale and lease-back). Công ty cho thuê tài chính sẽ mua tài sản của doanh nghiệp, trả cho doanh nghiệp một khoản tiền mặt rồi cho doanh nghiệp thuê lại tài sản đó. Thuê tài sản mua bằng vốn vay (Leverage leases) cũng là một hình thức thuê tài chính khác dễ bắt gặp. Trong hình thức này có sự tham gia của 3 bên: bên đi thuê, bên cho thuê và nhà cho vay. Ở đây, nghĩa vụ của doanh nghiệp đi thuê không có gì thay đổi, chỉ khác là bên cho thuê đã sử dụng hợp đồng cho thuê để thế chấp cho nhà cho vay nhằm đảm bảo cho một khoản vay nào đó. Trên thế giới cho thuê tài chính đã xuất hiện từ rất sớm và phát triển mạnh mẽ từ những năm 60 của thế kỷ trước. Các sản phẩm cho thuê tài chính ngày càng đa dạng, từ máy fax, máy photocopy cho đến xe tải, máy bay, tàu thủy… Tập đoàn IBM tại Mỹ còn cho thuê cả máy vi tính. Việt Nam Airlines cũng đã thuê máy bay của TEAC, AirFrance,… Ở Việt Nam, hoạt động này có mặt từ năm 1995 sau quyết định số 149/QĐ - NH5 ngày 17/5/1995 của NHNNVN. Hiện tại có 11 Cty cho thuê tài chính được cấp phép hoạt động, trong đó có 7 công ty trực thuộc các NHTM, 1 Cty liên doanh và 3 Cty 100% vốn đầu tư nước ngoài. Sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động cho thuê tài chính trong những năm gần đây bước đầu cho thấy được ưu điểm nổi trội của kênh tín dụng này đối với các doanh nghiệp Việt nam, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Lợi ích của doanh nghiệp Thông thường đối với các khoản vốn vay trung và dài hạn, các ngân hàng thương mại luôn đòi hỏi tài sản đảm bảo ( thế chấp hoặc cầm cố) và chỉ cho vay tối đa là 80% tổng chi phí thực hiện dự án, nhưng với kênh cho thuê tài chính, doanh nghiệp chẳng những không cần ký quỹ đảm bảo hay tài sản thế chấp mà còn có thể được tài trợ đến 100% vốn đầu tư. Lãi suất hoàn toàn dựa trên sự thỏa thuận của 2 bên. Kênh tín dụng này cũng cho phép doanh nghiệp được hoàn toàn chủ động trong việc lựa chọn máy móc thiết bị, nhà cung cấp, cũng như mẫu mã chủng loại phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp mình. Ngoài ra nếu doanh nghiệp đã lỡ đầu tư mua tài sản mà thiếu vốn lưu động thì vẫn có thể bán lại cho công ty cho thuê tài chính và sau đó công ty sẽ cho doanh nghiệp thuê lại. Như vậy doanh nghiệp vừa có vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà vẫn được sử dụng tài sản. Kết thúc thời hạn thuê, doanh nghiệp được quyền ưu tiên mua lại tài sản với giá trị danh nghĩa thấp hơn giá trị thực tế của tài sản tại thời điểm mua lại. Bên cạnh đó một ưu điểm vô cùng quan trọng nữa của hình thức cho thuê tài chính đó là lợi ích được hưởng từ tấm chắn thuế. Tài sản cho thuê tài chính vẫn thuộc quyền sở hữu của bên cho thuê nên bên cho thuê được phép khấu hao tài sản đó, làm giảm thuế thu nhập phải nộp. Mặt khác, bên đi thuê phải trả chi phí thuê, chi phí đó được khấu trừ trước thuế nên cũng làm giảm thuế thu nhập mà doanh nghiệp phải nộp. Như vậy cả hai doanh nghiệp đều nhận được lợi ích từ tấm chắn thuế. Qua những nét phác họa cơ bản trên, kênh tín dụng cho thuê tài chính có thể là một sự lựa chọn tốt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi có nhu cầu. Một đôi điều doanh nghiệp cần biết khi tiếp cận với hình thức tín dụng này là : Điều kiện thuê tài chính: Doanh nghiệp phải có dự án thuê tài chính khả thi, tình hình tài chính lành mạnh, và có khả năng tài chính để tham gia vào dự án thuê. Danh mục hồ sơ thuê tài chính : ( danh mục hồ sơ mà công ty tài chính yêu cầu là khá giống nhau, chỉ khác biệt ở 1 vài hồ sơ) 1. Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp : 1 bộ 2. Biên bản quyết định của HĐQT, HĐTV, chủ doanh nghiệp về việc thuê tài sản ( bản chính) 3. Giấy đề nghị thuê tài chính và Phương án thuê tài chính: 1 bộ • Bản thỏa thuận với nhà cung ứng tài sản kèm các tài sản kèm theo các tài liệu về tài sản thuê • Biên bản xác nhận về việc lựa chọn nhà cung cấp( theo mẫu) 4. Tài liệu liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp ( bản chính): 1 bộ • Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất, quý gần nhất • Các tài liệu chứng minh năng lực tài chính khác • Tài liệu liên quan đến tài sản thuê
 11. Địa chỉ một số công ty cho thuê tài chính: • Công ty cho thuê tài chính ANZ- VTRAC( 100% vốn nước ngoài) – 14 Lê Thái Tổ- Hà nội • Công ty cho thuê tài chính I- NHNN và PTNT – Số 4 Phạm Ngọc Thạch – Đống Đa- Hà nội • Công ty cho thuê tài chính II- NHNN và PTNT – Số 422- Trần Hưng Đạo, quận 5 – TPHCM • Công ty cho thuê tài chính Kexim ( KVLC)- Tầng 9 Diamond Plaza, 34 Lê duẩn, QI, TPHCM • Công ty cho thuê tài chính Quốc tế VN (VILC) (liên doanh)- Sài gòn Tower, 29 Lê Duẩn, Q1,TPHCM • Công ty cho thuê tài NH Ngoại thương VN- T3, Nhà 10b Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội • Công ty cho thuê tài chính NH Sài Gòn Thương Tín- 87A, 89/3, 89/5 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Bình Thạnh, Q1, TPHCM • Công ty cho thuê tài chính Quốc tế Chailease- P2801-04, Saigon Trade Centre, 37 Tôn Đức Thắng, Q1, TPHCM • Công ty cho thuê tài chính NH Đầu tư và Phát triển VN - Lầu 6 Cao ốc 146 Nguyễn Công Trứ, Q1, TP Hồ http://www.cicb.vn/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=78&Itemid=116 trung tam tt tin dung cho thue tai chinh THUE TAU CHO XI MANG ROI: http://www.nghison.com.vn/doc.php?id=vantai&lang=vn Công ty xi măng Nghi Sơn hiện đang quản lý và vận hành đội tàu biển g ồm ba chiếc tàu chuyên dùng chở xi măng rời và hai chiếc tàu lai dắt, đưa công ty trở thành ch ủ sở h ữu nhi ều tàu chuyên dùng ch ở xi măng nhất Việt Nam. Công ty xi măng Nghi Sơn hiện đang có một dự án đóng tàu mới và sẽ được giao vào cuối năm 2010. Từ Nhà máy tại Nghi Sơn (Thanh Hóa), xi măng sẽ đ ược vận chuy ển t ới các trạm phân ph ối xi măng ở Nha Trang (Khánh Hòa) và Hiệp Phước (TP Hồ Chí Minh) bằng tàu chuyên dùng. TT Tên tàu Kiểu tàu DWT Năm đóng Quôc tịch Đăng kiểm 1 Development Tàu chở xi măng 10578 1989 Việt Nam VR 2 Heritage Tàu chở xi măng 6953 1979 Panama NK 3 Sheng Ho Tàu chở xi măng 18039 1995 Đài Loan CR 4 Nghison 01 Tàu lai dắt 2001 Việt Nam VR 5 Nghison 02 Tàu lai dắt 2001 Việt Nam VR   TT Tên tàu Kiểu tàu DWT Năm đóng Quôc tịch Đăng kiểm 1 Development Tàu chở xi măng 10578 1989 Việt Nam VR 2 Heritage Tàu chở xi măng 6953 1979 Panama NK 3 Sheng Ho Tàu chở xi măng 18039 1995 Đài Loan CR 4 Nghison 01 Tàu lai dắt 2001 Việt Nam VR 5 Nghison 02 Tàu lai dắt 2001 Việt Nam VR TÀU HERITAGE (Tên cũ CHITOSE MARU) Quốc tịch Panama Kiểu tàu Tàu chở xi măng Đăng kiểm Nippon Kaiji Kyokai (NK) Đóng năm 1979 tại Nhật Bản Trọng tải toàn phần (DWT) 6953 Dung tích toàn phần (GT) 4676 Chiều dài lớn nhất (L.O.A) 104m Chiều rộng 17.4m Mớn nước 8.95m Máy chính Hanshin 6LU-54
 12.        TÀU DEVELOPMENT (Tên cũ CHIKUMA MARU) Quốc tịch Việt Nam Kiểu tàu Tàu chở xi măng Đăng kiểm Việt Nam (VR) Đóng năm 1989 tại Nhật Bản Trọng tải toàn phần (DWT) 10578 Dung tích toàn phần (GT) 6800 Chiều dài lớn nhất (L.O.A) 124.04m Chiều rộng 19.4m Mớn nước 7.67m Máy chính Hanshin 6EL44-D    TÀU SHENG HO Quốc tịch Đài Loan Kiểu tàu Tàu chở xi măng Đăng kiểm Đài Loan (CR) Đóng năm 1995 tại Nhật Bản Trọng tải toàn phần (DWT) 18039 Dung tích toàn phần (GT) 11000 Chiều dài lớn nhất (L.O.A) 145.5m Chiều rộng 23.1m Mớn nước 12.4m Máy chính Kobe Diesel 6UEC45LA
 13. TÀU LAI DẮT NGHISON 01 Quốc tịch Việt Nam Kiểu tàu Tàu lai dắt Đăng kiểm Việt Nam (VR) Đóng năm 2001 tại Việt Nam Dung tích toàn phần (GT) 334 Chiều dài lớn nhất (L.O.A) 27.84m Chiều rộng 9.85m Mớn nước 3.2m Máy chính Caterpillar 3516DITA
 14. TÀU LAI DẮT NGHISON 02 Quốc tịch Việt Nam Kiểu tàu Tàu lai dắt Đăng kiểm Việt Nam (VR) Đóng năm 2001 tại Việt Nam Dung tích toàn phần (GT) 153 Chiều dài lớn nhất (L.O.A) 25.5m Chiều rộng 7.6m Mớn nước 2.8m Máy chính Yanmar 6LAA-UTE KHÁI NIỆM Tàu chở xi măng là tàu chuyên dùng, được thiết kế và trang bị để ch ở xi măng r ời, tro và các s ản ph ẩm tro xỉ của lò nung. Tàu được lắp đặt các hệ thống dẫn động trong hầm hàng đ ưa xi măng r ời v ề đi ểm hút trung tâm, đảm bảo hiệu quả trả hàng tối ưu. Do hàng hóa của các tàu đ ược v ận hành trong không gian hoàn toàn kín và việc trả hàng bằng hệ thồng khí động nên không có b ụi và r ất thân thi ện v ới môi trường. Tàu có thể trả được hàng ngay cả khi trời mưa mà các tàu hàng rời khác không th ể làm đ ược. Thiết bị vận hành có thể trả hàng đến 1000 tấn/giờ, tùy thuộc vào qui cách k ỹ thu ật c ủa tàu và thi ết b ị tiếp nhận trên bờ NHẬN HÀNG BẰNG HỆ THỐNG CƠ KHÍ Hệ thống cơ khí sử dụng băng tải hoặc băng tải trục vít để đưa hàng xuống tàu. M ột thi ết b ị chuy ển hàng trên bờ được nối với tàu. Nhờ có máng khí động hoặc trục vít, xi măng s ẽ đ ược phân b ổ t ừ vị trí tiếp nhận trên boong để đưa xuống các hầm tàu.
 15. TRẢ HÀNG BẰNG HỆ THỐNG CƠ KHÍ Hệ thống trả hàng cơ khí sử dụng băng tải trục vít đứng hoặc n ằm ngang để đưa hàng từ các hầm đến thiết bị tiếp nhận trên boong rồi chuyển lên bờ bằng băng tải hoặc xe tải bồn. TRẢ HÀNG BẰNG HỆ THỐNG KHÍ ĐỘNG Hệ thống trả hàng khí động sử dụng băng t ải trục vít đứng hoặc ngang đưa hàng từ các hầm đến thiết bị tiếp nhận trên boong và vào hệ thống bơm áp suất. Khí nén sẽ th ổi xi măng lên tr ạm ti ếp nh ận trên bờ qua hệ thống ống dẫn. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ Bộ phận quản lý tàu của chúng tôi nh ư sau: Bộ phận quản lý tàu, Văn phòng PIC: Capt. Nguyễn Trai / Tel: +84 – 4 - 39330917 tại Hà Nội Trưởng bộ phận Fax: +84 – 4 - 39330921 sms@nghison.com.vn Bộ phận quản lý tàu, Văn phòng PIC: Ông Điền Quang Tel: +84 – 37 - 3862421 tại Nghi Sơn Dũng Fax: +84 – 37 - 3862015 sms@nghison.com.vn Tranh chấp giải pháp bơm xi măng 30/12/2009 09:08 Đây sẽ là vụ kiện đầu tiên về tranh chấp liên quan đến sáng chế giải pháp h ữu ích. Một người làm, trăm người theo Mới đây, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Sản xuất Phương Nga đã yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với hai công ty khác vì cho rằng hai công ty này đã xâm phạm quyền độc quyền về giải pháp hữu ích của mình. Cái khó ló cái khôn Lâu nay, khi muốn đưa xi măng từ nhà máy sản xuất đến các công trình xây dựng thì có thể dùng xe ôtô chuyên dùng vận chuyển xi măng (dạng như xe bồn). Muốn vận chuyển theo cách này thì ít nhất phải có đường sá để xe chở xi măng chạy đến được công trình. Tuy nhiên, với nhiều công trình như xây cầu, xây cảng thì khó có đường bộ để xe đưa xi măng đến. Do đó, cách thông thường vẫn là bốc xếp xi măng đã được đóng thành bao loại 50 kg/bao lên xà lan và đi đường thủy để tiếp cận các công trình này. Khi đến nơi, công nhân lại phải vác từng bao xi măng đổ vào bồn chứa xi măng. Việc này gây mất sức, mất thời gian, bị hao hụt xi măng do rơi vãi trong quá trình trút xi măng ra khỏi bao, đồng thời việc trút xi măng cũng khiến bụi xi măng tung lên mịt mù!
 16. Với sáng kiến mới, xi măng từ xà lan có thể chuyển lên công trình dễ dàng. (Ảnh do Công ty Phương Nga cung cấp) Năm 2005, Công ty TNHH Phương Nga bắt đầu cung cấp xi măng cho công trình cầu Cần Thơ. Vấn đề khó khăn là không có đường bộ để xe bồn đưa xi măng đến bồn chứa của công trình. Nếu chở bằng xà lan thì cũng không hiệu quả. Do đó, Công ty Phương Nga đã phải mày mò tìm cách giải quyết và cuối cùng nghĩ ra cách lấy công nghệ của xe bồn sang áp dụng cho xà lan. Được cấp bằng độc quyền Tháng 5-2006, Công ty Phương Nga nộp đơn đến Cục Sở hữu trí tuệ (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) xin được cấp bằng bảo hộ đối với giải pháp hữu ích của mình. Đây là “hệ thống chứa, bơm xi măng rời lên bờ từ phương tiện vận tải thủy bằng máy nén khí”... Hiểu nôm na, do xi măng có dạng hạt mịn và nhẹ nên Công ty Phương Nga dùng máy nén khí và các ống dẫn để tạo áp lực hút xi măng “chảy” trực tiếp từ nhà máy - theo ống dẫn này - xuống tàu và khi đến công trình thì có thể bơm ngược xi măng từ tàu - theo ống dẫn - ra bồn chứa xi măng của công trình. Đến tháng 11-2007, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích cho Công ty Phương Nga, có giá trị độc quyền trong mười năm, đến năm 2016. Ông Hoàng Anh Đức, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Phương Nga, cho biết mỗi xe bồn chỉ chở được 30 tấn xi măng trong khi một tàu có thể chở vài trăm tấn xi măng. Giải pháp bơm xi măng từ tàu lên bồn chứa không những tiết kiệm thời gian, công sức mà còn giúp không hao hụt xi măng và không phát tán bụi xi măng ra ngoài. Nhờ đó mà hoạt động cung cấp xi măng của công ty cũng hiệu quả hơn, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của các công trình lớn. Một người làm, trăm người theo PHƯƠNG NGA ­ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SẢN XUẤT  PHƯƠNG NGA  Địa chỉ: 41 nguyễn văn tráng, p.bt, q.1, tp. hcm Điện thoại: 08. 39257071 DĐ: Anh Đức 0978293333 Ngành nghề: Theo Luật Sở hữu trí tuệ (năm 2005) thì sáng chế sẽ được b ảo h ộ đ ộc quy ền sáng ch ế nếu đáp ứng đ ủ ba điều kiện là có tính mới, có trình độ sáng tạo và có khả năng áp d ụng công nghi ệp. Trong khi đó, ở c ấp
 17. độ “nhẹ” hơn, một sáng chế có thể được bảo hộ độc quyền giải pháp hữu ích nếu không ph ải là hi ểu bi ết thông thường và có tính mới, có khả năng áp dụng công nghi ệp. Ông Đức cũng cho biết chính vì cách thức trên hiệu quả nên ngay sau khi Phương Nga áp dụng giải pháp hữu ích này thì một số đơn vị cung cấp xi măng khác cũng bắt chước làm theo. Họ cho đóng tàu tương tự như tàu của Phương Nga và cũng dùng cách bơm xi măng, lấy xi măng bằng... không khí. “Như vậy là vi phạm sự độc quyền về giải pháp hữu ích của công ty chúng tôi”. Công ty Phương Nga đã có văn bản yêu cầu hai công ty khác ngưng hành vi vi phạm nhưng đến nay hai đơn vị này vẫn chưa ngưng. Công ty Phương Nga cũng đã gửi đơn yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ xử lý hành vi vi phạm. Tuy nhiên, Thanh tra Sở cho rằng muốn xử lý xâm phạm thì phải cung cấp chứng cứ chứng minh vi phạm, trong đó có tài liệu mô tả hệ thống chứa và bơm xi măng của bên vi phạm và so sánh hệ thống này với hệ thống được cấp bằng độc quyền. Trong khi đó, Công ty Phương Nga cho biết chỉ có nước dùng “gián điệp kinh tế” thì may ra mới xâm nhập nội bộ của công ty kia mà lấy tài liệu mô tả chứ làm sao mà có được chứng cứ như Thanh tra Sở yêu cầu! Do đó, hiện Công ty Phương Nga đang chuẩn bị hồ sơ để kiện ra tòa yêu cầu các đơn vị này chấm dứt hành vi vi phạm. Một thẩm phán chuyên xử các tranh chấp về quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp cho biết từ trước đến nay, tại TP.HCM chưa có vụ xử nào liên quan đến sáng chế hay giải pháp hữu ích. QUỲNH NHƯ Cho thuê tàu biển chở hàng rời, hàng khô Bạn đang tìm đối tác chuyên vận chuyển hàng hóa trực tiếp bằng đường biển? Bạn đang tìm đối tác tin cậy cho những chuyến hàng hóa? Bạn đã biết Vận tải Long Hải chưa? Long Hải là đơn vị chuyên vận chuyển hàng hóa trực tiếp - Tàu 1000 và 2500 DWT - Chuyên tuyến nội địa: Vinh - HCM, Quảng Ninh, HP, các tỉnh miền tây - CHủ yếu vận chuyển hàng khô, hàng rời như: sắt thép, xi măng, bột mì, bột đá, gạo.... Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ báo giá và tư vấn Phạm Xuân Dũng Business Development Manager Cell# 0915 089 748 saosangx@gmail.com Thừa CHO TAU CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI HIỆP AN (HAMARINE CORP) Ngành nghệ: Chuyên hoạt động Trọng Lĩnh Vực Tài Văn Trọng Nước đường biển So sánh Quốc Tế. Năng lức: Đáp ứng nhu CÁC Tài Văn Hóa cầu hàng đường biển cho CÁC LOẠI hàng: + Sản phẩm Nông Nghiệp: Gạo, phân bon, thức ăn gia súc, Ngô hạt .... . + Sản phẩm sắt thép & trang thiết bị. + Nguyên Liêu (Quân, hơn đá, ximăng, Nguyễn thay giấy, ...)
 18. + Hàng container. + VA CÁC dịch vụ Liên quan Tài Văn. Thị Trường: Toàn cầu. Mới nhu cầu ve Tài Văn biển, vui lòng Liên hệ voi chung toi tai Địa chỉ nhiều việc: Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Hiệp An (HAMARINE CORP) Địa chỉ: Số 232, đuờng Nguyễn Tất Thành, Phường 15, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh. Tel: (08) 6261 7135 / Fax: (08) 6261 7136 Email: chartering@harmarine.com.vn PIC: Mr Trung (Mobile Điện thoại: 9.041 098 006) http://www.nhungtrangvang.com.vn/trangvang/yp_trangvangResult.asp TRANG TIM KIEM DIA CHI DOANH NGHIEP Re: Hỏi : các lỗi thường mắc trong kí kết hợp đồng vận chuyển hàng rời gửi bởi Kevin-inc » 09 Tháng 10 2008, 15:54 Hi bạn, Kinh nghiệm để làm hàng thì ko có tài liệu nào hướng dẫn chi tiết cho bạn cả, tất cả đều thực tế hết. Trong các điều khoản của contract chỉ cần chú ý những vấn đề sau, vì trên contract đều thể hiện rất rõ những vấn đề đó: Thứ 1: Tên hàng, quy cách đóng hàng,cảng đi/cảng đến. Thứ 2: Tên tàu, trọng tải của tàu... Thứ 3: Hệ số xếp/dỡ hàng 2 đầu, mớn nước tại cảng đích = bao nhiêu Thứ 4: Cước biển = ??, phạt xếp dỡ chậm, hoặc hàng ko đủ để tàu có thể rời cảng....phạt lưu tàu ( do lỗi của hàng hoặc do tàu ) Thứ 5: Cách thức thanh toán : Do sự thỏa thuận của chủ hàng với chủ tàu.... Tất cả những cái trên là những điều quan trọng nhất và đều có trong contract, thường ta chỉ dùng 1 form chuẩn quốc tế duy nhất. Mình cũng chuyên làm về hàng Break Bulk nên nếu bạn cần bất kỳ info gì thì mail cho minh hoặc contact qua HP : 0903432109 Xitec 58 khối chở xi măng khô.  BẢN BÁO GIÁ Hà Nội, ngày … tháng 04 năm 2010
 19. Công ty TMTC Hải Âu xin gửi tới tới Quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác. Công ty chúng tôi là nhà phân phối chính thức của tập đoàn xe DongFeng , tập đoàn máy công trình  LiuGong cùng các sản phẩm theo của CIMC và các loại Sơmi rơ mooc.. Xin gửi bản báo giá tốt nhất cho các sản phẩm Công ty yêu cầu cụ thể như sau : Tên quy cách sản phẩm 1.Sơmi rơ moóc gắn xi téc (chở xi măng rời) 58 khối Nhãn hiệu : CIMC Model : WL9402GSL Chiều dài cơ sở : 12.980 mét Chiều rộng : 2.500 mét Chiều cao : 3.950 mét Lốp 1200R20 (Hai đồng tiền) Loại 3 trục, trục FUWA 15 tấn Tự trọng 12,8 tấn 2.Xuất sứ : Trung Quốc , sản xuất năm 2009 Chất lượng : Mới 100% (Tải trọng thực tế theo giấy của Cục đăng kiểm Việt Nam) 3.Hệ thống máy nổ Model 4120 do Trung Quốc sản xuất năm 2009  Công suất 12m3/min Giá bán : …………. (Giá trên đã bao gồm thuế nhập khẩu và VAT 10%) Giấy tờ đầy đủ, hợp lệ để đưa vào sử dụng ngay 1 Thời gian giao hàng: Ngay sau khi hợp đồng 2 Địa điểm giao hàng: Tại Gia Lâm – Hà Nội Rất mong nhân được sự hợp tác của Quý Công ty!  Tư vấn hỗ trợ Trần Hoàng Tùng Mobile : 0983 86 3338 ; Fax 043 5372814  Mail : tunghaiau@gmail.com  Webssite : www.haiau.vn  CÔNG TY TMTC HẢI ÂU. 
nguon tai.lieu . vn