Xem mẫu

  1. CÁC TỐ CHẤT (TRAITS) và BIỂU HIỆN CỦA NHÂN TÀI 80% kết quả hoạt động của tổ chức được tạo ra bởi những nhân tài (top performer). Bợi vậy, chất lượng đội ngũ nhân tài là yếu tố quyết định cho sự thành công của một tổ chức. Vậy làm thế nào để nhận diện được các nhân tài trong tổ chức của bạn? Chúng ta sẽ dựa vào biểu hiện (behaviours) và tố chất (traits) đê tìm kiếm và xây dựng nhân tài
  2. Nhân tài trong tổ chức là những người có các biểu hiện sau đây: • High performer – người làm việc tốt: các nhân tài luôn biết cách hoàn thành công việc được giao cho mình • Calculated risk taker: Nhân tài luôn xác định được độ rủi ro của từng tình huống. Họ có thể rất liều lĩnh, nhưng không phải “điếc không sợ súng”, bởi vì họ đã ước lượng được độ rủi ro • Decision maker: các nhân tài là người dám đưa ra quyết định. Họ có thể quyết định đúng/sai, nhưng việc dám đưa ra quyết định không phải là công việc có nhiều người làm được • Coach & mentor: các nhân tài không ngại đào tạo, huấn luyện cho các đồng nghiệp và cấp dưới của mình, họ không ngại bị mất chỗ bởi các nhân viên tài năng • Empower & build: nhân tài biết cách động việc và phát triển con người • Have strong WILL do: nhân tài luôn có tinh thần hành động rất mạnh. Họ không cần đợi người khác làm trước rôi mới làm. Sau khi suy nghĩ và lên kế hoạch, Họ luôn sẵn sàng bắt tay vào hành động
  3. Đề có được thành công, nhân tài phải có điểm số cao cho các chỉ số sau đây: • EQ – Emotional Intelligent: chỉ số về khả năng kiểm soát cảm xúc. Người có chỉ số cao ít để cho cảm xúc bùng nổ vượt ngoài tầm kiểm soát. Họ biết kiềm chế cơn giận dữ, vượt qua sự căng thẳng, biết tự động viên khi cảm thấy yếu đuối .v..v.. • SQ – Spiritual quotient: người có chỉ số cao là người luôn có qui tắc riêng của mình, họ biết phân biệt việc tốt- xấu, và làm theo điều mình cho là tốt, mà không phải đợi ai nhắc nhở. Người có SQ cao cũng là người sống rất đạo đức • RQ – Rational Quotient: đây là khả năng tư duy logic, phân tích. Người có chỉ số RQ cao thường suy nghĩ một cách khách quan, họ biết thu thập dữ liệu và phân tích để đưa ra quyết định đúng nhất, hay nói cách khác họ suy nghĩ rất lý trí. • AQ – adversity Quotient: đây là khả năng thay đổi linh hoạt để thích nghi với môi trường. Người có AQ cao biết làm việc một cách độc lập, họ có kỹ năng đa dạng, có thể đối phó với đa số các tình huống nào xảy ra
  4. Ngoài ra, 2 tố chất sau cũng quan trọng, nhưng không cần thiết phải cao. Nhân tài chỉ cần không quá kém trong 2 chỉ số này, là đủ • CQ – creativity quotient: chỉ số sáng tạo chỉ cần cao trong một số ngành nghề đặc thù (thiết kế, nghệ thuật ..) • IQ – Intelligence Quotient: chỉ số thông minh cho nhân tài chỉ cần đạt mức trung bình. Nhân tài không cần phải có IQ cao
nguon tai.lieu . vn