Xem mẫu

  1. KIỂU QUANG Cảm biến bố trí trong tableau điện. g Gồm một Led một transistor quang và một cánh có 20 rảnh chắn ở giữa. Khi cáp quay một vòng sẽ tạo ra 20 xung và đ hi á ò à được chuyển thành 4 xung gửi về ECU.
  2. KIỂU ĐIỆN TỪ Cảm biến được bố trí ở hộp số. 4 xung xoay chiều hình thành trong một vòng quay.
  3. LOẠI MRE Cảm biến được bố trí ở hộp số. Cảm biến ồ Cả biế gồm một mạch tí h h HIC phần tử điệ ột h tích hợp HIC, hầ điện từ MRE và mộ vành từ.
  4. LOẠI MRE
  5. HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA ĐIỆN TỬ Ệ Ệ ( ESA ) ELECTRIC SPARK ADVANCE
  6. CẤU TRÚC CƠ BẢN ESA Ấ Ú Ả
  7. MẠCH ĐÁNH LỬA
  8. NHẬN BIẾT GÓC ĐỘ TRỤC KHUỸU
  9. TÍN HIỆU THỜI ĐIỂM ĐÁNH LỬA IGT ECU gửi tí hiệ IGT đế ửi tín hiệu đến Igniter để điều khiển thời điểm đánh lửa là tối ưu căn cứ vào tín hiệu từ các cảm biến.