Xem mẫu

  1. Các tập tin ctfmon.exe, svchost.exe là gì? svchost.exe là tên một tiến trình chủ (process) cho các dịch vụ hoạt động từ những thư viện liên kết động. Vào thời điểm trước đây, Microsoft đã chuyển tất cả chức năng từ dịch vụ bên trong Windows vào các tập tin .dll thay vì các tập tin .exe. Tuy nhiên, ta lại không thể kích hoạt trực tiếp lên các tập tin thư viện động (dll) để thực thi chúng, do đó tiến trình svchost.exe ra đời. Việc có khá nhiều các tiến trình svchost.exe chạy cùng lúc trong phần Processes hay Services (trong Windows Vista) từ Task Manager là do có nhiều dịch vụ của Windows cùng được tải khi hệ điều hành khởi động. Nếu gộp tất cả dịch vụ vào cùng một tiến trình svchost.exe thì khi có trục trặc nhỏ xảy ra, tất cả dịch vụ sẽ bị ngưng trệ dẫn đến việc hệ điều hành ngưng hoạt động. Đây là lý do chính của việc tách các dịch vụ ra thành các phần khác nhau và hoạt động dưới một tiến trình svchost.exe. Để tắt các dịch vụ đang chạy trong hệ điều hành, bạn vào Start - Run, gõ services.msc rồi lần lượt tìm đến các dịch vụ cần khóa. Tuy nhiên, cần phải biết chắc chúng không phải là những dịch vụ hay nhóm dịch vụ chủ chốt. Cách tốt nhất là sử dụng tiện ích Process Explorer miễn phí của SysInternal trực thuộc Microsoft để nhận diện rõ ràng dịch vụ hay tiến trình qua các thông tin mà tiện ích này cung cấp. Tương tự như svchost.exe, ctfmon.exe là tiến trình điều khiển thanh ngôn ngữ trong Microsoft Office (Office Language bar) và AUI (Alternative User Input), tạm gọi là phương thức nhập thay thế của người dùng như nhận diện giọng nói, nhận diện chữ viết tay, bàn phím dạng phím Đông Á... nếu sử dụng các phương thức trên, bạn nên để ctfmon.exe chạy thường trú trong hệ thống. Sau đây là cách thức khóa ctfmon.exe và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ điều hành: Trong Windows Vista, việc khóa ctfmon có vẻ dễ dàng hơn. Bạn cũng vào Control Panel - Regional and Language Options rồi chọn "Change keyboards or other input methods". Trên thẻ "Keyboards and Languages" chọn "Change keyboards", giao diện trở lại tương tự với Windows XP, chỉ việc thực hiện gỡ bỏ những dịch vụ mở rộng đã cài trong danh sách khác với danh sách bàn phím ngôn ngữ mặc định.
  2. Gỡ bỏ những dịch vụ mở rộng không cần thiết Bước kế đến là loại bỏ ctfmon ra khỏi danh sách khởi động bằng cách vào Start - Run, gõ msconfig, chọn thẻ Startup trong hộp thoại "System Configuration Utility", bỏ chọn ctfmon. Nếu không thành công, ta lại loại bỏ phần đăng ký phần thư viện động (*.dll) chạy các dịch vụ nhập thay thế bằng cách thực thi hai dòng lệnh, vào Start - Run, gõ cmd. Kế đến, bạn lần lượt gõ hai dòng lệnh bên dưới: Regsvr32.exe /u msimtf.dll Regsvr32.exe /u msctf.dll Khởi động lại hệ thống để hoàn tất việc khóa và gỡ bỏ ctfmon. Tuy vậy, cả ctfmon.exe và svchost.exe đều không hẳn là nguyên nhân gây ra tình trạng làm chậm hệ thống như bạn đã nêu. Có thể sau một thời gian sử dụng, Windows trở nên ì ạch do nhiều chương trình được cài vào kéo theo hàng loạt dịch vụ riêng của chúng, hoặc bạn nên thực hiện việc chống phân mảnh ổ đĩa (defrag) khoảng ba tháng/lần. Quan trọng nhất là luôn cập nhật và mở chương trình anti-virus ở chế độ thời gian thực để chống các virus, trojan giả mạo các dịch vụ của Windows và chạy thường trú khi hệ điều hành khởi động.
nguon tai.lieu . vn