Cac tac pham dat giai cuoc thi “Cai nhau khang sinh cho gia cam”

 • 2 months ago
 • 0 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Tai lieu thong tin den quy doc gia voi cac tac pham dat giai trong cuoc thi “Cai nhau khang sinh cho gia cam”; kem theo cac bien luan, mo ta de hieu ro hon noi dung. Dac biet khong chi la tac pham mang tinh nghe thuat, giai tri ma con la nhung tu duy, loi chan nuoi moi, an toan, hieu qua nang cao chat luong gia cam.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 3.61 M, số trang : 10 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

 1. Các tác phẩm đạt giải cuộc thi ảnh “Cai Nhậu Kháng Sinh Cho Gia Cầm” Tác phẩm #1 (giải Nhất) Trang 1 / 10
 2. Các tác phẩm đạt giải cuộc thi ảnh “Cai Nhậu Kháng Sinh Cho Gia Cầm” Tác phẩm #2 (giải Nhì) Trang 2 / 10
 3. Các tác phẩm đạt giải cuộc thi ảnh “Cai Nhậu Kháng Sinh Cho Gia Cầm” Tác phẩm #3 (giải Nhì) Trang 3 / 10
 4. Các tác phẩm đạt giải cuộc thi ảnh “Cai Nhậu Kháng Sinh Cho Gia Cầm” Tác phẩm #4 (giải Ba) Trang 4 / 10
 5. Các tác phẩm đạt giải cuộc thi ảnh “Cai Nhậu Kháng Sinh Cho Gia Cầm” Tác phẩm #5 (giải Ba) Trang 5 / 10
 6. Các tác phẩm đạt giải cuộc thi ảnh “Cai Nhậu Kháng Sinh Cho Gia Cầm” Tác phẩm #6 (giải Ba) Trang 6 / 10
 7. Các tác phẩm đạt giải cuộc thi ảnh “Cai Nhậu Kháng Sinh Cho Gia Cầm” Tác phẩm #7 (giải Khuyến Khích) Trang 7 / 10
 8. Các tác phẩm đạt giải cuộc thi ảnh “Cai Nhậu Kháng Sinh Cho Gia Cầm” Tác phẩm #8 (giải Khuyến Khích) Trang 8 / 10
 9. Các tác phẩm đạt giải cuộc thi ảnh “Cai Nhậu Kháng Sinh Cho Gia Cầm” Tác phẩm #9 (giải Khuyến Khích) Trang 9 / 10
 10. Các tác phẩm đạt giải cuộc thi ảnh “Cai Nhậu Kháng Sinh Cho Gia Cầm” Tác phẩm #10 (giải Khuyến Khích) Trang 10 / 10

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ