Các tác phẩm đạt giải cuộc thi “Cai nhậu kháng sinh cho gia cầm”

 • 1 month ago
 • 0 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Tài liệu thông tin đến quý độc giả với các tác phẩm đạt giải trong cuộc thi “Cai nhậu kháng sinh cho gia cầm”; kèm theo các biện luận, mô tả để hiểu rõ hơn nội dung. Đặc biệt không chỉ là tác phẩm mang tính nghệ thuật, giải trí mà còn là những tư duy, lối chăn nuôi mới, an toàn, hiệu quả nâng cao chất lượng gia cầm.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 3.61 M, số trang : 10

Xem mẫu

Chi tiết

 1. Các tác phẩm đạt giải cuộc thi ảnh “Cai Nhậu Kháng Sinh Cho Gia Cầm” Tác phẩm #1 (giải Nhất) Trang 1 / 10
 2. Các tác phẩm đạt giải cuộc thi ảnh “Cai Nhậu Kháng Sinh Cho Gia Cầm” Tác phẩm #2 (giải Nhì) Trang 2 / 10
 3. Các tác phẩm đạt giải cuộc thi ảnh “Cai Nhậu Kháng Sinh Cho Gia Cầm” Tác phẩm #3 (giải Nhì) Trang 3 / 10
 4. Các tác phẩm đạt giải cuộc thi ảnh “Cai Nhậu Kháng Sinh Cho Gia Cầm” Tác phẩm #4 (giải Ba) Trang 4 / 10
 5. Các tác phẩm đạt giải cuộc thi ảnh “Cai Nhậu Kháng Sinh Cho Gia Cầm” Tác phẩm #5 (giải Ba) Trang 5 / 10
 6. Các tác phẩm đạt giải cuộc thi ảnh “Cai Nhậu Kháng Sinh Cho Gia Cầm” Tác phẩm #6 (giải Ba) Trang 6 / 10
 7. Các tác phẩm đạt giải cuộc thi ảnh “Cai Nhậu Kháng Sinh Cho Gia Cầm” Tác phẩm #7 (giải Khuyến Khích) Trang 7 / 10
 8. Các tác phẩm đạt giải cuộc thi ảnh “Cai Nhậu Kháng Sinh Cho Gia Cầm” Tác phẩm #8 (giải Khuyến Khích) Trang 8 / 10
 9. Các tác phẩm đạt giải cuộc thi ảnh “Cai Nhậu Kháng Sinh Cho Gia Cầm” Tác phẩm #9 (giải Khuyến Khích) Trang 9 / 10
 10. Các tác phẩm đạt giải cuộc thi ảnh “Cai Nhậu Kháng Sinh Cho Gia Cầm” Tác phẩm #10 (giải Khuyến Khích) Trang 10 / 10

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ