Xem mẫu

  1. ́ ́ Cac quôc gia Thủ đô hiên tai ̣ ̣ Thực dân xâm ̣ Đia danh/Công lược ̀ ̉ ́ trinh nôi tiêng 1.Japan Tokyo ́ Nui Phú ̃ ̉ Si,công ̀ đên Miyajima, Lâu đài Himeji, Cổng nổi ở miếu Itsukushima, Núi lửa Sakurajima, Đảo Yakushima…. 2.India New delhi Thực dân Anh và Phố cổ Delhi, Đền thờ Hồi Giáo Jama Masjid, ́ Phap Pháo đài Đỏ Delhi, Đền Lakshmi Narayan, Thánh đường Hoa Sen , India Gate, Đền Taj Mahal, Fatehpur Sikri, Pháo đài đỏ Agra, thành phố màu hồng Jaipur, cung điện Hawa Mahal, Pháo đài Amber, Tháp Đại Giác,…. 3.China ́ Băc Kinh Cac nước đế quôc ́ ́ Tử Cấm Thành, phương Tây Hạ   cung,  Vạn   lý  trường thành,… 4.Brunei Bandar Seri Anh Đại thánh đường Sultan Begawan Omar Ali Saifuddi,.. 5.Cambodia Phnom Penh ́ Phap Angkor, Banteay Srei, Koh Ker, Kratie, Ga Bokor Hill, Chùa Bạc, Tonle Sap, Preah Vihear,…. 6.Indonesia Jakarta Hà Lan Đền Borobudur, Hồ núi lửa Lake Toba, Núi lửa Bromo, Đền Prambanan, Taman Mini Indonesia Indah,… 7.Laos Viêng Chăn ́ Phap Luông Pha-băng, Hang động ở Viengxay, Wat Sisaket, Patuxay, Thạt Luông…. 8.Malaysia Kuala Lumpur Anh Tòa tháp đôi Petronas,  Putrajaya, Động Mulu,.. 9.Myanmar Naypyidaw (thủ đô cũ Anh Yangon, là Yangon, Naypyidaw Bagan,Mandalay,… bắt đầu là thủ đô mới vào ngày 6-1-2006) 10.Philippines Manila Tây Ban Nha Núi lửa Mayon, Vườn quốc gia sông ngầm
  2. sông ngầm Princesa Puerto, Ruộng bậc thang Banaue,… 11.Singapore Singapore ĐẢO SENTOSA, VƯỜN CHIM JURONG,… 12.Thailand Bangkok Ko Tarutao, Ayuthaya,… 13.Timor-Leste Dili Bồ Đao Nha ̀ 2.Hay so sanh: Cuôc Duy tân Minh Trị (1868) ở Nhât Ban với Cuôc cach mang Tân Hợi ̃ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ (1911) ở Trung Quôc và Cuôc cai cach cua Rama V (1892) ở Thai Lan vê: ́ ̣ ̉ ́ ̉ ́ ̀ ̣ Cuôc Duy tân Minh Cuôc CM Tân Hợi ̣ ̣ ̉ ́ ̉ Cuôc cai cach cua Trị RamaV ̀ ̉ ̃ Hoan canh diên ra Những hiệp ước + Nhân dân T.Quốc Khi cac nước ́ bất bình mà Mạc mâu thuẫn với đế phương Tây sang phủ kí kết với quốc phong kiến xâm chiên cac nước ́ ́ nước ngoài làm cho +Duyên cớ: do Đông Nam Á tầng lớp xã hội chính quyền nhà phản ứng mạnh Thanh trao quyền mẽ.- Phong trào kiểm soát đường đấu tranh chống Sô sắt cho ĐQ, bán rẻ gun nổ ra sôi nổi quyền lợi dân tộc" vào những năm 60 p trào giữ đường của thế kỉ XX đã bùng nổ.Nhân cơ làm sụp đổ chế độ hội đó ĐMHội phát Mạc phủ.-Tháng động đấu tranh 01/1868 Sô-gun bị lật đổ. Thiên hoàng Minh Trị (Meiji) trở lại nắm quyền và thực hiện một loạt cải cách. ́ ̃ ̣ Giai câp lanh đao Giai câp tư san ́ ̉ Giai câp tư san ́ ̉ Giai câp tư san ́ ̉ ̣ Muc tiêu Thuc đây Nhât trở ́ ̉ ̣ Đanh đổ Man ́ ̃ +Đưa Xiêm thanh ̀ thanh nước đế quôc ̀ ́ Thanh, khôi phuc ̣ nược đôc lâp ở khu ̣ ̣ Trung Hoa, thanh ̀ vực Đông Nam A ̣ ́ lâp dân quôc, chia ́,thuc đây kinh tế ở ́ ̉ ̀ ̣ đêu ruông đât cho ́ Xiêm ND Kêt quả ́ +Nhât được cai ̣ ̉ +Vua Thanh thoai vị ́ ̀ ́ Xiêm thanh quôc gia ́ ̀ ̃ cach trên nhiêu linh +Tôn Trung Sơn từ duy nhât ở ĐNA ́ vực: chinh tri, kinh ́ ̣ chức giữ được nên đôc ̀ ̣ tê, quân sự, văn ́ +Chinh quyên rơi ́ ̀ lâp tương đôi về ̣ ́ ́ ́ hoa-giao duc,…̣ vao tay Viên Thế ̀ chinh trị ́
  3. +Nhât trở thanh 1 ̣ ̀ ̉ Khai nước đế quôc hung ́ ̀ ̣ manh ******NX: -Cac nước có những cuôc cai cach đêu có nên kinh tế ôn đinh.Khiên quôc gia cua minh ́ ̣ ̉ ́ ̀ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ̉ ̀ có chinh tri, kinh tê, quân sự, giao duc phat triên ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̉ ******Liên hệ với lich sử Viêt Nam: Ở Viêt Nam cung có nhiêu cuôc cach mang nhưng ̣ ̣ ̣ ̃ ̀ ̣ ́ ̣ kêt quả cua nó lai không giông với những cuôc cach mang nay ́ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̀ -Cac nước ĐNA có nhiêu con đường cai cach khac nhau và mang kinh tế đât nước cua ́ ̀ ̉ ́ ́ ́ ̉ minh lên môt phat triên.Những vị vua thời đó có những tâm nhin rât đung đăn và chinh ̀ ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ xac -Ở VN cung có nhiêu cuôc cai cach nhưng lai it đung đăn và chưa mang kinh tế cua ̃ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̉ ̉ minh ngay phat triên được ̀ ̀ ́ ̉
nguon tai.lieu . vn