Xem mẫu

  1. Các lo i trái cây b trí não Tu i h c ư ng là tu i c n nhi u năng lư ng h c t p và giúp cơ th tăng trư ng c bi t cho não b không m t m i, có như th m i ti p thu bài v t t và t k t qu cao trong h c t p. Sau ây xin gi i thi u nh ng lo i qu b não mà các em nên dùng: Qu chu i – “qu ngu n trí tu ” ư c g i như v y, vì có truy n thuy t Ph t T Thích Ca Mâu Ni sau khi ăn chu i ch t “b ng sáng trí tu ”... Các nhà khoa h c châu Âu nghiên c u v sinh hóa th n kinh th y ho t ng tinh th n c a con ngư i ch u nh hư ng r t nhi u b i các ch t trong não, trong ó có ch t serotonin là ch t mang tín hi u hóa h c n não có nhi u trong chu i. Ngư i có công vi c òi h i sáng t o, quy t oán c n ăn m i ngày 2 qu chu i.
  2. Nh t, v n ng viên ăn chu i tăng s c m nh cơ b p vì chu i có t l glucid r t cao. Chu i giàu ch t dinh dư ng nhưng năng lư ng không cao, chu i có các ch t kali, canxi, phospho, các vitamin A, B, C, E. Do không có natri và cholestrol nên ít gây béo phì. Hydratcarbon s có tác d ng b não cho ta tr ng thái khoan khoái, yêu i. Các c già ăn chu i c i thi n ư c r i lo n trí nh , ít b tr m u t, kh i b táo bón, ti u ư ng. Chu i chín tr ng cu c ch m c m Vòng cũng là món ăn dân t c làm cho thành ph n b não tăng g p ôi. Bánh rán chu i là món ăn c a “tu i h c trò”. M t sáng và tinh nhanh: Chu i chín t i 3-5 qu . u en 200g. ư ng v a ng t n u chè. Trư c khi nh c n i chè xu ng, cho vào 1-2 lòng tr ng gà tươi. Váng u, chóng m t: Chu i (bóc v ) 200g, trà xanh 0,5g, m t ong 25g, mu i 0,2g. Nư c 300ml, s c nư c u ng. Táo T lâu ngư i ta ã bi t táo r t có l i cho s c kh e nói chung và não nói riêng... M i ây các nhà khoa h c c a Trư ng i h c t ng h p Massachusetts (M ) cho bi t táo có th b o v não tránh stress, ch ng ôxy hóa v i các r i lo n lão hóa và các b nh m n tính. Táo cũng ư c g i là “qu trí tu ”. Táo và cam ã ư c ch n làm th c ăn cho các nhà du hành vũ tr , có tinh th n l c quan tin tư ng. Theo các nhà khoa h c, r t có ích cho ngư i n u h ng ngày ăn 2-4 qu táo ho c u ng 2-3 tách nư c táo.
  3. TS. Tom Shea - Giám c Trung tâm nghiên c u sinh h c th n kinh t bào và thoái hóa th n kinh thu c i h c Massachusetts, Lowell nói: Táo ch a lư ng acetycholin (ch t d n truy n th n kinh) c n cho trí nh ... “ch t ch ng ôxy hóa trong táo gi gìn trí nh ”. Ngày ăn 2 qu táo tránh ư c các r i lo n th n kinh... Cách ây nhi u năm các nhà khoa h c ã cho bi t táo tăng cư ng trí tu c a tr do táo ch a nhi u vitamin, ư ng, ch t béo và ch t khoáng c bi t là k m. Trong th nghi m lâm sàng cho th y ngư i ang trong tr ng thái th n kinh b c ch , ng i mùi táo s s ng khoái, ph n ch n. V i ngư i b m t ng ng i mùi táo l i th y thư thái i vào gi c ng ngon lành. Ch t b và mùi thơm có ch y u ph n v , v y nên ph i ăn táo c v (sau khi r a s ch). Bí Ta u quen g i tên bí chung cho c 3 lo i: bí , bí ngô (bí vàng), bí r (bù r ). Bí – tên khoa h c Cucurbita maxima. Bí chia ra 2 lo i: Bí n p, bí t tùy d o c a th t qu . Bí có tính thanh nhi t, nhu n tràng, l i ti u, tiêu viêm, sát khu n, gi m au, gi i c. c d ng trong các trư ng h p có n i nhi t gây nóng khát b c b i vào mùa hè, táo bón ngư i gia, tr em, bí ti u gây nóng rát, tr em s t cao co gi t... Theo nghiên c u m i c a Nh t và Trung Qu c thì bí có nh ng công d ng quý giá phòng ch a các b nh c a th i i công nghi p: căng th ng th n kinh (stress), váng u, au u, phòng b nh tim m ch ung thư, gi m béo. Bí ch a các axit amin (arginin, glutamin, alanin, glycin) và các khoáng ch t cô ban, s t, k m, canxi,
  4. photspho, kali, vitamin có A, B, C, E, axit folic, pectin r t nhi u. Axit glutamic t nhiên 1% giúp th i ch t c n bã c a quá trình ho t ng c a não b . Bí có tác d ng ch a các b nh suy như c th n kinh, quáng gà, m i m t, thi u máu, táo bón... B não, tăng trí nh , tăng ph n ch n, ch a suy như c th n kinh hay quên, khó ng , nh c u, các b nh v não như viêm não, viêm màng não... dùng qu , hoa, ng n non, lá n u canh ho c xào, lu c ăn... Còn có cách c u kỳ như dùng m t qu bí khoét ru t, vào 1/2 lon u xanh ho c u (ho c u en xanh lòng) n u nh ăn. Ch a b nh v m t (quáng gà, m i m t): Qu bí h m u xanh.Ho c hoa bí xào v i gan l n h p gan gà h t bí giã nát. Ch a thi u máu: Bí v i l c (c v l a), u lo i nh (xích ti u u) h m v i sư n... Tiêu hóa kém: Bí n u cháu u xanh, l c. Táo bón: Bí n u chè, n u cháo. Nhân h t qu óc chó (h ào) B n th o cương m c vi t: H ào b th n, thông não, có ích cho trí tu . H ào v ng t, tính ôn, không c b can th n, m nh lưng g i, tư dư ng cư ng tráng, b khí, nuôi huy t, nhu n táo, hóa m, ôn ph , l i tam tiêu, ích m nh môn. Ch a hư hàn hen suy n, tăng s c ch ng rét. H ào ã ư c m nh danh là qu c i lão hoàn ng trư ng xuân b t lão. K dùng h ào trong trư ng h p có nhi t àm, b c h a m nh môn.
  5. Chú ý dùng h ào dài ngày ph i tăng li u. Ngày u m t qu . Sau ó c 5 ngày thêm 1 qu nhưng t i a là 20 qu r i b t u l i. Dùng như v y s ăn ngon ng t t, u óc t nh táo minh m n, da tươi nhu n, tóc en mư t, huy t m ch lưu thông, tình d c sung mãn. Tóm l i: b não ph i có bi n pháp toàn di n trong h c t p, ăn u ng, v n ng... V ăn u ng ph i b o m ch t dinh dư ng không thiên v nhóm nào ( m, ư ng, béo, khoáng, vitamin, xơ). Trong ó ưu tiên nh ng th c ăn b não nói trên. Nh ng th c ph m b dư ng cho trí não Chúng ta s già i theo th i gian, và b não chúng ta cũng v y. Tuy nhiên, ta có th làm tăng năng l c c a não b ng cách ăn nh ng th c ăn y và cân b ng trong kh u ph n. Nh ng th c ph m và các ch t vi lư ng dư i ây có th giúp trí não c a m i chúng ta tr nên t p trung và r t nh y bén, kh năng ghi nh ư c tăng cư ng rõ r t. Cafein… giúp b n linh ho t hơn Nh ng ch t như cafein không làm tăng ch s IQ c a b n nhưng nó có th giúp linh ho t và t p trung hơn trong khi làm vi c. Cafein thư ng ư c tìm th y trong cà phê, sôcôla, u ng tăng l c, và m t s lo i thu c. Tuy nhiên, n u dùng quá nhi u ch t này s gây cho b n c m giác b n ch n, khó ch u. ư ng làm tăng s t nh táo
  6. ư ng glucose là m t ch t cung c p năng lư ng r t t t cho trí não c a b n. Nó ư c cơ th c a b n chuy n hóa t các th c ăn có ch a ư ng và các ch t hy rat-cacbon. ó là lý do t i sao u ng m t c c nư c ư ng có th tăng cư ng trí nh , suy nghĩ và kh năng nh n th c. Tuy nhiên ăn quá nhi u ư ng s làm suy gi m trí nh c a b n, vì th b n nên ăn m t lư ng ư ng v a s làm tăng trí nh mà không s b tăng cân. Protein t t cho ch c năng c a não M t trong nh ng l i ích c a protein là giúp b n kéo dài trí nh . Kh u ph n ăn nhi u th t n c và ít m s r t t t cho vi c gi m cân và t t cho s c kho , hơn n a nó cũng r t t t cho ch c năng não. Cá - th c ph m dành cho s phát tri n c a não Ngu n protein có liên h v i b não chính là cá - lo i th c ph m giàu axit béo omega 3, c n thi t cho s phát tri n và ch c năng c a não. Nh ng ch t béo b dư ng này s t o ra m t b não thông minh khác thư ng: axit béo omega 3 cao s làm gi m ch ng m t trí nh và nguy cơ t qu ; và có vai trò quan tr ng trong vi c tăng trí nh , c bi t nh ng ngư i cao tu i.
  7. có m t trái tim và b não kho m nh, hãy ăn hai b a cá m i tu n. Qu óc chó và socola… gi m lão hóa Qu óc chó và h t c a nó là ngu n th c ăn giàu vitamin E – ch t làm gi m kh năng lão hoá do tu i. Socola en cũng có ch c năng ch ng s oxy hoá r t m nh và có c ch t kích thích t nhiên gi ng như cafein – ch t làm tăng kh năng t p trung c a não. Ăn 28,35g h t óc chó và socola en m i ngày s mang l i t t c nh ng th c n thi t mà không s th a calo, ch t béo và ư ng. B sung vitamin E b ng qu bơ và h t ngũ c c M i cơ quan trong cơ th kh e hay y u ph thu c vào dòng máu lưu thông, c bi t là não và tim. Ăn ngũ c c và hoa qu như qu bơ có th làm gi m nguy cơ v b nh tim m ch và làm ho t huy t giúp máu có th lưu thông n não m t cách ơn gi n và d dàng H t ngũ c c như là ngô, lúa mỳ cũng cung c p m t lư ng ch t xơ và vitamin E c n thi t, trong khi qu bơ cung c p các ch t béo ơn chưa no có tác d ng ho t huy t và dư ng não. Qu dâu xanh - dinh dư ng h o h ng cho não Nghiên c u trên ng v t ch ra r ng qu dâu xanh giúp b o v b não kh i quá trình oxy hoá và có th làm gi m các b nh do tu i tác như b nh Alzheimer và b nh m t trí nh . Nghiên c u cũng cho r ng kh u ph n ăn giàu qu dâu xanh s c i thi n áng k c hai kh năng ghi nh và v n ng
  8. c a chu t thí nghi m và t o cho chúng có trí nh tương ương v i chu t có tu i ít hơn. Ăn u ng y là thu c “tiên” i u này nghe có v xưa cũ nhưng nó th c s r t hi u qu . N u kh u ph n ăn c a b n thi u nh ng ch t dinh dư ng c n thi t, nó s làm gi m kh năng t p trung c a b n. Ăn quá nhi u ho c quá ít cũng làm b n b n có h u qu tương t . M t b a ăn no nê có th t o cho b n c m giác bu n ng , trong khi quá ít calo s d n t i b n có c m giác ói c n cào. t t cho não c a b n: C g ng ăn m t b a ăn cân b ng v dinh dư ng, có y các lo i th c ph m dinh dư ng khác nhau. Vitamin, khoáng ch t và nguyên t vi lư ng C n d tr m t lư ng các nguyên t vi lư ng c n thi t cho m t cơ th kho m nh. M c dù có nhi u báo cáo v tác d ng c a các nguyên t vi lư ng v i não như vitamins B, C, E, beta-carotene và magie em l i r t nhi u h a h n nhưng l i không có k t lu n chính th c ư c ưa ra. Các nhà nghiên c u r t l c quan v s k t h p c a nhân sâm, cây lá qu t ho c vitamin, khoáng ch t và th o m c và nh ng tác ng c a chúng n não. Dùng h n h p g m nhi u vitamin hàng ngày là t t nhưng c n h i ý ki n c a bác s trư c khi dùng các ch t vi lư ng khác. Hãy s n sàng cho m t ngày làm vi c hi u qu B n mu n có m t kh năng t p trung cao ? Hãy b t u m t b a ăn v i nư c trái cây nguyên ch t, ngũ c c v i th t cá h i và m t tách cà phê.
  9. Các chuyên gia cũng khuyên r ng ngoài vi c ăn m t b a có kh u ph n cân b ng, chúng ta c n: - Ng m t gi c th t sâu - Luy n t p th d c có m t cơ th kho m nh và minh m n - Suy ng m hi u th u áo và thư giãn
nguon tai.lieu . vn