Xem mẫu

 1. CHƯƠNG III: CH CÁC KHÍA CẠNH THỂ HIỆN CỦA ĐẠO ĐỨC KINH DOANH Thực hiện: Nhóm 6 Lớp: NCKT 4F GV: Nguyễn Thị Tuyên Truyền
 2. Hình 3-3 Các khía cạnh của đạo dức Hình Các kinh doanh
 3. 1. Đạo đức trong quản trị 1. nguồn nhân lực 2. Đạo đức trong sản xuất – dịch vụ và bảo vệ môi trường
 4. 1. Đạo đức trong quản trị 1. nguồn nhân lực 1.1 Đạo đức trong tuyển 1.1 dụng, bổ nhiệm, sử dụng lao động Không phân biệt đối xử  Không xâm phạm đời tư  Có Chế độ đãi ngộ xứng  đáng
 5. a. Phân biệt đối xử: Biểu a. hiện ở phân biệt chủng tộc, giới tính, tôn giáo, tuổi tác… Phân biệt đối xử là cần  thiết Phân biệt đối xử là vi phạm  đạo đức kinh doanh
 6. Vd: Tình trạng phân biệt đối Vd: xử trên thế giới và ở Việt Nam + Nghiên cứu của ILO về tình Nghiên trạng phân biệt đối xử trên thế giới + Báo cáo của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
 7. b. Tôn trọng quyền riêng tư, b. Tôn cá nhân + Thu thập thông tin cá nhân để Thu lựa chọn nguồn nhân lực chất lượng cao là chính đáng + Không lợi dụng việc nắm rõ các nhược điểm cá nhân để trù dập nhân viên + Ví dụ về bảo mật thông tin người lao động.
 8. c.Chế độ đãi ngộ không c.Ch xứng đáng ngộ trong doanh  Đãi nghiệp  M ức lương  Môi trường làm việc và cơ hội thăng tiến
 9. 1.2 Đạo đức trong đánh giá người lao động Không được đánh giá trên cơ  sở định kiến  Cần có sự giám sát và quản lý thông tin hợp lý Giám sát không hợp đạo đức Giám  Giám sát hợp đạo đức Giám 
 10. 1.3 Đạo đức trong bảo vệ người lao động a. Đảm bảo điều kiện an a. toàn lao động: b. Tình trạng quấy rối tình dục nơi công sở:
 11. a. Đảm bảo an toàn lao động  Quyền của người lao động  Quản lý sẽ bị quy trách nhiệm vô đạo đức trong các trường hợp
 12. b. Tình trạng quấy rối Tình tình dục nơi công sở niệm quấy rối tình  Khái dục  Biện pháp khắc phục quấy rối tình dục trong công sở Vd:
 13. 2. Đạo đức trong sản xuất_dịch vụ và bảo vệ môi trường 2.1 Đạo đức trong sản 2.1 xuất_dịch vụ Khái niệm về chất lượng  Về chất lượng trong sản  xuất Về chất lượng dịch vụ 
 14. a. Về chất lượng trong ch sản xuất Đảm bảo chất lượng trong dây chuyền sản xuất Tầm quan trọng của quản lý chất lượng Vd: sữa nhiễm melamine Vd:
 15. b. Bảo vệ môi trường trong đạo đức kinh doanh nghĩa, tầm quan trọng Ý  Vd: trường hợp của công ty Vedan  Biện pháp khắc phục
nguon tai.lieu . vn