Xem mẫu

  1. TRUNG TÂM HOCMAI.ONLINE Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2010 P.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 BTVN NGÀY 13-04 Ứng dụng của tích phân. Bài 1: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol (P): y=x2-4x+5 và 2 tiếp tuyến của (P) tại A(1;2) và B(4;5). Bài 2: Cho hình phẳng tạo bởi hai đường: y=2x-x2 và y=0. Tính thể tích khi đem hình phẳng quay quanh Ox. ………………….Hết……………… BT Viên môn Toán hocmai.vn Trịnh Hào Quang Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt 1
  2. TRUNG TÂM HOCMAI.ONLINE Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2010 P.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 HDG CÁC BTVN • BTVN NGÀY 13-04: Bài 1: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol (P): y=x2-4x+5 và 2 tiếp tuyến của (P) tại A(1;2) và B(4;5). HDG  Phương trình 2 tiếp tuyến lần lượt là: y=-2x+4 và y=4x-11  Tọa độ giao điểm của chúng là: C(5/2;-1)  Diện tích hình cần tìm =D.Tích tam giác ABC – S’ S’= diện tích hình phẳng giới hạn bởi (P) và đường thẳng AB. Ta có: 4 27 9 S ∆ABC = ; S ' = ∫ ( x + 1 − x 2 + 4 x − 5 ) dx = 4 1 2 27 9 ⇒S= − 4 2 Bài 2: Cho hình phẳng tạo bởi hai đường: y=2x-x2 và y=0. Tính thể tích khi đem hình phẳng quay quanh Ox. HDG 2  4 x3 x 5  2 16 V = π ∫ ( 2 x − x ) dx = π  2 −x +  = π 4 0  3 5  0 15 Page 2 of 3
  3. TRUNG TÂM HOCMAI.ONLINE Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2010 P.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408 ………………….Hết………………… Page 3 of 3
nguon tai.lieu . vn