Xem mẫu

  1. Cà phê: những tác dụng nào lên hệ tiêu hóa? Cà phê là một nước uống rất được đánh giá bởi nhiều người. Cà phê đã bị loại ra khỏi chế độ ăn uống của những người bị loét dạ dày. Thế thì tác dụng của nó lên hệ tiêu hóa như thế nào? Sự hiện diện của các bệnh
  2. đường tiêu hóa trong quá khứ đã buộc người bệnh phải chịu các hạn chế đối với cà phê. Nhiều công trình nghiên cứu đã cho thấy rằng thứ nước uống này không có liên hệ trong những rối loạn ruột, những rối loạn dạ dày và sự sinh ung thư tụy tạng. Tuy nhiên, cà phê có thể gây nên ợ nóng (pyrosis). Những công trình nghiên cứu khác nhau đã chứng minh tác dụng có lợi của cà phê lên ruột già. Những kết
  3. quả của một công trình nghiên cứu, được thực hiện bởi Brown và các cộng sự viên trên 99 người, về mối tương quan giữa việc uống các loại nước uống khác nhau, nhất là cà phê, và số lần đi cầu, đã phát hiện nơi gần 1/3 những người này, một sự cải thiện của sự vận chuyển tiêu hóa. Nơi những người đáp ứng, một tác dụng có lợi của cà phê trên tính di động ruột già đã có thể được chứng tỏ bằng những đo lường
  4. động học. Rao và các cộng sự viên đã quan sát thấy rằng cà phê không có caféine (café décaféiné), cũng như cà phê bình thường, kích thích tính di động ruột già nơi những người đáp ứng, nhưng hiệu quả của cà phê bình thường rõ rệt hơn hiệu quả của cà phê không có caféine. Công trình nghiên cứu này cũng đã cho thấy rằng tác dụng dương tính của cà phê là 60% quan trọng hơn so với uống nước thường.
  5. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học đã thường báo cáo rằng cà phê có một tác dụng kích thích lên hoạt động của ruột già nơi một vài bệnh nhân. Trong số những công trình này, một sự duyệt xét lại vấn đề, được thực hiện bởi Dapoigny và các cộng sự viên, đã gợi ý rằng cà phê, dầu là bình thường hay không có caféine, có thể được liên kết với những trường hợp ỉa chảy, do kích thích hoạt động của ruột
  6. già và trực tràng. Theo Boekeman và các cộng sự viên, cà phê kích thích tính di động của trực tràng và kết tràng sigma trong 4 phút sau khi uống nơi vài người.