Xem mẫu

  1. Cá nheo và v thu c ni m ngư Cá nheo ư c dùng trong y h c c truy n v i tên thu c là ni m ngư hay di ngư, g m các b ph n như th t, m t, gan, uôi và nư c dãi cá. Cá nheo (Parasilurus asotus L.) thu c h cá nheo (Siluridae), là loài cá nư c ng t Th t cá nheo (ni m ngư nh c) Có v ng t, tính m, không c, có tác d ng tư âm, b khí, mát máu, ch huy t, ki n tỳ, khai v , thông kinh, l i ti u, tiêu thũng, ch a phù thũng, ti u ti n b t l i, ch ng m t mi ng méo x ch, au d dày, lòi dom. D ng dùng thông thư ng là n u canh ăn h ng ngày. Sách Dư c tính ch nam có ghi: Cá nheo hay ni m ngư ăn ngon và b khí, nhưng không ăn l n v i gan trâu, gan bò, th t gà r ng, l n r ng.
  2. M t cá nheo (ni m ngư m c): Khi b gai châm ho c v t nh n âm vào da th t gây au nh c, l y m t cá nheo phơi khô, t cháy thành than mà p là kh i Dãi cá nheo (ni m ngư diên) ch a ch ng khô c , h ng háo, khát nư c. L y dãi hòa v i b t hoàng liên làm thành viên, r i u ng v i nư c s c ô mai. M i l n u ng 3-5 viên, ngày 3 l n. uôi cá nheo (ni m ngư vĩ). C t l y o n nh n c a uôi cá, tươi, dán ngay vào má và môi ch a mi ng m t b méo x ch. Theo tài li u, Trung Qu c, ngư i ta dùng cá nheo dư i d ng th c ăn – v thu c r t ph bi n. Ch a ch y máu cam: Cá nheo 1 con, làm s ch, thái mi ng, h p trên n i xôi (100g g o n p). Ăn nóng trong ngày. Ch a thi u máu nh ng ngư i m i m kh i ho c ph n sau khi sinh: Cá nheo 3 con n u chín v i 50-100g u en. Ăn nóng h ng ngày. Ch a suy như c, au d dày: Bong bóng cá nheo 50g, h p cách th y v i th t l n n c 100g. Ăn h t m t l n.