Xem mẫu

  1. CA DAO TÌNH YÊU NAM NỮ ( phần 3) CA DAO 1. Hôm qua anh đến chơi nhà Thấy mẹ nằm võng, thấy cha nằm giường 2. Thấy em nằm đất anh thương Anh ra kẻ chợ đóng giường tám thang 3. Bốn góc thì anh thếp vàng Bốn chân thếp bạc, tám thang chạm rồng 4. Bây giờ phải bỏ giường không Em đi lấy chồng phí cả công anh. 1. Yêu nhau xa mấy cũng gần Ghét nhau cách một bàn chân cũng lìa. CA DAO 1. Từ ngày chưa bén duyên chàng Như chuông khác tiếng, như vàng pha thau 2. Từ ngày ta bén duyên nhau Như áo phải dầu, gột cũng chẳng phai 3. Bây giờ chàng đã nghe ai Áo hoen mặc áo, dầu phai mặc dầu. 1.Trước sao đằm thắm muôn phần Nay sao đểnh đoảng như cần nấu suông? 1. Tưởng rằng trọn thủy, chọn chung Không hay như pháo nổ đùng ngang lưng. CA DAO 1. Đêm qua đêm lạnh đêm lùng Đêm đắp áo ngắn, đêm chung áo dài. 2. Bây giờ chàng đã nghe ai Áo ngắn chẳng đắp, áo dài không chung. 3. Bây giờ sự đã nhạt nhùng, Dấm thanh đổ biển mấy thùng cho chua?
  2. 1. Trăm năm đành lỗi hẹn hò Cây đa, bến cũ, con đò khác đưa. (1) 1. Cây đa bậc cũ lở rồi Đò đưa bến khác, bạn ngồi chờ ai? (1). Còn có câu: Trăm năm dù lỗi hẹn hò Cây đa bến cũ, con đò vẫn đưa. CA DAO 1. Đất sông lại lở xuống sông Không ai chờ bạn như công ta chờ. 1. Chim xanh ăn trái xoài xanh Ăn no tắm mát đậu cành cây đa 2. Cực lòng em phải nói ra Chờ trăng trăng xế, chờ hoa hoa tàn. (1) 1. Có bạc em tình phụ tiền Có nhân ngãi mới em quên anh rồi 2. Có oẳn em tình phụ xôi Có cam phụ quýt, có người phụ ta. (1). Ở Trung Bộ có câu: Chim xanh ăn trái xoài xanh Ăn no, tắm mát, lên nhành nghỉ ngơi. Cực lòng Lan lắm, Huệ ơi! Kiếm nơi mô im mát, Huệ ngồi cho Lan phân CA DAO 1. Nhớ khi gánh nặng anh chờ Qua cầu anh đợi, bây giờ em quên. 1. Có quán tình phụ bóng đa Ba năm quán đổ, cây đa vẫn còn 2. Có lá lốt tình phụ xương sông. Có chùa bên Bắc, miền Đông dễ tàn. 1. Trách duyên, trách số lỡ làng Cầm gương gương tối, cầm vàng vàng phai.
  3. 1. Trách ai tham phú phụ bần Tham xa mà bỏ nghĩa gần thủa xưa. CA DAO 1. Trách người quân tử bạc tình Chơi hoa rồi lại bẻ cành bán rao. (1) 1. Phận em sao lắm dở dang Cầm tiêu tiêu gẫy, cầm đàn đứt dây. 1. Thà rằng chẳng biết cho đừng Biết ra dan díu nửa chừng lại thôi. 1. Đường xa ơi hỡi đường xa Đem sầu tới bỏ cho ta mà về. 1. Con sông bên lở bên bồi Một con cá lội mấy người buông câu. (1). Còn có câu: Trách người quân tử vô tình Có gương mà để bên mình biếng soi. CA DAO 1. Tham vàng bỏ ngãi anh ơi! Vàng thì ăn hết, ngãi tôi hãy còn. 1. Người sao một hẹn thì nên Tôi sao chín hẹn thì quên cả mười! 1. Ở chi hai dạ ba lòng Dạ cam thì ngọt, dạ bòng thì chua. 1. Mưa xuân lác đác vườn đào Công anh đắp đất, ngăn rào vườn hoa. 2. Ai làm gió táp mưa sa Cho cây anh đổ, cho hoa anh tàn. CA DAO
  4. 1. Trèo lên cây bưởi hái hoa Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân 2. Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc Em có chồng anh tiếc lắm thay! 3. Ba đồng một mớ trầu cay Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không? 4. Bây giờ em đã có chồng Như chim vào lồng như cá cắn câu 5. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ Chim vào lồng biết thủa nào ra! CA DAO 1. Bao giờ cho chuối có cành Cho sung có nụ, cho hành có hoa 2. Bao giờ trạch đẻ ngọn đa Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình. 3. Bao giờ cây cải làm đình Gỗ lim làm ghém thì mình lấy ta 4. Công anh chăn nghé đã lâu Bây giờ nghé đã thành trâu ai cày? 1. Công anh tháng đợi năm chờ Sao em dứt chỉ, lìa tơ cho đành? CA DAO 1. Vì ai kim cúc phân ly Nghĩa nhân gián đoạn chỉ vì tại anh. 1. Công anh lên xuông, xuống lên Mòn đàng chết cỏ, nỏ (chẳng) nên chuyện gì. 1. Công anh bắt tép nuôi cò Cò ăn, cò lớn, cò dò lên cây 1. Bấy lâu lên ngọn sông Tân Muốn tìm cá nước phải lần trời mưa 2. Tiếc công đắp đập be bờ Để ai quẩy đó, mang lờ đến đơm.
  5. CA DAO 1. Tiếc công rày xuống, mai lên Mòn đàng chết cỏ không nên tự trời. 2. Tưởng rằng kèo cột ở đời Ai ngờ cột rã, cột rời đôi phương. 1.Thân em như cái quả xoài trên cây Gió đông, gió tây, gió nam, gió bắc, 2. Nó đánh lúc la lúc lắc trên cành Một mai vô tình rụng xuống biết vào tay ai? 3. Kìa khóm trúc, nọ nhành mai Ông Tơ bà Nguyệt xe hoài chẳng thương! CA DAO 1. Đồng tiền Vạn Lịch thích bốn chữ vàng Anh tiếc công anh gắn bó với nàng bấy lâu. 2. Bây giờ nàng lấy chồng đâu? Để anh giúp đỡ trăm cau nghìn vàng 3. Trăm cau anh để cúng nàng Nghìn vàng anh đốt giải oan lời thề. 4. Xưa kia nói nói thề thề Bây giờ bẻ khóa, trao chìa cho ai? 5. Bây giờ nàng đã nghe ai Gặp anh ghé nón, chạm vai chẳng chào! CA DAO 1. Đồng tiền Vạn Lịch thích bốn chữ vàng Anh tiếc công anh gắn bó với nàng bấy lâu 2. Bây giờ nàng lấy chồng đâu? Để anh giúp đỡ trăm cau nghìn vàng 3. Trăm cau anh để cúng nàng Nghìn vàng anh đốt giải oan lời thề 4. Xưa kia nói nói thề thề Bây giờ bẻ khóa, trao chìa cho ai? 5. Bây giờ nàng đã nghe ai Gặp anh ghé nón, chạm vai chẳng chào! 6. Bớ thảm ơi! Bớ thiết ơi! Bớ bạn tình nhân ơi!
  6. CA DAO 1. Hai ta làm bạn thong dong Như đôi đũa ngọc nằm trong mâm vàng 2.Bởi chưng thầy mẹ nói ngang Cho nên đũa ngọc, mâm vàng xa nhau. 1. Trách cha, trách mẹ nhà chàng Cầm cân chẳng biết là vàng hay thau 2. Thực vàng chẳng phải thau đâu Đừng đem thử lửa để đau lòng vàng. 1. Trách cha trách mẹ muôn phần Ngồi bên đống bạc mà cân lấy chì. CA DAO 1. Đã mang lấy cái thân tằm Không vương tơ nữa cũng nằm trong tơ. 1. Yêu nhau chẳng lấy được nhau Con lợn bỏ đói, buồng cau bỏ già. 2. Bao giờ xum họp một nhà Con lợn lại béo, cau già lại non. 1. Đôi ta cùng bạn chăn trâu Cùng mặc áo vá nhuộm nâu một hàng 2. Bao giờ cho gạo bén sàng Cho trăng bén gió, cho nàng bén anh. CA DAO 1. Ai làm miếu nọ xa đình Hạc xa hương án, đôi đứa mình đừng xa. 1. Lìa cây, lìa cội, ai nỡ lìa hoa Lìa người bội bạc chớ đôi ta đừng lìa. 1. Chưa quen đi lại cho quen Chưa gần đi lại vài phen cho gần. 1. Hai ta hái củi một rừng Bứt dâu một cội, xin đừng nghe ai
  7. 2. Hai ta như rượu với nem Đang say ngây ngất ai gièm chớ xa. CA DAO 1. Mình ơi ta hỏi thực mình Còn không hay đã chung tình với ai? 1. Mình về sao được mà về Mặt trăng còn đó, lời thề còn đây 1. Một cành tre, năm bảy cành tre Đẹp duyên thì lấy chớ nghe họ hàng. 1. Mình nói với ta mình hãy còn son Ta đi qua ngõ thấy con mình bò 2. Con mình những đất cùng gio Ta đi gánh nước tắm cho con mình. CA DAO 1. Nước sông Gianh vừa trong vừa mát Truông Quảng Bình nhỏ cát dễ đi 2. Dang ta ngứt ngọn từ bi Cho lòng bên nớ, bên ni kết nguyền. 1. Nước trong nước chảy quanh chùa Không yêu ta cũng bỏ bùa cho yêu. 1. Ngày ngày ra đứng mà trông Bạn chả thấy bạn, tình không thấy tình. 1. Nhớ lời giao hẹn khi chiều Dầu mưa sa, chớp rạch cũng liều mà đi. CA DAO 1. Ra về lòng lại dặn lòng Chanh chua chớ phụ, ngọt bồng chớ ham. 1. Tương tư chẳng ốm cũng sầu Con ruồi đậu mép chẳng đau cũng buồn.
  8. 1. Thuyền ai lên xuống bến sông Phải duyên, phải vợ, phải chồng thì vô. 1. Bóng trăng em tưởng bóng đèn Bóng cây em tưởng bóng thuyền anh sang. 1. Thuyền chài, thuyền lái, thuyền câu Biết thuyền nhân ngãi ở đâu mà tìm.
nguon tai.lieu . vn