Xem mẫu

  1. CA DAO TÌNH YÊU NAM NỮ ( phần 2) CA DAO 1. Sáng trăng suông sáng cả bờ sông Ta được cô ấy, ta bồng ta chơi 2. Ta bồng ta tếch lên trời Hỏi ông Nguyệt Lão: "tốt đôi chăng là?" 1. Ước gì anh hóa ra hoa Để em nâng lấy rồi mà gói khăn 2. Ước gì anh hóa ra chăn, Để cho em đắp, em lăn cùng giường. 3. Ước gì anh hóa ra gương Để cho em cứ ngày thường em soi. 4. Ước gì anh hóa ra cơi Để cho em đựng cau tươi, trầu vàng. CA DAO 1. Trên trời có đám mây xanh Ở giữa mây trắng, xung quanh mây vàng. 2. Ước gì anh lấy được nàng Để anh mua gạch Bát Tràng về xây 3. Xây dọc anh lại xây ngang, Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. 1. Gối mềm, gối chiếu không êm, Gối lụa không mềm bằng gối tay em. 1. Lên non thiếp cũng lên theo, Tay vịn chân trèo, hái trái nuôi nhau. CA DAO 1. Cái quạt mười tám cái nan Ở giữa phất giấy, hai nan hai đầu 2. Quạt này em để che đầu, Đêm đêm đi ngủ chung nhau quạt này. 3. Ước gì chung mẹ chung thầy
  2. Để em giữ cái quat này làm thân. 4. Rồi ta chung gối, chung chăn Chung quần, chung áo, chung chăn đội đầu 5. Nằm thời chung cái giường Tàu Dậy thời chung cả hộp trầu, ống vôi. 6. Ăn cơm chung cả một nồi Gội đầu chung cả dầu hồi, nước hoa 7. Chải đầu chung cái lược ngà, Soi gương chung cả nhành hoa giắt đầu. CA DAO 1. Chàng về thiếp cũng xin theo Qua sông nỉ nước, qua đèo nỉ non. 1. Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, Thất bát sông cũng lội, Tứ cửu đèo cũng qua. (1) 1. Bao giờ cạn lạch Đồng Nai, Nát chùa Thiên Mụ mới sai tấc nguyền. (2) 1. Hồng Hà nước đỏ như son Chết đi thì chớ, sống còn lấy anh. (1). Còn có câu: Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo Ngũ lục sông cũng lội, thất bát đèo cũng qua. (2). Đồng Nai: tên một con sông ở Nam Bộ. - Thiên Mụ: chùa Thiên Mụ thuộc thành phố Huế. CA DAO 1. Thủy chung em giữ trọn lời, Chết đi thì chịu, lìa đôi không lìa. 1. Đố ai quét sạch lá rừng Để ta khuyên gió gió đừng rung cây. 2. Rung cây, rung cội, rung cành, Rung sao cho chuyển lòng anh với nàng.
  3. 1. Ai xinh thì mặc ai xinh 2. Ông tơ chỉ quyết xe mình với ta. 1. Đôi ta như thể con tằm, Cùng ăn một lá cùng nằm một nong 2. Đôi ta như thể con ong Con quấn, con quýt, con trong con ngoài. CA DAO 1. Yêu nhau chẳng lọ chiếu giường Dẫu rằng tầu lá che sương cũng tình. 1. Yêu nhau gánh gạch về đây Chẳng đắp nên núi cũng xây lên thành. 1. Tay bưng đĩa muối tay bợ sàng rau Thủy chung như nhất, sang giầu mặc ai. 1. Đôi ta như lúa phai màu Đẹp duyên thì lấy, tham giầu làm chi. 1. Đôi ta ở đất làm thừng (1) Trăm chắp ngàn nối, xin đừng quên nhau. (1). Có bản chép: biết nhau từ thủa buôn thưng. CA DAO 1. Tay nâng chén muối đĩa gừng Gừng cay muối mặn, xin đừng quên nhau. 1. Rủ nhau xuống bể mò cua Đem về nấu quả mơ chua trên rừng 2. Em ơi chua ngọt đã từng Non xanh nước bạc ta đừng quên nhau. 1. Ấy ai dắt mối tơ mành Cho thuyền quen bến, cho anh quen nàng. 2. Tơ tằm đã vấn thì vương Đã trót dan díu thì thương nhau cùng.
  4. CA DAO 1. Chiếc buồm nho nhỏ, Ngọn gió hiu hiu. 2. Nay nước thủy triều Mai lại nước rươi... 3. Sông sâu sóng cả em ơi! Chờ cho sóng lặng Buồm xuôi, ta xuôi cùng. 4. Trót đa mang vào kiếp bềnh bồng Xuống ghềnh lên thác, một lòng ta thương nhau. 5. Thương ai da diết diết da Áo em hai vạt trải ra anh nằm. CA DAO 1. Thương cha thương mẹ có khi Thương em lúc đứng, lúc đi, lúc ngồi 2. Thương cha thương mẹ có hồi. Thương em lúc đứng, lúc ngồi cũng thươngl 1. Thuyền ơi có nhớ bến chăng? Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền. 1. Thiếp xa chàng như rồng nọ xa mây, Như con chèo bẻo xa cây măng vòi. 1. Núi cao chi lắm núi ơi! Núi che mặt trời không thấy người thương. CA DAO 1. Vì ai cho thiếp võ vàng? Vì chàng tư lự, hoa tàn nhị rơi 2. Cực lòng thiếp lắm chàng ơi! Biết rằng lên ngược, xuống xuôi đằng nào? 1. Thẩn thơ đứng gốc cây mai Bóng mình lại ngó bóng ai mình lầm. 2. Một chờ, hai đợi, ba trông Bốn thương, năm nhớ, bảy tám chín mong, mười tìm!
  5. 1. Thương em nỏ (chẳng) biết mần răng Mười đêm ra đứng trông trăng cả mười. CA DAO 1. Chiều chiều ra đứng gốc cây Trông chim bay liệng, trông mây lưng trời. 2. Trông xa xa tít xa vời, Những non cùng nước, những đồi cùng cây. 1. Sông sâu cá lội mất tăm Chín tháng cũng đợi, một năm cũng chờ. 2. Chờ anh chờ ngẩn chờ ngơ Chờ hết mùa mận, mùa mơ, mùa đào... 3. Chờ anh cho tuổi em cao Cho duyên em muộn, má đào em phai. CA DAO 1. Đêm qua ra đứng bờ ao Trông cá cá lặn, trông sao sao mờ 2. Buồn trông con nhện giăng tơ Nhện ơi, nhện hỡi, nhện chờ mối ai? 3. Buồn trông chênh chếch sao mai Sao ơi, sao hỡi, nhớ ai sao mờ? 1. Chiều chiều ra ngõ đứng trông Ngõ thì thấy ngõ, người không thấy người. 1. Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ Nhớ ai ai nhớ, bây giờ nhớ ai? CA DAO 1. Thương thương, nhớ nhớ, sầu sầu Một ngày ba bận ra cầu đứng trông 2. Thấy người nam, bắc, tây, đông Thấy người thiên hạ mà không thấy chàng. 1. Nhớ ai con mắt lim dim Chân đi thất thểu như chim tha mồi.
  6. 2. Nhớ ai hết đứng lại ngồi Ngày đêm tơ tưởng một người tình nhân. 3. Nhớ ai em những khóc thầm Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa. CA DAO 1. Nhớ ai bổi hổi bồi hồi Như đứng đống lửa, như ngồi đống than. 1. Nhớ ai nhớ mãi thế này? Nhớ đêm quên ngủ, nhớ ngày quên ăn. 1. Nhớ ai như điếu thuốc lào Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên. 1. Thà rằng chẳng biết cho xong Biết ra như xúc như đong lấy sầu. 1. Qua đình ngả nón trông đình Đình bao nhiêu ngói, thương mình bấy nhiêu. CA DAO 1. Cơm ăn mỗi bữa mỗi lưng Nước uống cầm chừng để dạ thương em. 1. Thương em chẳng biết để đâu Để vào tay áo, lâu lâu lại dòm. 1. Áo xông hương của chàng vắt mắc Đêm em nằm em đắp lấy hơi, 2. Gửi khăn, gửi túi, gửi lời Gửi đôi chàng mạng cho người đằng xa (1) 3. Vì mây cho núi lên xa Mây cao mù mịt, núi nhòa xanh xanh. (1). Chàng mạng: một thứ lưới bằng sợi hay bằng gai đan mắt võng để đặt đồ đạc vào trong đó gánh đi. CA DAO 1. Lá này gọi lá xoan đào
  7. Tương tư gọi nó thế nào hở em? 2. Lá khoai anh ngỡ lá sen Bóng trăng anh ngỡ bóng đèn em khêu. 1. Mình em như cây thầu dầu, Ngoài tươi, trong héo, giữa sầu tương tư 2. Đêm qua ba bốn lần mơ Chiêm bao thì thấy, dậy sờ thì không. 1. Em ôm bó mạ xuống đồng Miệng ca, tay cấy mà lòng nhớ ai. CA DAO 1. Ai về đường ấy hôm mai Gửi dăm điều nhớ, gửi vài điều thương 2. Gửi cho đến chiếu đến giường Gửi cho đến chốn buồng hương em nằm. 1. Cá buồn cá lội tung tăng Người buồn người biết đãi đằng cùng ai? 2. Phương đông chưa rạng sao mai Đồng hồ chưa cạn, biết lấy ai bạn cùng? (1) 1. Chàng về thời thiếp xin đưa Cầu trời đừng nắng, chớ mưa trơn đường. (1). Đây là đồng hồ nước, ngày xưa đo thời gian bằng cách cho nước rỏ từng giọt. CA DAO 1. Chẳng chè, chẳng chén sao say Chẳng thương, chẳng nhớ sao hay đi tìm? 2. Tìm em như thể tìm chim Chim ăn bể bắc, đi tìm bể đông. 1. Đói lòng ăn nửa quả sim Uống lưng bát nước, đi tìm người thương. 2. Người thương ơi hỡi người thương! Đi đâu mà để buồng hương lạnh lùng?
  8. 1. Ra về tay nắm lấy tay Mặt nhìn lấy mặt, lòng say lấy lòng. CA DAO 1. Ai về ai ở mặc ai Ta như dầu đượm thắp hoài năm canh 1. Gió vàng hiu hắt năm canh Đường xa, dặm vắng xin anh đừng về 2. Mảnh trăng đã trót lời thề Làm chi để gánh nặng nề riêng ai. 1. Anh về em nắm cổ tay Em dặn câu này anh chớ có quên. 2. Đôi ta đã trót lời nguyền Chớ xa xôi mặt mà quên mảng lòng. CA DAO 1. Mình về ta chẳng cho về Ta nắm lấy áo ta đề câu thơ 2. Câu thơ ba chữ rành rành: Chữ "trung", chữ "hiếu", chữ "tình" là ba 3. Chữ "trung" thì để phần cha Chữ "hiếu" phần mẹ đôi ta chữ "tình". 1. Mình về có nhớ ta chăng? Ta về ta nhớ hàm răng mình cười. 2. Năm quan mua lấy miệng cười Mười quan chẳng tiếc, tiếc người răng đen. CA DAO 1. Ai làm cho bướm lìa hoa Cho chim xanh nỡ bay qua vườn hồng. 2. Ai đi muôn dặm non sông Để ai chứa chất sầu đong vơi đầy. 1. Nghĩ xa thôi lại nghĩ gần Làm thân con nhện mấy lân vương tơ. 2. Chắc đâu trong đục mà chờ Hoa thơm mất tuyết nương nhờ vào đâu?
  9. 1. Chàng về để áo lại đây Phòng khi em nhớ, cầm tay đỡ buồn. CA DAO 1. có nên thì nói là nên Chẳng nên sao để đấy quên đây đừng 2. Làm chi cho dạ ngập ngừng Đã có cà cuống thì đừng hạt tiêu. 1. Có yêu thì nói rằng yêu Chẳng yêu thì nói một điều cho xong 2. Làm chi dở đục dở trong Lờ lờ nước hến cho lòng tương tư. 1. Tới đây phân rẽ đôi đàng Của anh anh gánh, của nàng nàng bưng. CA DAO 1. Căn duyên còn đó hỡi trời? Gió nam phảng phất mát rồi lại không! 1. Chẳng yêu nhau được thì thôi Xin chàng đừng tẩy nước vôi mà nồng 2. Chẳng yêu nhau được thì đừng Xin chàng chớ tẩy nước gừng mà cay. 1. Yêu nhau xin quyết một lòng Đậu ngâm ra giá đãi đằng nhau chi? 1. Mấy lời em nói Anh hong khói để bền Dầu trăm năm nữa không quên lời nào.
nguon tai.lieu . vn