Xem mẫu

  1. B i dư ng cho trái tim Tim óng vai trò c c kỳ quan tr ng trong cơ th , và ph i liên t c ho t ng su t cu c i m i ngư i. Nên duy trì s c kh e cho tim c n ph i có ch ăn u ng cũng như v n ng i u M t trái tim kh e m nh luôn i ôi v i s c kh e t t. có trái tim kh e m nh, b n c n duy trì ch ăn u ng và sinh ho t lành m nh tăng cư ng s c kh e cho tim cũng ng th i có m t th l c t t. Bài Thuỳ Như( kỳ 85) Thói quen ăn u ng t t
  2. - Ăn nh t: i v i ngư i có thói quen ăn m n, nên t p ăn nh t b ng cách nêm ít mu i ho c không nêm, sau ó ch m th c ăn v i nư c m m pha loãng ho c nư c tương lúc ăn. Cách này giúp t ng lư ng mu i h p thu vào cơ th gi m mà v n gi ư c v giác i v i món ăn. Nên ăn canh, món xào nhi u hơn món kho. Không ư p nhi u mu i ho c nư c ch m vào th t, cá v i món nư ng mà thay vào ó, ch dùng kèm mu i ho c nư c ch m khi ăn (sau nư ng). Gi m cân, ch ng béo phì: Cách ơn gi n nh t ch ng gi m cân là không xem tivi và ng i máy vi tính quá lâu, gi m gi gi i trí trư c màn hình dành th i gian cho gi i trí bên ngoài kèm v n ng tay chân. Ăn th c ăn ch a ít năng lư ng, nhưng tránh ăn kiêng quá kh t khe làm b n khó duy trì ch ăn kiêng lâu dài. - Ăn h i s n: Hãy thêm vào kh u ph n c a b n lư ng h i s n tương ương 800g n 1kg, r i u hai ho c ba l n/tu n tăng lư ng axít béo omega-3 và gi m nguy cơ m c b nh tim m ch. - Tăng cư ng ch t xơ: Ch t xơ có nhi u trong các lo i cây tr ng như trái cây, rau qu , ngũ c c. M c tiêu th lý tư ng ch t xơ là t 25g n 35g/ngày. Ch t xơ giúp gi m cholesterol và nguy cơ m c b nh tim m ch. B n có th b t u m t ngày c a mình b ng b a i m tâm có ch t xơ cao v i b t ngũ c c (có ít nh t 5g ch t xơ trong m t kh u ph n ăn) Dùng các lo i ch t béo ơn và nhi u acid béo a n i ôi: D u ô liu có ch a lư ng ch t béo ơn cao và acid béo a n i ôi, giúp gi m cholesterol. B n nên ch n s d ng lo i d u này ch bi n món ăn. Ho c có th ch n lo i margarine ư c làm t d u ô liu ho c d u c i ch ng h n.
  3. - Ưu tiên s n ph m t s a không béo: Ch t béo trong các s n ph m t s a là ch t béo bão hòa và c n h n ch s d ng. B n nên ch n các lo i s a g y, s a chua và phô-mai ít ch t béo. Nh ng rau c qu t i ưu cho tim Các lo i rau có lá màu xanh m như bông c i xanh, c i xoăn, các lo i rau có á màu xanh th m… ch a lư ng acid olic và ch t xơ r t cao. Các lo i rau c có màu th m như bí , cà r t… ch a nhi u vitamin và ch t khoáng. Ngoài ra, còn có nh ng rau c qu t i ưu khác như: - Hành, t i: Hành r t t t cho tim. Ăn hành s ng là cách hi u qu nh t giúp gi m m trong máu và tăng cư ng cholesterol t t. Ăn t i hàng ngày giúp ngăn ng a hi n tư ng vón máu c c và àm lành các t n thương ng m ch. - Trà en: R t t t cho tim m ch v i ư ng h p ch t kháng ôxy hóa cao, giúp b o v thành m ch kh i tác h i c a nh ng g c t do. U ng t 1 n2 tách trà/ngày giúp gi m b t kho ng 69% nguy cơ m c b nh tim m ch. Ch t kháng ôxy hóa thư ng hao h t trong nh ng s n ph m trà ch bi n, vì th b n nên ch n u ng trà tươi s t t hơn. - N m: N m ch a ít calo, nhi u riboflavin, giúp gi m nguy cơ m c các b nh tim m ch, gi m m trong máu. Nư c ép trái l u: U ng nư c ép trái l u giúp gi m b t nh ng t n thương ng m ch. - M t ong: M t ong pha v i nư c giúp tăng kh năng ch ng l i quá trình ôxy hóa trong máu nên r t t t cho tim và m ch máu.
  4. - Sô-cô-la en: R t t t cho tim, giúp ch ng l i nh ng t n thương t bào nh vào nh hư ng c a các g c t do. - Ngũ c c nguyên cám: Gi m nguy cơ m c b nh tim m ch và là ngu n dinh dư ng h u ích cho cơ th . - Cá: có m t trái tim kh e m nh, trong ch ăn c n có các lo i cá. Tuy nhiên, b n c n tránh các lo i cá ăn th t. - H t h nh nhân, h t hư ng dương: H nh nhân ch a nhi u ch t xơ, ch t béo không bão hòa và ch t kháng ôxy hóa. H t hư ng dương ch a nhi u vitamin E, ch t xơ, vitamin và ch t s t, giúp gi m nguy cơ t qu và các b nh tim m ch. C n tránh Ăn nh ng lo i th c ph m có lư ng ư ng cao như các món th ch u, chúng có th ch a ít ch t béo nhưng nhi u ch t ư ng. Tiêu th nhi u ch t béo bão hòa: Nh ng ch t béo này góp ph n hình thành nh ng m ng bám bên trong thành ng m ch và tăng lư ng cholesterol trong máu. Bơ, m heo, s a còn nguyên ch t béo, kem; m ng v t và các món th t xông khói c bi t ch a nhi u ch t béo bão hòa. Ch t béo này còn hi n di n trong khoai tây chiên, bánh quy, bánh cookies… Vì th , khi mua b n c n ch n s n ph m ch a càng ít ch t béo bão hòa càng t t. H n ch ăn th c ph m nhi u m như da gà v t, lòng heo, da heo ho c th c ph m óng gói s n nhi u cholesterol gi m b t lư ng lipid trong máu.
  5. H n ch u ng rư u, bia. Ngưng hút thu c lá ho c tránh hít ph i khói thu c lá vì có th gây ph n ng co m ch vành d n n nh ng cơn au th t ng c. ib úng cách i b là m t bi n pháp v n ng ơn gi n, h u ích duy trì s c kh e c a tim. Tuy nhiên n u ch i b ch m thì không áp ng nhu c u c i thi n s c kh e. Nên xen k gi a i b ch m và i b nhanh, m i l n kho ng 30 phút, t i thi u 4 l n m i tu n. Khi v n ng, cư ng hô h p gia tăng. Do ó nên t p luy n nơi thoáng khí, không nên t p nh ng ch m th p, kín gió tránh h p thu nh ng lo i khí th i, khí tù ng. thành ph tránh t p vào nh ng gi cao i m có nhi u xe c , nhi u khí th i. Tránh t p lúc tr i n ng nóng gi m b t h p thu khí ozone. b o m an toàn cho tim, ch nên v n ng
nguon tai.lieu . vn