Xem mẫu

  1. Bisoprolol và hydro chlorothiazide Tên thường gọi: Bisoprolol và hydro chlorothiazide Biệt dược: ZIAC Nhóm thuốc và phân loại: ZIAC là sự phối hợp bisoprolol (zebeta) và hydro chlorothiazide (ESEDRIX, ORENC) ZIAC Nhóm thuốc và phân loại: ZIAC là sự phối hợp bisoprolol (zebeta) và hydro chlorothiazide (ESEDRIX, ORENC) ZIAC là sự phối hợp bisoprolol (zebeta) và hydro chlorothiazide (ESEDRIX, ORENC) Dạng dùng: Viên nén có chứa Viên nén có chứa 2,5 mg bisoprolol / 6,25 mg hydro chlorothiazide
  2. 5 mg bisoprolol / 6,25 mg hydro chlorothiazide 10 mg bisoprolol / 6,25 mg hydro chlorothiazide Bảo quản: ở nhiệt độ phòng, trong lọ kín. ở nhiệt độ phòng, trong lọ kín. Chỉ định: Điều trị cao huyết áp. Điều trị cao huyết áp. Liều dùng: Thay đổi theo nhu cầu bệnh nhân. Thay đổi theo nhu cầu bệnh nhân.
  3. Tương tác thuốc: Xem Bisoprolol và Hydro chlorothiazide Xem Bisoprolol và Hydro chlorothiazide Đối với phụ nữ mang thai: Xem Bisoprolol và Hydro chlorothiazide Xem Bisoprolol và Hydro chlorothiazide Đối với phụ nữ cho con bú: Xem Bisoprolol và Hydro chlorothiazide Xem Bisoprolol và Hydro chlorothiazide Tác dụng phụ: Xem Bisoprolol và Hydro chlorothiazide Xem Bisoprolol và Hydro chlorothiazide
  4. Vì hydro chlorothiazide dùng liều thấp, nên nguy cơ hạ ka li huyết không khác so với placebo.