Biểu mẫu Quản lý Nhập - Xuất - Tồn hàng

 • 3 months ago
 • 2 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các đơn vị, cá nhân trong quá trình quản lý hàng hóa khi nhập và xuất hàng hóa, đồng thời theo dõi được hàng còn tồn trong kho, danh mục các loại hàng hóa một cách nhanh chóng, hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu.

Thông tin tài liệu

Loại file: XLSX , dung lượng : 0.03 M, số trang : 21

Xem mẫu

Chi tiết

 1. NHẬP HÀNG STT Ngày nhập Chứng từ Mã hàng Tên quy cách ĐVT
 2. Số lượng Tồn cuối Đơn Giá nhập Thành tiền Nhà cung cấp
 3. Ghi chú
 4. XUẤT HÀNG STT Ngày xuất Chứng từ Mã hàng Tên quy cách ĐVT
 5. Người mua Số lượng Tồn cuối Giá xuất Thành tiền Tên Điện thoại
 6. Người mua Địa chỉ Ghi chú
 7. BÁO CÁO NHẬP XUẤT TỒN STT Mã hàng Tên quy cách ĐVT Tồn đầu Tồn đầu kỳ TỔNG: -
 8. O NHẬP XUẤT TỒN Nhập trong kỳ Xuất trong kỳ Tồn cuối kỳ Ghi chú - - -
 9. DANH MỤC HÀNG HÓA STT Mã hàng Tên quy cách ĐVT
 10. Ghi chú

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ