Biểu mẫu Biên bản trả lại hàng bán

  • 30/08/2018 05:11:30
  • 9894 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu Biên bản trả lại hàng bán dưới đây để có thêm biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả. Biểu mẫu được biên soạn theo dạng chuẩn giúp người dùng dễ dàng sử dụng.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.31 M, số trang : 1

Xem mẫu

Chi tiết

CÔNG TY TNHH MTV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ................................... Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc BIÊN BẢN TRẢ LẠI HÀNG BÁN Hôm nay ngày ... tháng ... năm ....., chúng tôi gồm có: Bên A (Bên bán): ......................................................... Địa chỉ: ......................................................... Điện thoại: ....................................... Fax: ................................... Tài khoản: ................ tại Ngân hàng ................................... Mã số thuế: ...................................... Do bà: ................................ Bên B (Bên mua): ...................................... Địa chỉ : ....................................... Điện thoại : .................. Giám đốc làm đại diện Fax : ....................... Tài khoản : ............................ tại Ngân hàng ............................................... Mã số thuế : .................................... Do ông: .......................... Giám đốc làm đại diện Ngày ....................., Bên B có mua 1 lô hàng theo hóa đơn số .............. xuất ngày ................ với số tiền là ......................... (Bằng chữ: ................................................) Sau khi sử dụng, bên B nhận thấy hàng hóa không đạt chất lượng theo yêu cầu nên đề nghị xuất trả lại hàng. Cụ thể như sau: STT Tên hàng hóa,dịch vụ ĐVT 1 ..................... Kg 2 ............................ Kg 3 ...................... Kg 4 Thành tiền trước thuế 5 Thuế VAT 10% 6 Thành tiền sau thuế Số Lượng ............ ........... .......... Đơn Giá ........... ........... ........... Thành Tiền ........... ........... ........... ........... ........... ........... (Bằng chữ: ...........................................................................................) Biên bản này xác nhận rằng Bên B nhất trí trả lại hàng và Bên A nhất trí nhận lại số hàng trên. Bên B có trách nhiệm xuất trả lại hóa đơn cho Bên A số hàng đã nêu trên. Biên bản này được lập thành 02 bản, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản, có giá trị ngang nhau. ĐẠI DIỆN BÊN A Giám Đốc ĐẠI DIỆN BÊN B Giám Đốc ... - tailieumienphi.vn

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ