Xem mẫu

CÔNG TY TNHH MTV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CƠ KHÍ LAM GIANG Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc BIÊN BẢN BÙ TRỪ CÔNG NỢ Hôm nay ngày 01 tháng 04 năm2016, chúng tôi gồm có: Bên A (Bên bán): CÔNG TY TNHH ĐÚC THÁNG NĂM Địa chỉ: số 17, hẻm 268/58/18, tổ 16, phố Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội Điện thoại: 04 3715 2631 Fax: 04 3715 2632 Tài khoản: 5435765 tại Ngân hàng VPBank – Chi nhánh Thụy Khuê, TP Hà Nội Mã số thuế: 0 1 0 1 5 6 8 3 4 2 Do bà: Trần Ngọc Tú Giám đốc làm đại diện Bên B (Bên mua): CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ LAM GIANG Địa chỉ : Khu phố 3, Phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Điện thoại : 0617.972.263 Fax : 0617.972.338 Tài khoản : 1020.1000.1850.576 tại Ngân hàng Vietinbank – Chi Nhánh KCN Biên Hòa, Đồng Nai Mã số thuế : 3 6 0 2 4 5 1 6 2 2 Do ông: Lê Trần Phương Giám đốc làm đại diện Căn cứ vào hóa đơn Bên A bán hàng cho Bên B hóa đơn số 0000532 xuất ngày 20/01/2016. Bên B còn nợ Bên A số tiền là 194.700.000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm chín mươi bốn triệu bảy trăm nghìn đồng) Căn cứ vào hóa đơn Bên B xuất cho Bên A số 0000267 ngày 01/04/2016 với số tiền là 157.722.840 đồng. (Bằng chữ: Một trăm năm mươi bảy triệu bảy trăm hai mươi hai nghìn tám trăm bốn mươi đồng) Cụ thể như sau: STT Tên hàng hóa,dịch vụ ĐVT 1 Ferro mangan cacbon cao FeMn 62% Kg 2 Ferro manganese Kg 3 Ferro Silic hàm lượng Si ≥ 75% Kg 4 Thành tiền trước thuế 5 Thuế VAT 10% 6 Thành tiền sau thuế Số Lượng 2.380 2.000 968 Đơn Giá Thành Tiền 20.300 48.314.000 36.500 73.000.000 22.800 22.070.400 143.338.440 14.338.440 157.722.840 Hai bên đồng ý cấn trừ số công nợ: 157.722.840 đồng. (Bằng chữ: Một trăm năm mươi bảy triệu bảy trăm hai mươi hai nghìn tám trăm bốn mươi đồng) Như vậy phần còn lại của hóa đơn số 0000532 xuất ngày 20/01/2016: Bên B còn nợ Bên A số tiền là: 36.977.160 đồng. (Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu chín trăm bảy mươi bảy nghìn một trăm sáu mươi đồng) Biên bản này được lập thành 02 bản, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản, có giá trị ngang nhau. ĐẠI DIỆN BÊN A Giám Đốc ĐẠI DIỆN BÊN B Giám Đốc ... - tailieumienphi.vn